Denne tekst er udarbejdet af Jan Løve Østerbye og gengivet her med hans tilladelse

 

 

 

 

1.  Frederikke Lovise Dorthea Catrine Hansen #5680, født 11 MAJ 1829 i Assens,[1] døbt 01 AUG 1829 i Assens, død 23 MAJ 1928 i Frederiksberg.  Hun blev kaldt Lovise og/eller Frederikke. Ved FT 1834 (Assens) var hun 5 år gl. Ved FT 1840 var hun 11 år gl.

     

      Hun blev gift med Jacob Neergaard Jacobsen #8997, født omk 1825.  Han blev født 1825-1830.

 

Forældre

 

2.  Hans Peter Hansen #2976, født 11 NOV 1795 i Assens,[2] døbt 17 DEC 1795 i Assens, død 18 APR 1879 i Assens,[3] begravet 24 APR 1879 i Assens.  Ved FT 1801 var han 6 år gl. Han var senere feldbereder i Assens. I 1829 overtog han Ladegårdsgade 21, som havde tilhørt familien Gløerfeldt i mange år. I 1838 blev han betegnet borgerrepræsentant, d.v.s. han sad i byrådet i Assens. Han solgte ejendommen igen i 1855. Han blev 84 år gl. Ved FT 1845 boede familien på en gård i Turup i Thurup sogn, NØ for Assens. Han var da gårdmand. Han blev gift med (1) Anna Cathrina Østerbye #295, gift 28 OKT 1828 i Husby, Fyn,[4] født 23 MAR 1804 i Assens, døbt 19 APR 1804 i Assens,[5] død 10 DEC 1880 i København,[6] begravet 17 DEC 1880 i Assens.  Partner med Anne Kathrine Hansdatter #4134, født 15 OKT 1816 i Thurø,[7] døbt 20 OKT 1816 i Thurø.

                                    Barn af Anna Cathrina Østerbye:

               1.         i       Frederikke Lovise Dorthea Catrine Hansen #5680, født 11 MAJ 1829 i Assens,[8] døbt 01 AUG 1829 i Assens, død 23 MAJ 1928 i Frederiksberg.  Hun blev gift med Jacob Neergaard Jacobsen #8997.

                            ii      Johan Christian Andreas Prinsløv Hansen #4058, født 11 MAR 1831 i Assens,[9] døbt 08 JUN 1831 i Assens.  Ved FT 1850 var han i lære som felbereder hos Peter Bonnesen Hansen, Gl. Kongevej 9 i København. Han var 23 år gl og ugift felberedersvend hos faderen ved FT 1855.

                            iii     Anders Østerbye Hansen #3358, født 09 FEB 1834 i Assens, død 15 FEB 1834 i Assens,[10] begravet 20 FEB 1834 i Assens.  Barnet blev 6 dage gl.

                            iv      Berthelline Kirstine Jacobe Hansen #3870, født 14 FEB 1835 i Assens,[11] døbt 19 JUN 1835 i Assens.  Hun blev kaldt Bertheline. Ved FT 1845 boede hun hos forældrene i Turup. Hun var da 9 år gl.

                            v       Anders Østerbye Hansen #3359, født 01 FEB 1837 i Assens, død 21 FEB 1837 i Assens,[12] begravet 27 FEB 1837 i Assens.

                            vi      Andreas Hansen Østerbye #3373, født 01 APR 1838 i Assens,[13] døbt 24 APR 1838 i Assens, død 11 MAJ 1919 i København.[14]  Han boede Sundevedsgade 30.1 i København ved sin død. Han kaldte sig Østerbye. Han blev gift med Benedikte #3374.

                            vii    Johan Jørgen Gløerfeldt Hansen #4145, født 31 DEC 1840 i Assens,[15] døbt 30 MAR 1841 i Assens.  Han blev kaldt Jørgen. Ved FT 1855 var han 15 år gl og boede hos forældrene i Assens. Ved FT 1860 var han 20 år gl, ugift læredreng hos fætteren, tobaksfabrikant Poul Hansen Østerbye i Rønne.

                            viii   Carl Theodor Hansen #4122, født 23 MAR 1843 i Assens,[16] døbt 19 APR 1843 i Assens, død 14 JUL 1889 i Assens,[17] begravet 19 JUL 1889 i Assens.  Han blev kaldt Theodor. Ved FT 1855 var han 12 år gl og boede hos forældrene i Assens. Han døde 45 år gl som ugift garversvend på Assens Fattiggård.

                                    Barn af Anne Kathrine Hansdatter:

                            ix     Peder Hansen Thurø #4135, født 14 DEC 1836 i Thurø,[18] døbt 01 JAN 1837 i Thurø, død 05 AUG 1890 i Svendborg,[19] begravet 12 AUG 1890 i Svendborg.  Han var et uægte barn, med udlagt barnefader Peder Hansen i Assens. Han var skipper i Svendborg. Han overtog sin fætters dåbsattest! Ved sin død boede han i Bagergade. Han var da 54 år gl. og gift. Han blev gift med Hansine Charlotte Amalie Dreyer #4136, gift 1866.

 

3.  Anna Cathrina Østerbye #295, født 23 MAR 1804 i Assens, døbt 19 APR 1804 i Assens,[20] død 10 DEC 1880 i København,[21] begravet 17 DEC 1880 i Assens.  Da de giftede sig, var hun tjenestepige på Wedelsborg. H.P. Østerbye fra Assens var forlover.

 

Bedsteforældre

 

4.  Johan Pedersen Hansen #1787, født 1760 i Assens, døbt 27 JUL 1760 i Assens, død 23 MAR 1841 i Assens,[22] begravet 30 MAR 1841 i Assens.  Han var feldbereder (garver) i Assens. Ved FT 1834 boede de i Korsgade No 109. Han var da 74 år gl. Han døde 80 år gl. Han blev gift med Inger Kirstine Østerbye #287, gift 30 SEP 1789 i Assens.[23]

                                    Børn:

                            i       Christiane Hansen #2977, født 28 AUG 1790 i Assens,[24] døbt 03 SEP 1790 i Assens, død 24 MAR 1883 i Københavns sygehjem på Frederiksberg,[25] begravet 30 MAR 1883 i Frederiksberg.  Ved FT 1801 var hun 10 år gl. Som 11-årig blev hun sendt til København, hvor hun skulle lære modepynt i mosterens forretning på Østergade. Deres vielse er også indført i KB for Holmens sogn, idet de på vielsestidspunktet begge boede på adressen Vestergade No 36. Ved mandens død i 1869 kaldt hun sig Dumont-Hansen. Hun døde 92 år gl af lungebetændelse, og boede da på Københavns sygehjem på Frederiksberg. Hendes død er omtalt i Berlingske Tidende.

                                   

                                    Københavns sygehjem på Rolighedsvej blev opført 1857-59 for private midler. Hjemmet skulle primært tage sig af kronisk syge af middelstanden. I 1918 overgik bygningerne til Landbohøjskolen. Hun blev gift med Andreas Printzlau #3957, gift 26 JUN 1831 i Søllerød.[26]

               2.         ii      Hans Peter Hansen #2976, født 11 NOV 1795 i Assens,[27] døbt 17 DEC 1795 i Assens, død 18 APR 1879 i Assens,[28] begravet 24 APR 1879 i Assens.  Han blev gift med (1) Anna Cathrina Østerbye #295, gift 28 OKT 1828 i Husby, Fyn,[29] født 23 MAR 1804 i Assens, døbt 19 APR 1804 i Assens,[30] død 10 DEC 1880 i København,[31] begravet 17 DEC 1880 i Assens.  Partner med Anne Kathrine Hansdatter #4134, født 15 OKT 1816 i Thurø,[32] døbt 20 OKT 1816 i Thurø.

                            iii     Bertel Hansen #2978, født 06 APR 1797 i Assens, døbt 11 MAJ 1797 i Assens.[33]  Ved FT 1801 var han 4 år gl.

                            iv      Hans Christian Hansen #3345, født 01 JAN 1800 i Assens,[34] døbt 09 JAN 1800 i Assens.  Ved FT 1801 var han 2 år gl.

                            v       Johan Jürgen Hansen #347, født 24 MAJ 1802 i Assens,[35] døbt 31 MAJ 1802 i Assens, død 19 JUL 1876 i Odense,[36] begravet 24 JUL 1876 i Skt Knud, Odense.  Han tjente i 7 år på by- og herredskontoret i Assens. Exam jur (bekv vel) OKT 1824. Derefter 1 år som fuldmægtig ved kgl godsinspektør, justitsråd Bindesbøll og derefter 15 år fuldmægtig på Odense herredskontor, i hvilken periode han var konstitueret i forskellige embeder som herredsfoged rundt omkring på Fyn. 1831 kasserer og sekr ved forstanderskabet for katedralskolen. 1841 prokurator i Odense amt. 1843 prokurator for Odense stift. Valgt til Stænderforsamlingen 1847-48. På denne tid ejede han Bolbrogården uden for Odense, og her boede familien om sommeren. Da karlene blev indkaldt til krigstjeneste i 1848, blev gårdens drift vanskeliggjort, og han solgte efter krigen gården med et stort tab. I Odense boede familien relativt spartansk, og der blev ikke brugt mange penge til selskabelighed. Efter krigen gik det tilbage med forretningen. På grund af forsømmelser tog man latinskolens regnskabsføring fra ham, og prokuratorvirksomheden svandt ind til ingenting. I 1870'erne overtog han derfor en Klasselotterikollektion. Han fik sukkersyge i sine sidste år og døde af koldbrand i en fod. Se PT 1946. Han blev gift med Mariette Karoline Emilie Basse #3264, gift 26 OKT 1836 i Garnisons, København.

                            vi      Peder Bondesen Hansen #2922, født 30 AUG 1804 i Assens,[37] døbt 10 SEP 1804 i Assens.  Ved FT 1834 var han 28 år gl, ugift feldberedersvend og boede hjemme hos forældrene. Ved FT 1845 boede han i Korsgade som feldbereder, 41 år gl og ugift. Han var medlem af byens råd, og i 1842 fornærmede han resten af rådet. Da han ikke ville give en undskyldning, endte det med en retssag, hvor han blev dømt og måtte betale 30 rd i bøde til fattigkassen. Han blev sur over sagen og udgav denne i 1855: Oplysninger om Assens kommune m.m.

                                   

                                    Ved FT 1850 opholdt han sig med familien Gl. Kongevej 9 (Udenbys Vester kvarter):

                                    Peter Bonnesen Hansen, 46 , Gift, , felbereder, huusfader, Assens

                                    Johanne Hansen, 34 , Gift, , hans kone, Thurup sogn, Odense amt

                                    Johan Peter Hansen, 7 , Ugift, , deres søn, Assens

                                    Sofie Marie Elisabet Hansen, 2 , Ugift, , deres datter, Assens

                                    Peter Bergmann, 31 , Ugift, , felberederswend, Sverrig

                                    Johan Christian Andreas Prinsløv Hansen, 18 , Ugift, , læredreng, Assens

                                    Jørgen Jensen, 19 , Ugift, , tjenestekarl, Blistrup sogn, Frederiksborg amt

                                    Kirsten Poulsen, 26 , Ugift, , tjenestepige, ??, Odense amt

                                    Inger Kirstine Hansen født Østerby, 81 , Enke, , huusfaderens moder, Kjøbenhavn

                                   

                                    Ved FT 1860 boede de på Frederiksberg Alle. Han blev gift med Johanne Hansen #6042.

                            vii    Marie Magdalene Hansen #3306, født 06 DEC 1806 i Assens,[38] døbt 16 DEC 1806 i Assens, død 26 MAR 1808 i Assens,[39] begravet 31 MAR 1808 i Assens.  Barnet døde 1½ år gl.

                            viii   Sofie Fridericke Wilhelmine Hansen #2923, født 04 MAR 1809 i Assens,[40] døbt 18 MAJ 1809 i Assens.  Ved FT 1834 var hun 25 år gl, ugift og boede hjemme hos forældrene.

                            ix     Frands Dumont Hansen #3307, født 06 JAN 1812 i Assens,[41] døbt 08 FEB 1812 i Assens.  Han blev som 4-årig omk 1916 sendt til Hamborg, hvor onkelen Dumont tog sig af ham. Her blev han konfirmeret og kom tilbage til København omk 1826, hvor han kom i snedkerlære. Efter læretiden rejste han på valsen og han var i Paris under julirevolutionen 1830 og senere i Rom. I disse år lærte han at decoupere (at indlægge i træ). Hjemvendt til København nedsatte han sig som snedkermester, men han synes at have været noget tungsindig og kedelig. De boede på Kgs Nytorv. Han blev gift med Marie Bolette Wennerberg #5224, gift 30 SEP 1839 i Frue kirke sogn, København.[42]

 

5.  Inger Kirstine Østerbye #287, født 1769 i København, døbt 14 JUN 1769 i Helligånd, København,[43] død eft 1850 i København.  Ved FT 1787 boede hun 19 år gl i Assens. Iflg overlevering passede det ikke den ret velhavende familie Østerbye, at Inger Kirstine giftede sig med en mand, som kun var feldbereder. Forældrene skulle have udtalt: at "havde Inger ikke været så koparret, at fluerne brækkede benene, når de løb hen over hendes ansigt, så skulle Johan aldrig have fået hende". Ved FT 1845 boede hun som enke i Korsgade hos sønnen Peter. Hun blev kaldt Inger. Ved FT 1850 boede hun hos sønnen Peter Bonnesen Hansen, Gl. Kongevej 9 i København. Hun var da 81 år gl. Der var to piger mere kaldet Marie Magdalene - begge døde som små.

 

6.  Anders Rasmussen Østerbye #286, født 1767 i Assens, døbt 07 AUG 1767 i Assens,[44] død 17 OKT 1806 i Assens,[45] begravet 22 OKT 1806 i Assens.  Han kom i bagerlære hos Jacob Steffensen 1780 og blev udlært som bager 1786. 1789 blev han mestersvend. 1789-92 er han nævnt som bagersvend hos Søren Bager (fadder i KB). Søren Dreier Bager drev bageri og kro i Ladegårdsgade og havde været gift med en slægtning (afdød). Anders lavede mesterstykke 1793. Han er nævnt som oldermand i bagerlauget 1798-1806. Han købte Strandgade 16 i Assens i 1793 for 720 rdl. Han blev også betegnet værtshusholder (1796). Ejendommen lå på en stor grund tæt ved havnen (overfor Hotel Postgården) og bestod af flere bygninger. Han arvede som barn omk 500 rd fra forældrene og bedstefaderen Niels Andersen i Gelsted. I 1822 afhændede familien ejendommen Strandgade 16. Her ligger i dag Markussens Hotel. Der blev ringet med alle klokker til hans begravelse. Han blev gift med Anna Dorthea Catharina Gløerfelt #288, gift 27 NOV 1793 i Assens.

                                    Børn:

                            i       Rasmine Sophie Østerbye #289, født 07 JUN 1794 i Assens, døbt 14 JUN 1794 i Assens,[46] død eft 1870.  Hun blev kaldt Sofie (FT 1801). I 1860 solgte hun Østergade 41 til sønnen Johan Jacob Storm for 1800 rdl. Ved FT 1870 boede hun hos sønnen Johan Jacob Storm i Assens. Hun blev gift med Niels Hansen Storm #1782, gift 27 JUL 1815 i Assens.

                            ii      Johan Jacob Østerbye #290, født 31 AUG 1795 i Assens, døbt 31 AUG 1795 i Assens,[47] død 15 SEP 1795 i Assens, begravet 22 SEP 1795 i Assens.

                            iii     Abigael Fridericha Østerbye #291, født 31 AUG 1795 i Assens, døbt 31 AUG 1795 i Assens,[48] død 20 SEP 1795 i Assens, begravet 22 SEP 1795 i Assens.[49]

                            iv      Johan Jacob Østerbye #2899, født 31 OKT 1796 i Assens,[50] døbt 05 NOV 1796 i Assens, død 02 JAN 1862 i Nyborg,[51] begravet 07 JAN 1862 i Nyborg.  Han blev fuldmægtig på postkontoret i Nyborg den 4 NOV 1815. 3 APR 1821 fik han kgl tilladelse til at nedsætte sig som bager i Nyborg. I SEP 1821 aflagde han svende- og mesterstykke for bagerlauget i København, og den 1 NOV 1821 fik han borgerskab som bagermester i Nyborg. 1824 blev han rodemester og 1826 sekundløjtnant i Borgerbevæbningen. Eligeret borger 1830. Formand for disse i 12 år. Ialt sad han i kommunestyret 22 år. 1830 brødbager for vagtskibsstationen og 1832 udnævnt til garnisonsbager af general v Bülow. Han blev gift med Ane Johanne Beck #2901, gift 09 NOV 1821 i Nyborg.[52]

                            v       Hans Peter Østerbye #292, født 09 JAN 1798 i Assens, døbt 15 JAN 1798 i Assens,[53] død 09 JUL 1863 i Assens,[54] begravet 13 JUL 1863 i Assens.  Han blev bagersvend i 1814 og fik borgerbrev som bager i 1823 - mesterstykke samme år. I 1821 havde han overtaget ejendommen i Østergade 10 efter svigerfaderen (mod at udrede 400 rd til svigerinden Birthe, tage ham på aftægt og bekoste Birthes bryllup). 1857 købte han naboejendommen for 1000 rd. 1858 nedbrød han de 2 gamle ejendomme og opførte et nyt hus på hjørnet ved Lille Kirkestræde. De fik 6 børn. Af matriklen kan man se, at han ejede jord (godt 4 skpr) i Assens købstadsjorder. Han er nævnt som oldermand i bagerlauget fra 1837. Brandinspektør i en årrække i 1840'erne. Han blev gift med Anne Kirstine Clemmen Andersen #320, gift 05 OKT 1821 i Assens.[55]

                            vi      Thomas Østerbye #293, født 14 FEB 1799 i Assens, døbt 16 MAR 1799 i Assens,[56] død APR 1800 i Assens, begravet 07 APR 1800 i Assens.[57]

                            vii    Abigael Thomasine Østerbye #2900, født 12 NOV 1800 i Assens,[58] døbt 20 DEC 1800 i Assens, død 02 MAR 1889 i Sønderby,[59] begravet 08 MAR 1889 i Sønderby.  Ved FT 1801 var hun 1 år. Hun var blind og sengeliggende de sidste leveår, men ellers åndsfrisk. Hun opbevarede en gammel stamtavle, som desværre forsvandt ved hendes død. Da hun blev gift boede hun i Flentofte (1821). Hun blev gift med Anders Madsen #2993, gift 28 JAN 1821 i Dreslette.[60]

                            viii   Lars Friderich Østerbye #294, født 05 AUG 1802 i Assens,[61] døbt 17 SEP 1802 i Assens, død 15 OKT 1887 i Brylle,[62] begravet 22 OKT 1887 i Brylle.  Han blev kaldt Lars. Han stod i bagerlære 1817-24. Derefter bagersvend. Fadder til en af H.P. Østerbye's børn i 1827. Ved FT 1834/55 var han husejer, tømrer og snedker i Brylle v Tommerup. Ved FT 1845 boede de i Højbjerghuset. Ved FT 1850 var Hans Peter Østerbye fra Odense plejebarn hos familien. Han døde 85 år gl som enkemand på aftægt på Råmosegård, Brylle mark. Han blev gift med Ane Margrethe Samuelsdatter #3843, gift 18 JAN 1833 i Brylle.[63]

               3.         ix     Anna Cathrina Østerbye #295, født 23 MAR 1804 i Assens, døbt 19 APR 1804 i Assens,[64] død 10 DEC 1880 i København,[65] begravet 17 DEC 1880 i Assens.  Hun blev gift med Hans Peter Hansen #2976, gift 28 OKT 1828 i Husby, Fyn.[66]

                            x       Rasmus Andreas Østerbye #296, født 27 MAR 1805 i Assens,[67] døbt 27 APR 1805 i Assens, død 15 APR 1889 i Nyborg,[68] begravet 20 APR 1889 i Nyborg.  Han blev udlært som bager i Assens 6/12 1822. Bagermester i Nyborg 1831. Overtog Wedsteds bageri Kongegade No 118 i 1839. Ved FT 1845 var den samlede husholdning på 8 familiemedlemmer, 2 svende og 2 tjenestekarle. 1860 udlejede han bageriet til bagermester Kirtner og 1877 til E.R. Gertz, som købte i 1879. Denne familie ejer stadig bageriet (2000). Rasmus blev herefter  partikulier. Ved FT 1880 boede han stadig i Kongegade No 118, nu på første sal sammen med sønnen Jacob og dennes familie. Han døde 84 år gl som enkemand og fhv bager. Han blev gift med Mette Cathrine Jensen #2865, gift 11 DEC 1830 i Nyborg.[69]

                            xi     Anders Østerbye #2988, født 09 APR 1807 i Assens,[70] døbt 12 MAJ 1807 i Assens, død 06 JUN 1815 i Assens,[71] begravet 09 JUN 1815 i Assens.  Han blev 8 år gl.

 

7.  Anna Dorthea Catharina Gløerfelt #288, født 1766, døbt 16 MAR 1766 i Assens,[72] død 11 MAJ 1814 i Assens,[73] begravet 16 MAJ 1814 i Assens.  Efter Anders' død giftede hun sig i 1809 med Hans Petersen, og de drev sammen forretningen videre. 1 barn. Hun døde i 1814, og Hans Petersen giftede sig igen med Karen Gløerfeldt (Anna Dortheas kusine). Anna døde 48 år gl. Ved hendes død ringede de med alle klokker. Hun blev gift med (1) Anders Rasmussen Østerbye #286, gift 27 NOV 1793 i Assens, født 1767 i Assens, døbt 07 AUG 1767 i Assens,[74] død 17 OKT 1806 i Assens,[75] begravet 22 OKT 1806 i Assens.  Hun blev gift med (2) Hans Henrich Petersen #319, gift 02 AUG 1809 i Assens, født i Bogø, døbt 09 AUG 1780 i Assens, død 1839.

                                    Barn af Anders Rasmussen Østerbye:

                            i       Rasmine Sophie Østerbye #289, født 07 JUN 1794 i Assens, døbt 14 JUN 1794 i Assens,[76] død eft 1870.  Hun blev kaldt Sofie (FT 1801). I 1860 solgte hun Østergade 41 til sønnen Johan Jacob Storm for 1800 rdl. Ved FT 1870 boede hun hos sønnen Johan Jacob Storm i Assens. Hun blev gift med Niels Hansen Storm #1782, gift 27 JUL 1815 i Assens.

                            ii      Johan Jacob Østerbye #290, født 31 AUG 1795 i Assens, døbt 31 AUG 1795 i Assens,[77] død 15 SEP 1795 i Assens, begravet 22 SEP 1795 i Assens.

                            iii     Abigael Fridericha Østerbye #291, født 31 AUG 1795 i Assens, døbt 31 AUG 1795 i Assens,[78] død 20 SEP 1795 i Assens, begravet 22 SEP 1795 i Assens.[79]

                            iv      Johan Jacob Østerbye #2899, født 31 OKT 1796 i Assens,[80] døbt 05 NOV 1796 i Assens, død 02 JAN 1862 i Nyborg,[81] begravet 07 JAN 1862 i Nyborg.  Han blev fuldmægtig på postkontoret i Nyborg den 4 NOV 1815. 3 APR 1821 fik han kgl tilladelse til at nedsætte sig som bager i Nyborg. I SEP 1821 aflagde han svende- og mesterstykke for bagerlauget i København, og den 1 NOV 1821 fik han borgerskab som bagermester i Nyborg. 1824 blev han rodemester og 1826 sekundløjtnant i Borgerbevæbningen. Eligeret borger 1830. Formand for disse i 12 år. Ialt sad han i kommunestyret 22 år. 1830 brødbager for vagtskibsstationen og 1832 udnævnt til garnisonsbager af general v Bülow. Han blev gift med Ane Johanne Beck #2901, gift 09 NOV 1821 i Nyborg.[82]

                            v       Hans Peter Østerbye #292, født 09 JAN 1798 i Assens, døbt 15 JAN 1798 i Assens,[83] død 09 JUL 1863 i Assens,[84] begravet 13 JUL 1863 i Assens.  Han blev bagersvend i 1814 og fik borgerbrev som bager i 1823 - mesterstykke samme år. I 1821 havde han overtaget ejendommen i Østergade 10 efter svigerfaderen (mod at udrede 400 rd til svigerinden Birthe, tage ham på aftægt og bekoste Birthes bryllup). 1857 købte han naboejendommen for 1000 rd. 1858 nedbrød han de 2 gamle ejendomme og opførte et nyt hus på hjørnet ved Lille Kirkestræde. De fik 6 børn. Af matriklen kan man se, at han ejede jord (godt 4 skpr) i Assens købstadsjorder. Han er nævnt som oldermand i bagerlauget fra 1837. Brandinspektør i en årrække i 1840'erne. Han blev gift med Anne Kirstine Clemmen Andersen #320, gift 05 OKT 1821 i Assens.[85]

                            vi      Thomas Østerbye #293, født 14 FEB 1799 i Assens, døbt 16 MAR 1799 i Assens,[86] død APR 1800 i Assens, begravet 07 APR 1800 i Assens.[87]

                            vii    Abigael Thomasine Østerbye #2900, født 12 NOV 1800 i Assens,[88] døbt 20 DEC 1800 i Assens, død 02 MAR 1889 i Sønderby,[89] begravet 08 MAR 1889 i Sønderby.  Ved FT 1801 var hun 1 år. Hun var blind og sengeliggende de sidste leveår, men ellers åndsfrisk. Hun opbevarede en gammel stamtavle, som desværre forsvandt ved hendes død. Da hun blev gift boede hun i Flentofte (1821). Hun blev gift med Anders Madsen #2993, gift 28 JAN 1821 i Dreslette.[90]

                            viii   Lars Friderich Østerbye #294, født 05 AUG 1802 i Assens,[91] døbt 17 SEP 1802 i Assens, død 15 OKT 1887 i Brylle,[92] begravet 22 OKT 1887 i Brylle.  Han blev kaldt Lars. Han stod i bagerlære 1817-24. Derefter bagersvend. Fadder til en af H.P. Østerbye's børn i 1827. Ved FT 1834/55 var han husejer, tømrer og snedker i Brylle v Tommerup. Ved FT 1845 boede de i Højbjerghuset. Ved FT 1850 var Hans Peter Østerbye fra Odense plejebarn hos familien. Han døde 85 år gl som enkemand på aftægt på Råmosegård, Brylle mark. Han blev gift med Ane Margrethe Samuelsdatter #3843, gift 18 JAN 1833 i Brylle.[93]

               3.         ix     Anna Cathrina Østerbye #295, født 23 MAR 1804 i Assens, døbt 19 APR 1804 i Assens,[94] død 10 DEC 1880 i København,[95] begravet 17 DEC 1880 i Assens.  Hun blev gift med Hans Peter Hansen #2976, gift 28 OKT 1828 i Husby, Fyn.[96]

                            x       Rasmus Andreas Østerbye #296, født 27 MAR 1805 i Assens,[97] døbt 27 APR 1805 i Assens, død 15 APR 1889 i Nyborg,[98] begravet 20 APR 1889 i Nyborg.  Han blev udlært som bager i Assens 6/12 1822. Bagermester i Nyborg 1831. Overtog Wedsteds bageri Kongegade No 118 i 1839. Ved FT 1845 var den samlede husholdning på 8 familiemedlemmer, 2 svende og 2 tjenestekarle. 1860 udlejede han bageriet til bagermester Kirtner og 1877 til E.R. Gertz, som købte i 1879. Denne familie ejer stadig bageriet (2000). Rasmus blev herefter  partikulier. Ved FT 1880 boede han stadig i Kongegade No 118, nu på første sal sammen med sønnen Jacob og dennes familie. Han døde 84 år gl som enkemand og fhv bager. Han blev gift med Mette Cathrine Jensen #2865, gift 11 DEC 1830 i Nyborg.[99]

                            xi     Anders Østerbye #2988, født 09 APR 1807 i Assens,[100] døbt 12 MAJ 1807 i Assens, død 06 JUN 1815 i Assens,[101] begravet 09 JUN 1815 i Assens.  Han blev 8 år gl.

                                    Barn af Hans Henrich Petersen:

                            xii    Peter Hansen Petersen #2989, født 12 MAR 1811 i Assens,[102] døbt 23 APR 1811 i Assens, død 24 MAR 1871 i København,[103] begravet 01 MAJ 1871 i Frederiksberg.  Han var halvbror til Hans Peter Østerbye og dennes søskende.

                                   

                                    Han var tobaksfabrikant i København.  I 1838-60 boede de Gothersgade 10/11/12 i København. Johan Jacob Østerbye kalder ham Peter Hansen i sin erindringsbog. Omk. 1861 flyttede de til Gothersgade 38 i en ejendom, som han købte og ejede ved FT 1870. Af Kraks vejviser for 1867 fremgår, at han nu boede Gothersgade 38.3. Kort før 1870 flyttede familien til St. Helliggeiststræde 13 (nuværende Valkendorfgade), hvor de opholdt sig ved FT 1870. Han var da fhv. tobaksfabrikant. 4 børn boede hjemme på dette tidspunkt.

                                   

                                    Omkring 1850 byggede man dansesalonen "Phønix"  i gården af Valkendorfgade nr. 13. Dansesalonen fandtes frem til 1930'erne.

                                   

                                    Hans første kone var halvsøster til Johanne Emilia Kehlet Petersen, som blev gift med Carl Magnus Thorup. Han ejede og drev forlystelsesetablissementet Sommerlyst på Frederiksberg Alle. Da Jørgine Adamine døde, tog denne familie sig af den nyfødte Jørgine Adamine - og hun boede her de næste 10 år! Han traf også sin næste hustru her på "Sommerlyst", hvor hun arbejdede, og et par år efter opkaldte de en søn med navnet Carl Magnus efter C.M. Thorup.

                                   

                                    På Frederiksberg Alle 98 lå omkring 1800 traktørstedet "Ratzenborg" opkaldt efter ejeren Georg Christopher Ratz. Enken solgte stedet i 1805, og det havde flere ejere  før restauratør Carl Magnus Thorup købte stedet i 1845. Da stedet havde fået et mindre pænt ry, omdøbte han stedet til "Sommerlyst", og det hed det til 1918. Omkring 1855 entrerede Thorup med arkitekten H.C. Stilling om opførelse af en ny hovedbygning til etablissementet. Denne bygning er stadig i behold, omend noget ombygget, idet den indgår i det senere "Aveny-Teatret". Han blev gift med (1) Jørgine Adamine Petersen #2990, gift 12 APR 1838 i Frederiksberg,[104] født 27 JUN 1815 i Trinitatis, København,[105] døbt 26 SEP 1815 i Trinitatis, København, død 30 JUL 1850 i København,[106] begravet 02 AUG 1850 i Frederiksberg.  Han blev gift med (2) Elisa Caroline Charlotte Bock #2991, gift 23 APR 1851 i Frederiksberg,[107] født 04 MAR 1827 i Dr. Tværgade, København,[108] døbt 08 APR 1827 i Trinitatis, København, død 16 AUG 1904 i København,[109] begravet 21 AUG 1904 i Frederiksberg.

 

Oldeforældre

 

8.  Hans Pedersen #5397, født 1719 i Assens, døbt 06 APR 1719 i Assens, død APR 1787 i Assens, begravet 20 APR 1787 i Assens.  Han blev udlært feldbereder og fik borgerskab spm sådan i Assens 6/2 1753. Ved den første kones død blev hans samlede bo opgjort til 470 rd. Ved sin død var han mere velstående, og der blev arv til hustru og børn. Han var velanskreven i Assens, hvor han nævnes som fattigforstande, takserborger og vurderingsmand. 4+2 børn. Han blev gift med (1) Kirsten Johansdatter Mørkenborg #5398, gift 01 OKT 1751 i Tommerup, født 1723 i Mørkenborg, Tommerup, døbt 09 MAR 1723 i Tommerup, død JAN 1763 i Assens, begravet 19 JAN 1763 i Assens.[110]  Han blev gift med (2) Dorothea Jeppesdatter Bech #5400, gift 10 JUN 1763 i Assens, født 1739 i Assens, død 1799 i Assens.

                                    Barn af Kirsten Johansdatter Mørkenborg:

                            i       Peder Hansen #5394, født omk 1752, død eft 1801.  Ved FT 1801 var han 49 år gl, feldbereder og byens tjener (medlem af byens råd) i Assens. Konens brordatter Apelone opholdt sig hos dem. Desuden var der en svend, en lærling og en tjenestepige i husstanden. Han blev gift med Apelone Nielsdatter Nordby #5393, gift 28 OKT 1777 i Assens.[111]

                            ii      Marie Hansdatter #5357, født 1755 i Assens, døbt 09 APR 1755 i Assens,[112] død 25 NOV 1815 i Assens,[113] begravet 30 NOV 1815 i Assens.  Hun stod som ejer af Østergade 19 i Assens i 1811. Hun blev gift med Hans efter kgl. tilladelse. Hun døde 61 år gl. som enke efter snedker Hans Nielsen. Ved hendes begravelse blev der ringet med alle klokker. Hun blev gift med Hans Nielsen Nordby #5218, gift 03 FEB 1777 i Assens.[114]

                            iii     Hans Jørgen Hansen #5399, født omk 1759.  Han var bager i Odense ved faderens død i 1787.

               4.         iv      Johan Pedersen Hansen #1787, født 1760 i Assens, døbt 27 JUL 1760 i Assens, død 23 MAR 1841 i Assens,[115] begravet 30 MAR 1841 i Assens.  Han blev gift med Inger Kirstine Østerbye #287, gift 30 SEP 1789 i Assens.[116]

                                    Barn af Dorothea Jeppesdatter Bech:

                            v       Jacob Hansen #5401, født i Assens.  Han overtog faderens tidligere garveri i Ladegårdsgade i Assens efter moderens død i 1799.

                            vi      Kirsten Hansen #5402.

 

9.  Kirsten Johansdatter Mørkenborg #5398, født 1723 i Mørkenborg, Tommerup, døbt 09 MAR 1723 i Tommerup, død JAN 1763 i Assens, begravet 19 JAN 1763 i Assens.[117]

 

10.  Bertel Hansen Østerbye #284, født 1735 i Assens, døbt 29 JUN 1735 i Assens,[118] død 25 FEB 1814 i København, begravet 07 MAR 1814 i Helligånd, København.  Han fik borgerbrev som hyrekusk 20/6 1768 i København. Han giftede sig i 1768 og boede i de følgende år i Skindergade. Efter søsterens og Rasmus Nielsens død i 1773 kom han tilbage til Assens og overtog gården i Damgade 14. Han fik borgerskab som avlsbruger 1776. I 1783 var  huset på 12 fag i 2 etager og 6 fag 1 etage stuehus, grund 4044 alen². Han var tillige postholder og vognmand. Han solgte Damgade 14 til sin svigersøn Ole Karup Bolt i 1803 (skp nr 4 fol 68). Nævnt som fadder 1807. Senere bopæl i København. Han blev gift med Christiane Jacobi Arnsteen #2924, gift 14 OKT 1768 i Frue kirke sogn, København.[119]

                                    Børn:

               5.         i       Inger Kirstine Østerbye #287, født 1769 i København, døbt 14 JUN 1769 i Helligånd, København,[120] død eft 1850 i København.  Hun blev gift med Johan Pedersen Hansen #1787, gift 30 SEP 1789 i Assens.[121]

                            ii      Sofie Magdalene Østerbye #2929, født 1771 i København, døbt 14 JUN 1771 i Helligånd, København.[122]  Ved FT 1787 var hun 17 år. Ved FT 1801 var hun 30 år, gift og boede i København. Hun blev gift med Johan Wilhelm Evert #3467, gift 25 AUG 1799 i Skt Petri, København.

                            iii     Hans Christian Østerbye #2930, født i København, døbt 27 FEB 1774 i Helligånd, København.[123]  Ved FT 1787 var han 14 år gl. Han var fadder i Assens 1795.

                            iv      Marie Cathrina Bertelsdatter Østerbye #2925, født 16 MAR 1776 i Assens,[124] døbt 22 MAR 1776 i Assens.  Ved FT 1801 var hun 25 år gl, ugift og boede hjemme hos forældrene. Hun etablerede sig med en modeforretning på Østergade i København. Hun blev gift med NN Dumont #5222.

                            v       Sara Bertelsdatter Østerbye #2926, født 19 SEP 1777 i Assens,[125] døbt 26 SEP 1777 i Assens, død ind 1834.  Ved FT 1787 var hun 11 år. Hun blev gift med Ole Karup Bolt #2927, gift 23 DEC 1800 i Assens.

                            vi      Johan Jørgen Østerbye #3036, født 06 MAJ 1781 i Assens,[126] døbt 10 MAJ 1781 i Assens, død 14 NOV 1785 i Assens,[127] begravet 21 NOV 1785 i Assens.  Han døde 4 1/2 år gl af børnekopper. Netop i efteråret 1785 hærgede en epidemi af børnekopper Assens, og mange børn døde.

 

11.  Christiane Jacobi Arnsteen #2924, født 25 MAJ 1740 i København,[128] døbt 29 MAJ 1740 i Frederiks tyske kirke, København, død 19 SEP 1811 i København, begravet 23 SEP 1811 i Helligånd, København.[129]  Da de blev gift tjente hun hos højesteretsadvokat Anchersen i København. Ved hendes død boede de Amagertorv 4 i København. Hun døde 73 år gl af alderdom.

 

12.  Rasmus Nielsen #282, født omk 1731 i Hønnerup, Gelsted, død MAJ 1773 i Assens, begravet 29 MAJ 1773 i Assens.[130]  Han var postillon. I 1756 fik han borgerbrev som avlsbruger i Assens og overtog samtidig Damgade 14 fra svigermoderen. I 1761 blev han betegnet vognmand. Han kaldte sig Østerbye.

       

        22/6 1764 godkendte kongen, at Odense Hospital solgte ham gården matr. nr. 4 af Melby i Kierum sogn på hartkorn 3-3-1-1 for 450 rd. Mons. Stitzer i Odense var mellemmand for ham. (Kronens skøder).

       

        Han blev lyst i køn og kuld af faderen Niels Andersen i Gelsted i 1768 (Erholm skp litra A ).

       

        Til begravelsen blev der ringet med alle klokker. Nettoformuen i deres bo var på 780 rd, og hver af drengene arvede 222 rd, mens Anne Kirstine fik 111 rd. Bertel Østerbye blev formynder for dem. Han blev gift med Sophie Kristine Hansdatter Østerbye #283, gift 02 JUN 1756 i Assens.

                                    Børn:

                            i       Anna Catharine Rasmusdatter Østerbye #2970, født 1757 i Assens, døbt 04 SEP 1757 i Assens,[131] død AUG 1766 i Assens, begravet 18 AUG 1766 i Assens.[132]

                            ii      Anna Kirstine Rasmusdatter Østerbye #2971, født 1759 i Assens, døbt 04 FEB 1759 i Assens,[133] død 29 OKT 1851 i Nørrebro, København,[134] begravet 05 NOV 1851 i Hørsholm.  Hun boede i 1807 på Frederiksgave (fadder). Hun var fadder i Odense i 1817. Ved FT 1834 boede hun hos datteren i Hørsholm. Ved FT 1845-50 boede hun stadig hos denne datter, men nu på Nørrebro i København. Hun døde 93 år gl. af alderdom og blev begravet i Hørsholm. I KB Hørsholm står: enke efter en gartner boende på Ventegodt ved Lygtemien No 24. Hun blev gift med (1) Jørgen Christian Rann #2986, gift 09 NOV 1781 i Assens,[135] født omk 1751, død 05 MAR 1787 i Assens,[136] begravet 10 MAR 1787 i Assens.  Hun blev gift med (2) Ulrich Frederik Schmauch #2987, gift 22 MAJ 1789 i Assens,[137] født omk 1760.

                            iii     Hans Rasmussen Østerbye #2972, født 1760 i Assens, døbt 19 SEP 1760 i Assens.[138]  Han stod i bagerlære 1776-80 iflg. bagerlaugets optegnelser!

                                   

                                    Han stod i lære hos skomager Hans Nielsen og blev udlært skomager 1780.

                            iv      Niels Rasmussen Østerbye #285, født 1763 i Assens, døbt 20 FEB 1763 i Assens,[139] død 11 MAR 1800 i Assens.  Han stod i lære hos feldbereder Jens Albretsen i Assens. Ved FT 1787 var han 24 år gl, ugift feldberedersvend hos feldbereder Jens Albredtsen på adressen Storegade No 6. Han lavede mesterstykke som feldbereder 1790 og året efter fik han borgerskab som felbereder. Han ejede Østergade 32 til 1895, hvor han solgte ejendommen for 640 rdl (1 fag 2 etager, 8½ fag 1 etage og 2 fag ladehus, grund 485 alen²). Han ejede også Ramsherred 11 1781-1800. Her boede familien - og enken til efter 1811. Han døde 37 år gl. Han blev gift med (1) Anna Maria Hansdatter Knudsen #1769, gift 15 DEC 1790 i Assens,[140] født omk 1757, død 06 NOV 1791 i Assens,[141] begravet 12 NOV 1791 i Assens.  Han blev gift med (2) Kirsten Jørgensdatter #1770, gift 18 JAN 1792 i Assens,[142] født omk 1775, død eft 1811.

               6.         v       Anders Rasmussen Østerbye #286, født 1767 i Assens, døbt 07 AUG 1767 i Assens,[143] død 17 OKT 1806 i Assens,[144] begravet 22 OKT 1806 i Assens.  Han blev gift med Anna Dorthea Catharina Gløerfelt #288, gift 27 NOV 1793 i Assens.

 

13.  Sophie Kristine Hansdatter Østerbye #283, født 1727 i Assens, døbt 30 APR 1727 i Assens,[145] død MAJ 1773 i Assens, begravet 24 MAJ 1773 i Assens.[146]  Faderens søster Anna Kathrine bar hende til dåben, mens faderens stedmoder Maren Hansdatter stod for. Blandt fadderne var faderens halvbror Hans og fætteren Jesper Lauritsen Skrædder. Hun var 43 år gl ved sin død. Til begravelsen blev der ringet med alle klokker.

 

14.  Johan Jacob Gløerfelt #301, født 1740 i Assens, døbt 12 JAN 1740 i Assens,[147] død 02 DEC 1810 i Assens,[148] begravet 08 DEC 1810 i Assens.  Han overtog faderens job som kgl. svensk postillon (postmester) i Assens. I hans tid blev posten redet 2 gange om ugen. Han overtog Ladegårdsgade 21 efter faderens død i 1761. I 1783 var bygningerne 11 fag 2 etage stuehus, 13 fag 1 etage stuehus og 10 fag ladehus, grund 4016 alen². Han pantsatte ejendommen i 1806. Selv om der ikke foreligger et skifte efter ham, ser det ud til, at han tjente godt og efterlod en pæn formue til hustruen. Han blev 72 år gl. Han blev gift med Abigael Winther #309, gift 25 MAJ 1762 i Kerte.[149]

                                    Børn:

                            i       Dorthe Catharina Gløerfeldt #310, født 1763, døbt 13 MAR 1763 i Assens,[150] død MAJ 1765, begravet 31 MAJ 1765 i Assens.[151]  Hun og den mindre bror blev i 1765 begravet i samme grav.

                            ii      Laurs Winther Gløerfeldt #311, født 1764, døbt 18 NOV 1764 i Assens,[152] død MAJ 1765, begravet 31 MAJ 1765 i Assens.[153]  Begravet samtidig med storesøsteren.

               7.         iii     Anna Dorthea Catharina Gløerfelt #288, født 1766, døbt 16 MAR 1766 i Assens,[154] død 11 MAJ 1814 i Assens,[155] begravet 16 MAJ 1814 i Assens.  Hun blev gift med (1) Anders Rasmussen Østerbye #286, gift 27 NOV 1793 i Assens, født 1767 i Assens, døbt 07 AUG 1767 i Assens,[156] død 17 OKT 1806 i Assens,[157] begravet 22 OKT 1806 i Assens.  Hun blev gift med (2) Hans Henrich Petersen #319, gift 02 AUG 1809 i Assens, født i Bogø, døbt 09 AUG 1780 i Assens, død 1839.

                            iv      Laurs Winther Gløerfeldt #312, født 1768, døbt 25 MAR 1768 i Assens,[158] død JUL 1772, begravet 16 JUL 1772 i Assens.[159]  Han er døbt Laurs, men blev ved begravelsen kaldt Laurs Winther.

                            v       Thomas Gløerfeldt #313, født 1770, døbt 25 APR 1770 i Assens,[160] død MAR 1778, begravet 13 MAR 1778 i Assens.[161]  Han blev 8 år gl. Ved hans død blev der ringet med de små klokker.

                            vi      Isaacbine Fredericha Lovisa Gløerfeldt #314, født 1772, døbt 19 AUG 1772 i Assens,[162] død 10 APR 1842 i Husby, Fyn,[163] begravet 14 APR 1842 i Husby, Fyn.  Ved sin død blev hun kaldt Frederikke Lovise. Hun blev 70 år gl. Hun blev gift med Johan Henrik Behrens #532.

                            vii    Lars Gløerfeldt #315, født 30 SEP 1774 i Assens,[164] døbt 05 OKT 1774 i Assens, død JUN 1781, begravet 27 JUN 1781 i Assens.[165]  Han blev 6 år gl. Ved hans begravelse blev der ringet med de store klokker.

                            viii   Peder Gløerfeldt #316, født 24 SEP 1775 i Assens,[166] døbt 29 SEP 1775 i Assens, død JUN 1776, begravet 18 JUN 1776 i Assens.[167]  Han døde 3/4 år gl.

                            ix     Mette Cathrine Helvig Gløerfeldt #317, født 07 SEP 1777 i Assens, døbt 12 SEP 1777 i Assens, død 26 MAJ 1860 i Nicolai, Svendborg.  Ved FT 1801 var hun 24 år gl, ugift og boede hjemme hos forældrene. Hun blev gift med Balthasar Nielsen #533, gift 03 NOV 1804 i Assens.[168]

                            x       Thomas Gløerfeldt #318, født 17 AUG 1779 i Assens, døbt 20 AUG 1779 i Assens,[169] død SEP 1780, begravet 19 SEP 1780 i Assens.[170]  Han blev 1 år gl.

 

15.  Abigael Winther #309, født 21 DEC 1739 i Udby præstegård, Fyn,[171] døbt 22 DEC 1739 i Udby, Fyn, død 20 OKT 1827 i Assens,[172] begravet 25 OKT 1827 i Assens.  Hun blev født den 21. december kl ½5 om morgenen. Hun blev konfirmeret 16½ år gl 1. søndag efter påske 1756 i Kerte. De blev gift med kgl tilladelse og uden forudgående lysning. Han blev da betegnet som svensk postmester. Hun døde 87 år gl som enke efter afg postmester Gløerfeldt.

 

Tipoldeforældre

 

20.  Hans Hansen Østerbye #1785, født 1697 i Assens, døbt 21 FEB 1697 i Assens,[173] død 27 JAN 1745 i Strandby, Hårby,[174] begravet 02 FEB 1745 i Hårby.[175]  Han fik borgerbrev som avlsbruger i Assens den 31/5 1726. Han blev betegnet som vognmand. Han købte Damgade 14 med skøde 14/11 1737. Muligvis har han allerede før etableret sin forretning i gården, idet han optræder i brandtaksationen tidligere samme år. Ejendommen er et "7 fag gaulhus 2 loft høj" (skp nr 2 fol 4). Han blev dræbt under uheldige omstændigheder på en tur fra Fåborg til Assens, idet hestene kørte over ham efter en hvil på vejen (se KB Hårby). Han blev 49 år gl. Skifte: Til deling 188 rd til enke og 4 børn. Han blev gift med Anne Kirstine Bertelsdatter #1786, gift omk 1725.

                                    Børn:

               13.       i       Sophie Kristine Hansdatter Østerbye #283, født 1727 i Assens, døbt 30 APR 1727 i Assens,[176] død MAJ 1773 i Assens, begravet 24 MAJ 1773 i Assens.[177]  Hun blev gift med Rasmus Nielsen #282, gift 02 JUN 1756 i Assens.

                            ii      Bertel Hansen Østerbye #3511, født 1729 i Assens, døbt 21 AUG 1729 i Assens,[178] død JUL 1730 i Assens, begravet 19 JUL 1730 i Assens.[179]

                            iii     Hans Hansen Østerbye #3442, født omk 1731 i Assens, død omk 1766 i København.  Han var 14 år gl ved faderens død (Assens skifteprotokol 1738-63, fol 132). Han kom til København, hvor han drev en omfattende vognmandsvirksomhed. Ved sin død havde han 8 heste, 4 kareter og en del andre vogne. Forretningen lå i Vimmelskaftet, men selv boede de i Compagnistræde (1764) og Skindergade. Enken drev forretningen videre i nogle år, men overlod den derefter til Hans' bror Bertel. Han blev gift med Johanne Pedersdatter #5448.

               10.       iv      Bertel Hansen Østerbye #284, født 1735 i Assens, døbt 29 JUN 1735 i Assens,[180] død 25 FEB 1814 i København, begravet 07 MAR 1814 i Helligånd, København.  Han blev gift med Christiane Jacobi Arnsteen #2924, gift 14 OKT 1768 i Frue kirke sogn, København.[181]

                            v       Niels Hansen Østerbye #2932, født 1740 i Assens, døbt 19 APR 1740 i Assens,[182] død 15 FEB 1779 i Assens,[183] begravet 19 FEB 1779 i Assens.[184]  Han var gørtler i Assens. Familien ejede Kindhestegade 16 1771-91 m fl år. Han blev 39 år gl. Han blev gift med Nicolina Nicolajsdatter #2933, gift 16 NOV 1763 i Assens.[185]

 

21.  Anne Kirstine Bertelsdatter #1786, født omk 1700, død OKT 1781 i Assens, begravet 24 OKT 1781 i Assens.[186]  I 1756 afstod hun sin gård og vognmandsforretning til svigersønnen Rasmus Nielsen. Her nævnes hun med sit fulde navn (skp nr 2 fol 351). Hun boede sine sidste år i Strandgade 6 (4 fag 1 etage stuehus, 149 alen²) ejet af Hans Østerbye. Hun blev 81 år gl. Havde hun en søster Dorthe? Hun er nævnt som A.K. Bertelsdatter i mandens skifte. Hendes svoger var Jørgen Madsen Kierumgård. Der blev ringet med alle klokker til hendes begravelse.

 

22.  Johann Jürgen Arnsteen #5194.  Han var arbejdsmand i København (1740). Han blev gift med Inger Martinsdatter #5195.

                                    Børn:

               11.       i       Christiane Jacobi Arnsteen #2924, født 25 MAJ 1740 i København,[187] døbt 29 MAJ 1740 i Frederiks tyske kirke, København, død 19 SEP 1811 i København, begravet 23 SEP 1811 i Helligånd, København.[188]  Hun blev gift med Bertel Hansen Østerbye #284, gift 14 OKT 1768 i Frue kirke sogn, København.[189]

 

23.  Inger Martinsdatter #5195.

 

24.  Niels Andersen #3557, født omk 1707, død 01 JAN 1780 i Gelsted,[190] begravet 07 JAN 1780 i Gelsted.[191]  Hans uægte søn Rasmus blev lyst i kuld og køn 4. nov 1768.

       

        Hans skifte blev indledt primo 1780. Bertel Østerbye mødte op for Rasmus Nielsens børn i Assens. Niels Andersen var særdeles rig og havde lånt penge ud, bl.a. 1000 rd til Rasmus Hansen i Gelsted og 500 rd til Anders Jørgensen i Kindstrup. Da boet var gjort op, var der 2.103 rd til deling mellem arvingerne. Enken fik det halve, de tre drenge i Assens hver 281 rd og pigen 140 rd.

       

        Han blev 73 år gl. Niels Andersen må have ejet jord i Gelsted. (Skifte afsluttet 1/1 1780. Se Erholm skp IV 122).

       

        I hans bo blev der registreret 273 rd i rede penge. I Karl Peder Pedersens undersøgelse af Erholms skifter 1720-99, blev der kun registreret kontanter i 4 boer, og heraf altså halvdelen hos Niels Andersen (1780) og hustrus (1792) boer. (Karl Peder Pedersen: Vestfynske fæstebønder). Partner med NN #3560.  Han blev gift med (2) Karen Hansdatter #3559, død 1792.

                                    Barn af NN:

               12.       i       Rasmus Nielsen #282, født omk 1731 i Hønnerup, Gelsted, død MAJ 1773 i Assens, begravet 29 MAJ 1773 i Assens.[192]  Han blev gift med Sophie Kristine Hansdatter Østerbye #283, gift 02 JUN 1756 i Assens.

 

25.  NN #3560.  Hun boede tilsyneladende i Hønnerup i Gelsted sogn. Formentlig hed hun Anne Cathrine Rasmusdatter. Rasmus blev lyst i kuld og køn med reskript litra A af 4. nov. 1768 (Erholm?).

 

26.  Hans Hansen Østerbye, (see same person above # 20) #1785, født 1697 i Assens, døbt 21 FEB 1697 i Assens,[193] død 27 JAN 1745 i Strandby, Hårby,[194] begravet 02 FEB 1745 i Hårby.[195]  Han blev gift med Anne Kirstine Bertelsdatter #1786, gift omk 1725.

                                    Børn:

               13.       i       Sophie Kristine Hansdatter Østerbye #283, født 1727 i Assens, døbt 30 APR 1727 i Assens,[196] død MAJ 1773 i Assens, begravet 24 MAJ 1773 i Assens.[197]  Hun blev gift med Rasmus Nielsen #282, gift 02 JUN 1756 i Assens.

                            ii      Bertel Hansen Østerbye #3511, født 1729 i Assens, døbt 21 AUG 1729 i Assens,[198] død JUL 1730 i Assens, begravet 19 JUL 1730 i Assens.[199]

                            iii     Hans Hansen Østerbye #3442, født omk 1731 i Assens, død omk 1766 i København.  Han var 14 år gl ved faderens død (Assens skifteprotokol 1738-63, fol 132). Han kom til København, hvor han drev en omfattende vognmandsvirksomhed. Ved sin død havde han 8 heste, 4 kareter og en del andre vogne. Forretningen lå i Vimmelskaftet, men selv boede de i Compagnistræde (1764) og Skindergade. Enken drev forretningen videre i nogle år, men overlod den derefter til Hans' bror Bertel. Han blev gift med Johanne Pedersdatter #5448.

               10.       iv      Bertel Hansen Østerbye #284, født 1735 i Assens, døbt 29 JUN 1735 i Assens,[200] død 25 FEB 1814 i København, begravet 07 MAR 1814 i Helligånd, København.  Han blev gift med Christiane Jacobi Arnsteen #2924, gift 14 OKT 1768 i Frue kirke sogn, København.[201]

                            v       Niels Hansen Østerbye #2932, født 1740 i Assens, døbt 19 APR 1740 i Assens,[202] død 15 FEB 1779 i Assens,[203] begravet 19 FEB 1779 i Assens.[204]  Han var gørtler i Assens. Familien ejede Kindhestegade 16 1771-91 m fl år. Han blev 39 år gl. Han blev gift med Nicolina Nicolajsdatter #2933, gift 16 NOV 1763 i Assens.[205]

 

27.  Anne Kirstine Bertelsdatter, (see same person above # 21) #1786, født omk 1700, død OKT 1781 i Assens, begravet 24 OKT 1781 i Assens.[206]

 

28.  Thomas Glöerfelt #297, født 1705 i Malmø,[207] døbt 08 MAJ 1705 i St Petri, Malmø, død 22 APR 1760 i Assens, begravet 28 APR 1760 i Assens.[208]  Han kom o. 1730 til Assens som kgl svensk postillon (postmester) og havde ansvaret for fremførsel af den svenske post mellem Årøsund og Nyborg/Korsør. I strenge vintre måtte posten gå over Middelfart - Snoghøj, og han havde store vanskeligheder med at få dækket sine ekstraomkostninger. I de første år lejede han sig ind hos præsten Ludvig Bertelsen, men i 1748 købte han Ladegårdsgade 21. Da han døde fragik enken arv og gæld, bl.a. fordi han skyldte penge til den danske postmester i Odense m.fl. Se notat. Han blev gift med Dorte Nielsdatter #298, gift 24 JAN 1736 i Assens.[209]

                                    Børn:

                            i       Marie Gløerfelt #299, født 1736, døbt 06 MAR 1736 i Assens,[210] død 07 JUL 1800 i Assens,[211] begravet 10 JUL 1800 i Assens.  Hun døde 67 år gl. Der blev ringet med alle klokker ved hendes begravelse. Hun blev gift med Jens Lassen Ostenfeldt #527, gift 03 DEC 1760 i Assens.[212]

                            ii      Isach Gløerfelt #300, født 1738, døbt 15 JUL 1738 i Assens,[213] død OKT 1738, begravet 18 OKT 1738 i Assens.[214]

               14.       iii     Johan Jacob Gløerfelt #301, født 1740 i Assens, døbt 12 JAN 1740 i Assens,[215] død 02 DEC 1810 i Assens,[216] begravet 08 DEC 1810 i Assens.  Han blev gift med Abigael Winther #309, gift 25 MAJ 1762 i Kerte.[217]

                            iv      Isach Gløerfelt #302, født 1742, døbt 30 JUL 1742 i Assens,[218] død DEC 1803 i Helsingør, begravet 15 DEC 1803 i Helsingør.  Han var svensk generalkonsul (1776) i Helsingør og postkommissær sst. 10 børn. Han blev gift med Frederikke Louise Ferslew #528, gift 19 AUG 1772 i Skt Olai, Helsingør.

                            v       Karen Gløerfelt #303, født 1745, døbt 08 APR 1745 i Assens,[219] død 03 AUG 1812 i Anst.  Hun blev gift med Caspar Frederik Junghans #529, gift 06 AUG 1789 i Skt Olai, Helsingør.

                            vi      Grete Catharina Gløerfelt #304, født 1748, døbt 12 JAN 1748,[220] død eft 1760.

                            vii    Dødfødt Gløerfelt #305, født 10 MAJ 1750 i Assens,[221] død 10 MAJ 1750 i Assens,[222] begravet 12 MAJ 1750 i Assens.  Dødfødt søn.

                            viii   Abraham Gløerfeldt #306, født 1751, døbt 22 DEC 1751 i Assens,[223] død omk 1790.  Han rejste i sin ungdom til Amsterdam, hvor han først var i apotekerlære og senere studerede medicin. Dr. med. i Franeker 07.08 1787.

                            ix     Samuel Gløerfeldt #307, født 1754, døbt 13 OKT 1754 i Assens,[224] død OKT 1754, begravet 19 OKT 1754 i Assens.[225]

                            x       Nicolai Gløerfeldt #308, født 1756, døbt 13 AUG 1756 i Assens,[226] død 18 JUN 1817 i Assens,[227] begravet 23 JUN 1817 i Assens.  Han fik borgerskab i Assens som gæstgiver. Endvidere brandinspektør, forligskommissær og eligeret borger. Han døde 61 år gl. Han ejede Strandgade 1-3, som han overtog  i 1784 efter svogerens død. 6 børn. Han blev gift med Pernille Margrete Mortensdatter Møller #530, gift 20 AUG 1784 i Assens.[228]

 

29.  Dorte Nielsdatter #298, født 1717 i Assens, døbt 12 MAR 1717 i Assens,[229] død OKT 1761 i Assens, begravet 14 OKT 1761 i Assens.[230]  De blev viet efter kongelig bevilling. Forlovere var Niels Elias Petersen og Jens Jensen Kylling. Vielsen fandt sted i Damgade 1 hos afdøde byfoged Poul Rasmussens enke Karen. Ved børnenes barnedåb var det altid byens notabiliteter, som var faddere. Samtidig deltog en række musikere fra hendes familie. Ved hendes død blev der ringet med alle kirkeklokker.

 

30.  Lauritz Pedersen Winther #534, født 13 JUL 1698 i Føns,[231] død 24 MAJ 1772 i Kerte.[232]  Han blev født natten mellem 12. og 13. juli 1698. Provsten, magister Jørgen Karstens døbte ham, og mormoderen Abigael Lujas bar ham.

       

        Han blev student i Odense 1718 og fik attestats sept 1721. Herefter sognepræst i Herringe 1726-33, Udby (Fyn) 1733-42 og Kjerte (Fyn) 1742-71. Iflg Wiberg er han født på Føns og havde 1 søn og 5 døtre i første ægteskab og 2 døtre i andet ægteskab. Han blev gift med (1) Anna Christine Nielsdatter Ravn #535, gift 25 JUN 1727 i København, født 14 JUL 1709 i Dreslette, død 04 APR 1754 i Kerte præstegård, begravet 10 APR 1754 i Kerte.[233]  Han blev gift med (2) Isabella Christiane Lauritsdatter Hviid #542, gift 11 SEP 1757, født 1736, død 1778, begravet 05 OKT 1778 i Vejle.[234]

                                    Barn af Anna Christine Nielsdatter Ravn:

                            i       Euphrasyne Winther #536, født 22 AUG 1728 i Herringe præstegård, døbt 26 AUG 1728 i Herringe.[235]  Hun blev født kl ½10 om aftenen den 22. august 1728. Dåben blev forrettet af Rasmus Winther i Ørbæk, og mormoderen bar barnet. I KB skrev faderen: Gud, lad den lille Pige til sin være. Amen. Hun blev gift med Jacob Johansen Schultz #1761, gift 19 SEP 1755.

                            ii      Sille Winther #537, født 11 JUN 1730 i Herringe præstegård, døbt 12 JUN 1730 i Herringe.[236]  Hun blev født den 11. juni 1730 kl ½8 om morgenen. Morfaderen Niels Ravn fra Dreslette forrettede dåben og moderens søster Margrethe Lucia bar barnet. I KB skrev faderen: Gud lade Barnet vokse og betage i alt godt. Amen. Hun blev gift med Gregers Olsen Schou #1762, gift 16 MAJ 1749.

                            iii     Dødfødt Winther #538, født 03 SEP 1732 i Herringe præstegård, død 03 SEP 1732 i Herringe præstegård, begravet 08 SEP 1732 i Herringe.[237]  Dødfødt søn.

                            iv      Peder Winther #539, født 14 SEP 1734, døbt 15 SEP 1734 i Udby, Fyn.[238]  Han blev født den 14. september 1734 kl ½6 om morgenen.

                            v       Ulrica Cecilia Winther #540, født 24 JUN 1738 i Udby præstegård, døbt 30 JUN 1738 i Udby, Fyn.[239]  Hun blev født den  24. juni 1738 kl. 14.45 og hjemmedøbt dagen efter.

               15.       vi      Abigael Winther #309, født 21 DEC 1739 i Udby præstegård, Fyn,[240] døbt 22 DEC 1739 i Udby, Fyn, død 20 OKT 1827 i Assens,[241] begravet 25 OKT 1827 i Assens.  Hun blev gift med Johan Jacob Gløerfelt #301, gift 25 MAJ 1762 i Kerte.[242]

                            vii    Wilhelmina Friderica Winther #541, født 02 MAJ 1744 i Kerte præstegård, døbt 11 JUN 1744 i Kerte.[243]

                                    Barn af Isabella Christiane Lauritsdatter Hviid:

                            viii   Anna Catharina Hedwig Winther #5934, født 1758 i Kerte præstegård, døbt 14 SEP 1758 i Kerte.[244]

                            ix     Hedvig Fridericka Winther #5936, født 1760 i Kerte præstegård, døbt 01 APR 1760 i Kerte,[245] død APR 1760 i Kerte præstegård, begravet 17 APR 1760 i Kerte.[246]

                            x       Hedvig Bagger Winther #5935, født 1765 i Kerte præstegård, døbt 17 MAJ 1765 i Kerte.[247]

 

31.  Anna Christine Nielsdatter Ravn #535, født 14 JUL 1709 i Dreslette, død 04 APR 1754 i Kerte præstegård, begravet 10 APR 1754 i Kerte.[248]  Iflg Wiberg havde hun tilnavn af Dreslette. Hun var 49 år, 8 mdr og 3 uger gl, da hun døde.

 

Tip-tip-oldeforældre

 

40.  Hans Pedersen Østerbye #1792, født omk 1660, død JAN 1722 i Assens, begravet 12 JAN 1722 i Assens.  Han fik borgerskab som avlsbruger (avling m.m.) i Assens 9/10 1691. Han kom fra Aborg i Gamtofte sogn. Hans skifte blev indledt den 8/1 1722. Her er hans ægteskaber angivet. Af hans skifte, kan man se, at han ejede en gård med 7 får, 1 vædder, 2 sorte køer og en sort hest. Endvidere havde han jord i bymarken. Boets samlede værdi blev opgjort til 120 rd, men en efterfølgende auktion indbragte ialt 254 rd. Da gælden var betalt, og de ældste børn havde fået udbetalt deres arv efter moderen, blev der 50 rd til deling mellem alle børnene.

       

        Han mistede børn i 1710 og 1712 - derfor må der være et barn mere! Han blev gift med (1) Sophie Hansdatter Aalborg #1794, gift omk 1691, født 1668 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 16 AUG 1668 i Vejlby, Vends hd,[249] død NOV 1708 i Assens, begravet 13 NOV 1708 i Assens.[250]  Han blev gift med (2) Maren Hansdatter #1793, gift omk 1709, død APR 1737 i Assens, begravet 02 MAJ 1737 i Assens.[251]

                                    Barn af Sophie Hansdatter Aalborg:

                            i       Anna Hansdatter Østerbye #3508, født 1691 i Assens, døbt 11 FEB 1692 i Assens,[252] død FEB 1692 i Assens, begravet 29 FEB 1692 i Assens.[253]  Hun blev båret til dåben af Anna Hr Anders i Wejlby (mosteren). Formentlig det barn som Hans Pedersen mistede i 1692.

                            ii      Anna Hansdatter Østerbye #4097, født 1692 i Assens, døbt 30 DEC 1692 i Assens,[254] død MAJ 1725 i Assens, begravet 30 MAJ 1725 i Assens.[255]  Hun er nævnt i faderens skifte (1722).

                            iii     Peder Hansen Østerbye #3510, født 1695 i Assens, døbt 12 JUL 1695 i Assens,[256] død NOV 1695 i Assens, begravet 21 NOV 1695 i Assens.[257]  Han blev båret til dåben af Helvig Johan Friederick Badskærs (mosteren). Der er formentlig tale om det barn, som Hans Østerbye mistede i 1695.

               26.       iv      Hans Hansen Østerbye #1785, født 1697 i Assens, døbt 21 FEB 1697 i Assens,[258] død 27 JAN 1745 i Strandby, Hårby,[259] begravet 02 FEB 1745 i Hårby.[260]  Han blev gift med Anne Kirstine Bertelsdatter #1786, gift omk 1725.

                            v       Anna Catarina Hansdatter Østerbye #3509, født 1699 i Assens, døbt 08 OKT 1699 i Assens,[261] død FEB 1700 i Assens, begravet 17 FEB 1700 i Assens.[262]

                            vi      Anna Catarine Hansdatter Østerbye #3688, født 1701 i Assens, døbt 22 JUL 1701 i Assens,[263] død 15 AUG 1785 i Assens,[264] begravet 20 AUG 1785 i Assens.  Hun bar Sophie Kirstine Østerbye til dåben i 1727 og Bertel Østerbye i 1729. Hun er nævnt i faderens skifte (1722). Hun døde 84 år gl, og der blev ringet med alle klokkerne til begravelsen. Hun blev gift med Niels Nielsen d.æ. Nordby #5217.

                            vii    Christantze Hansdatter Østerbye #5377, født 1705 i Assens, døbt 1705 i Assens,[265] død 1712 i Assens.  Laurits Bagers hustru (mosteren) bar hende til dåben. Johan Frederik Badskær (onkelen) var blandt fadderne. Barnet døde 1710 eller 12.

                                    Barn af Maren Hansdatter:

                            viii   Peder Hansen Østerbye #3603, født 1712 i Assens, døbt 07 DEC 1712 i Assens,[266] død ind 1717.

                            ix     Hans Hansen Østerbye #3604, født 1715 i Assens, døbt 20 MAR 1715 i Assens,[267] død 08 JUN 1796 i Assens.  Han blev betegnet "den yngre HHØ". I 1739 blev han betegnet som daglejer, senere som sømand. Han blev 84 år gl. og boede ved sin død i de fattiges bod. Han blev gift med Karen Hansdatter #4246, gift 04 DEC 1739 i Assens.[268]

                            x       Peder Hansen Østerbye #3605, født 1717 i Assens, døbt 20 OKT 1717 i Assens,[269] død ind 1722.  Han optræder ikke i skiftet efter faderen i 1722.

                            xi     Jørgen Hansen Østerbye #3606, født 1720 i Assens, døbt 27 DEC 1720 i Assens.[270]  Han blev båret til dåben af sin ældste halvsøster Anna, mens den næstældste Anne Cathrine stod for. Ældste halvbror var blandt fadderne. 1742 var han skræddersvend hos Jeppe Jensen Bech Skrædder i Assens. Fadder i Assens 1746.

 

41.  Sophie Hansdatter Aalborg #1794, født 1668 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 16 AUG 1668 i Vejlby, Vends hd,[271] død NOV 1708 i Assens, begravet 13 NOV 1708 i Assens.[272]  Efter faderens død i 1685 var hendes svoger Hr. Anders Jensen Bast værge for hende. Da begge forældrene døde 1685/86 kom hun formentlig til Assens, hvor hendes søstre Helveg og Margrethe var gift med hhv. Peter Bolt/Johan Friederich Jäger og Laurits Lauritsen Bager.  Her lærte hun Hans Pedersen Østerbye at kende. Efter Hans's død i 1722 var hendes bror Hr. Niels Hansen til Balslev formynder for hendes børn.

 

56.  Isach Glöerfelt #4120, født 05 JUL 1669 i Malmø, død 16 NOV 1722 i Malmø, begravet 24 NOV 1722 i Skt Petri, Malmø.  Han fik borgerskab som købmand i 1694, desuden  vinhandler, borger og kaptajn i Malmø. Han overtog faderens gæstgiveri i kvarteret Gripen og solgte det i 1707 til søtoldforvalter Zacharias Lindmann. Han blev 53 år, 3 mdr og 3 dage gl. Hans bo var først gjort op i februar 1726 (500 sider). Han brugte et våben med en vinklase og et blad i skjoldet og en springende hjort i hjelmen. 2+5 kendte børn. Han blev gift med (1) Katarina Maria Mastorph #4513, født 1668, død 16 MAR 1702 i Malmø.  Han blev gift med (2) Maria Jacobsdatter Jyde #4510, gift 07 AUG 1703 i Skt Petri, Malmø.[273]

                                    Barn af Katarina Maria Mastorph:

                            i       Jöran Glöerfelt #4514, død 18 JAN 1747 i Karlskrona, begravet 22 JAN 1747 i Karlskrona, født 1697.  Han var notar og stadsvejer i Karlskrona. Se hans familieoptegnelser i Juel Hansens bog: Slægten Gløerfeldt i Danmark.

                            ii      Anna Sofia Glöerfelt #4515, født 1699 i Malmø.  Hun blev gift med O Kiellander #4516.

                                    Barn af Maria Jacobsdatter Jyde:

               28.       iii     Thomas Glöerfelt #297, født 1705 i Malmø,[274] døbt 08 MAJ 1705 i St Petri, Malmø, død 22 APR 1760 i Assens, begravet 28 APR 1760 i Assens.[275]  Han blev gift med Dorte Nielsdatter #298, gift 24 JAN 1736 i Assens.[276]

                            iv      Jacob Glöerfelt #4587, født 1707 i Malmø, død 1708 i Malmø, døbt 22 APR 1707 i Skt Petri, Malmø.

                            v       Margaretha Cathrina Glöerfelt #4512, født 1710, døbt 12 JAN 1710 i Skt Petri, Malmø, død 21 APR 1742 i Karlskrona, begravet 23 APR 1742 i Karlskrona.  Hun var ugift. I næsten 13 år opholdt sig i broderens hus i Karlskrona. Hun er angivet død 1712. Var der yderligere en pige med dette navn?

                            vi      Johan Jacob Glöerfelt #4511, født 1712 i Malmø, døbt 29 MAR 1712 i Skt Petri, Malmø, død 15 FEB 1742 i Karlskrona, begravet 18 FEB 1742 i Karlskrona.  Han var cancellist i Karlskrona. Formentlig ugift.

                            vii    Maria Helena Glöerfelt #4588, født 15 NOV 1713 i Skt Petri, Malmø.

 

57.  Maria Jacobsdatter Jyde #4510.

 

58.  Niels Elias Pedersen #3565, død JUN 1745 i Assens, begravet 05 JUN 1745 i Assens.[277]  Han var musikant og ejede ejendommen Østergade 26 i 1737. Ved hans død blev der ringet med alle kirkeklokker. Han blev gift med (2) Anna Hansdatter #3588, født omk 1711, død SEP 1777 i Assens, begravet 03 OKT 1777 i Assens.[278]

                                    Barn af Katarina Maria Mastorph:

               29.       i       Dorte Nielsdatter #298, født 1717 i Assens, døbt 12 MAR 1717 i Assens,[279] død OKT 1761 i Assens, begravet 14 OKT 1761 i Assens.[280]  Hun blev gift med Thomas Glöerfelt #297, gift 24 JAN 1736 i Assens.[281]

                            ii      Peternille Nielsdatter #3589, død OKT 1744 i Assens, begravet 10 OKT 1744 i Assens.[282]

                                    Barn af Anna Hansdatter:

                            iii     Dødfødt Nielsdatter #5407, født 07 OKT 1734 i Assens,[283] død 07 OKT 1734 i Assens.

                            iv      Else Chatrine Nielsdatter #5408, døbt 04 NOV 1735 i Assens.[284]

                            v       Anna Margrete Dorthea Nielsdatter #5409, døbt 05 JAN 1739 i Assens, død 26 JUL 1787 i Assens,[285] begravet 30 JUL 1787 i Assens.  Hun døde 49½ år gl, og der blev ringet med alle klokker. Hun var ugift.

 

60.  Peder Jensen Winther #1315, født 02 JAN 1650 i Århus, død 26 APR 1725 i Føns, begravet 04 MAJ 1725 i Føns.[286]  I 1656, da han var 7 år gl, blev han sammen med sine søskende ført til Dalby præstegård på Fyn, idet forældrene var bange for de fremrykkende svenske tropper. Her boede de hos morbroderen Oluf Rasmussen Thestrup indtil Fyn blev lige så usikker som Jylland. Forældrene flygtede så til Kalundborg med alle børnene, men da der blev sluttet fred kort efter, kunne de alle vende hjem til Århus. Efter 2 års privatundervisning kom han ind på fjerde lektie på Latinskolen og blev student 1670. Herefter studerede han i København. 1672 fik han attestats og prædikede rundt omkring. I 1673 prædikede han i Husby hos morbroderen Peder Rasmussen Thestrup, og her blev greven på Wedelsborg så begejstret for ham, at han lovede ham kaldet i Føns. Han rejste så til Rostock og ville egentlig videre til Wittenberg for at studere, men rejste i stedet til Kiel. Her var han kort tid, inden han blev kaldet til Føns og Ørsted 1675. 1704 blev han provst for Vends herred - embeder, som han havde til sin død. Hans bo blev opgjort til 325 slettedaler. Han blev gift med (1) Karen Knudsdatter Blanchenborg #1317, gift 11 OKT 1676 i Føns,[287] født 13 JUN 1639 i Odense, døbt 18 JUN 1639 i Skt Knud, Odense, død 28 OKT 1694 i Føns, begravet 06 NOV 1694 i Føns.[288]  Han blev gift med (2) Euphrosyne Christiansdatter Luja #1321, gift 12 NOV 1695 i Skt Knud, Odense, født 1669 i Odense, død 1736 i Odense.

                                    Barn af Karen Knudsdatter Blanchenborg:

                            i       Povl Pedersen Winther #1318, født 26 JUL 1677 i Føns præstegård, døbt 09 AUG 1677 i Føns,[289] død 1714.  Efter nogen skolegang kom han til sin farbrors købmandsforretning i Århus, hvor han lærte købmandfaget. Han fik skørbug i 1708. 1712 blev han gift. Ingen arvinger. Døde han først 1718 i Århus?

                            ii      Jens Pedersen Winther #1319, født 05 APR 1679 i Føns præstegård, døbt 09 APR 1679 i Føns,[290] død 28 MAR 1706 i Føns.  Han blev student 1695 og efter studier i København teolog 1697. Han og broderen boede på Regensen. Han prædikede rundt omkring og blev lærer for assessor Broder Landorf i Fjelsted. Her fik han børnekopper, som han døde af efter at være bragt til Føns.

                            iii     Rasmus Pedersen Winther #1320, født 16 JUN 1680 i Føns præstegård, døbt 22 JUN 1680 i Føns,[291] død 06 DEC 1767 i Ørbæk.  Han blev student 1695 og tog teologisk eksamen 1697. 1698-1704 var han huslærer i Vester Skerninge præstegård. Derefter huslærer et år hos en velhavende borgerenke i København. 1705-10 var han rektor ved Faaborg Skole. 1710-67 sognepræst i Ørbæk på Fyn. Han har beskrevet sit liv i sine erindringer. Han blev gift med Anna Maria Jørgensdatter #5972, gift 03 JUN 1711 i Ørbæk.

                                    Barn af Euphrosyne Christiansdatter Luja:

                            iv      Christian Henrik Pedersen Winther #1322, født 20 SEP 1696 i Føns præstegård, døbt 25 SEP 1696 i Føns,[292] død 31 AUG 1772 i Vejle.  Han blev født kl. 10 om aftenen. Han var i mange år rektor i Assens, siden kapellan sst, senere kapellan i Vejle og sognepræst i Vindinge v Vejle. Tillige Provst for Holmans herred. Sidst var han sognepræst i Vejle. Han havde 13 børn. Han blev gift med Helene Sophie Lambertsdatter Franck #1324, gift 29 APR 1728 i Assens.

               30.       v       Lauritz Pedersen Winther #534, født 13 JUL 1698 i Føns,[293] død 24 MAJ 1772 i Kerte.[294]  Han blev gift med (1) Anna Christine Nielsdatter Ravn #535, gift 25 JUN 1727 i København, født 14 JUL 1709 i Dreslette, død 04 APR 1754 i Kerte præstegård, begravet 10 APR 1754 i Kerte.[295]  Han blev gift med (2) Isabella Christiane Lauritsdatter Hviid #542, gift 11 SEP 1757, født 1736, død 1778, begravet 05 OKT 1778 i Vejle.[296]

                            vi      Mette Cathrine Winther #1323, født 09 JUL 1700 i Føns præstegård, døbt 23 JUL 1700 i Føns,[297] død 25 SEP 1776 i Assens.  Hun blev gift med Christian Ulrich Bartholin #1763, gift 22 MAJ 1730.

 

61.  Euphrosyne Christiansdatter Luja #1321, født 1669 i Odense, død 1736 i Odense.  Blev hun begravet i Føns (GEDCOMP)?

 

62.  Niels Hansen Ravn #1050, født 21 DEC 1668 i Dreslette,[298] død 24 JAN 1741 i Dreslette, begravet 31 JAN 1741 i Dreslette.[299]  Han blev student fra Odense 1689 (Nicolaus Johannis Corvenius) og blev samme år immatrikuleret ved Københavns universitet. 6. apr. 1695 blev han sognepræst for Sønderby og Helnæs efter svigerfader og præsteviet af biskop Thomas Kingo. Han afslog imidlertid embedet "for Aarsagers Skyld (formentlig for at få det langt bedre kald i Dreslette)". Her blev han personlig kapellan i 1696 og overtog faderens embede 22. okt. 1702. Han var "berømt for sine Prædikener, dem han med Behag forrettede". 3 sønner og 5 døtre.

       

        Det har ikke været muligt at finde data om hans børns fødsler i KB. Han blev gift med Sille Mouritsdatter #1059, gift 11 MAJ 1697 i Sønderby.[300]

                                    Børn:

                            i       Christiana Nilsdatter Ravn #1060, født 15 AUG 1698 i Dreslette, døbt 19 AUG 1698 i Dreslette.[301]  Hun blev døbt af sin farfader. Hun var formentlig gift med købmand Hans Olufsen i Assens.

                            ii      Cicilia Nielsdatter Ravn #1061, født 01 OKT 1700 i Dreslette, døbt 07 OKT 1700 i Dreslette.[302]  Der foreligger et bryllupsdigt fra hendes bryllup forfattet af H. og W.F. Ravn på Det kgl. Bibl. Døbt af sin farfader. Hun blev gift med Christian Ulrich Bertelsen #1066, gift 09 SEP 1729 i Dreslette.

                            iii     Hannibal Nielsen Ravn #1062, født 07 DEC 1702 i Dreslette, døbt 15 DEC 1702 i Dreslette,[303] død NOV 1756 i København, begravet 16 NOV 1756 i København.  Han rejste til København og fik borgerskab som øltapper den 22. aug. 1740. 1748 var han teskænker sst. Fra hans bryllup foreligger der et bryllupsdigt forfattet af W.F og H.B. Ravn (Vid. selsk. bibl. i Trondhjem). Han blev gift med Anna Catharina Lehn #1068, gift 26 AUG 1739.

                            iv      Anne Cathrine Nielsdatter Ravn #1063, født 1704 i Dreslette, døbt 17 JUL 1704 i Dreslette,[304] død 04 SEP 1754.  Hun blev døbt af sin farfader. Hun bar et barn til dåben sammen med sin søster i Assens 1723.

                            v       Wilhelm Frederik Nielsen Ravn #1064, født 02 MAR 1705 i Dreslette, død 10 JUN 1788 i Nikolaj sogn, København, begravet 16 JUN 1788 i Nikolaj sogn, København.[305]  I 1721 var han skriver, derefter fuldmægtig hos kgl. Liv- og Hofskrædder, senere kgl. Hof-proviantinspektør Henrik Wilhelm Becker. Han var fadder i Herringe ved barnedåb hos niecen 1730. Han deltog 1751-53 som kasserer i en ekspedition til Marokko. Han blev tilfangetaget og senere befriet af en dansk ekadre. Han har lavet en beretning om dette. 1757-66 var han økonom ved Frederiks Hospital i København. Han ejede ejendommen Vester Kvarter 1-3 (nuv. Rådhusstræde 2) 1776-88. Han døde 83 år gl af alderdom og blev begravet i Nikolaj Kirke i Hr Kjærumgaards begravelse i korets nordre gang. Han blev gift med Birgitte Cathrine Schou #1069, gift 26 OKT 1746 i Trinitatis, København.[306]

                            vi      Margrethe Lucie Nielsdatter Ravn #1065, født 1708 i Dreslette, død 17 OKT 1788 i Stepping, Sønder Tyrstrup, begravet 23 OKT 1788 i Stepping, Sønder Tyrstrup.  Hun døde 80 år, 3 mdr. og 10 dage gl som enke efter pastor emeritus Jørgen Mygind. Hun efterlod 6 børn, 4 sønner og 2 døtre. Levnedsbeskrivelser m.mn. for disse findes noteret i KB ved hendes død i Stepping). Hun blev gift med Jørgen Hansen Mygind #1067, gift 1733 i Dreslette.

               31.       vii    Anna Christine Nielsdatter Ravn #535, født 14 JUL 1709 i Dreslette, død 04 APR 1754 i Kerte præstegård, begravet 10 APR 1754 i Kerte.[307]  Hun blev gift med Lauritz Pedersen Winther #534, gift 25 JUN 1727 i København.

                            viii   Sille Christiane Ravn #5933.  Hun optræder ved en dåb i Udby hos Laurits Winther i 1734. Hun var da jomfru (ugift).

 

63.  Sille Mouritsdatter #1059, født omk 1680 i Sønderby.  Hun bar ved flere lejligheder de "fines" børn til dåb i Assens omk. 1720. Ved Sille Winthers dåb i 1730 betegnes hun: Min svigermoder Sille Leuchter.  (S.Otto Brenner giver hende også tilnavnet Leychter).

 

Tip-3-oldeforældre

 

80.  Peder Hansen #4133.  Han var husmand i Aborg (Aborre) i Gamtofte sogn.

                                    Børn:

               40.       i       Hans Pedersen Østerbye #1792, født omk 1660, død JAN 1722 i Assens, begravet 12 JAN 1722 i Assens.  Han blev gift med (1) Sophie Hansdatter Aalborg #1794, gift omk 1691, født 1668 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 16 AUG 1668 i Vejlby, Vends hd,[308] død NOV 1708 i Assens, begravet 13 NOV 1708 i Assens.[309]  Han blev gift med (2) Maren Hansdatter #1793, gift omk 1709, død APR 1737 i Assens, begravet 02 MAJ 1737 i Assens.[310]

 

82.  Hans Hansen Aalborg #4264, født 13 AUG 1609 i København, død NOV 1685 i Vejlby præstegård, Vejlby, begravet 08 NOV 1685 i Vejlby, Vends hd.  1923 blev han indskrevet som student ved universitetet i Wittenberg. 1631 vendt han hjem og studerede ved Københavns universitet, inden han 1633 kom til Leyden. Magister 1637. Søgte stilling som conrektor i Roskilde 1638 og blev rektor i Slangerup 1639. 1653 blev han kaldet til sognepræst i Gamborg og 1660 forflyttet til Vejlby, hvor han virkede til sin død. Han skrev 3 værker, som udkom 1652. Af bobehandlingen fremgår, at hans præstegård var i ringe stand. Aktiver og passiver balancerede, og ingen fik arv efter ham. Han blev gift med Anna Nielsdatter Steenløse #4265, gift 1654.

                                    Børn:

                            i       Anne Hansdatter Aalborg #5196, født 1655 i Gamborg præstegård, døbt 23 SEP 1655 i Gamborg,[311] død 1699 i Vejlby præstegård, Vejlby, begravet 18 SEP 1699 i Vejlby, Vends hd.[312]  Ved indførelsen i KB glemte faderen at anføre hendes navn! Hun blev 44 år gl. Hun blev gift med (1) Jacob Nielsen #5361, gift 1681, død 1685 i Vejlby, Vends hd, begravet 26 FEB 1685 i Vejlby, Vends hd.[313]  Hun blev gift med (2) Anders Jensen Bast #5201, gift 10 NOV 1685, født 1651 i Odense, død 1694 i Vejlby, Vends hd.  Hun blev gift med (3) Anders Andersen Fugl #5362, gift 1694, født omk 1653.

                            ii      Margrethe Hansdatter Aalborg #5197, født 1657 i Gamborg præstegård, døbt 13 MAJ 1657 i Gamborg.[314]  Ugift i 1686 ved faderens skifte.

                            iii     Else Hansdatter Aalborg #5198, født omk 1659 i Gamborg præstegård.  Hun blev formentlig født i Gamborg sogn i 1659, hvor KB har en lakune. Hun blev gift med Laurits Lauritsen Bager #5202.

                            iv      Jens Hansen Aalborg #5370, født 1660 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 12 AUG 1660 i Vejlby, Vends hd,[315] død ind 1685.

                            v       Helvig Hansdatter Aalborg #5199, født 1663 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 17 JUN 1663 i Vejlby, Vends hd,[316] død DEC 1727 i Assens, begravet 30 DEC 1727 i Assens.[317]  Hun blev gift med (1) Peter Bolt #5203, gift 16 JAN 1684 i Vejlby, Vends hd,[318] død MAJ 1691 i Assens,[319] begravet 29 MAJ 1691 i Assens.  Hun blev gift med (2) Johan Friederich Jäger #5371, død FEB 1706 i Assens, begravet 01 MAR 1706 i Assens.[320]

                            vi      Niels Hansen Aalborg #5200, født 1666 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 06 JUL 1666 i Vejlby, Vends hd,[321] død 1725 i Balslev.  Han var 18 år gl ved faderens død i 1685 og gik da på latinskole i Odense. Senere sognepræst i Balslev 1702 (evt 05) - 1725. Han blev gift med Maren Kirstine Lauritsdatter Gjerving #5376, gift 1710 i Balslev.

               41.       vii    Sophie Hansdatter Aalborg #1794, født 1668 i Vejlby præstegård, Vejlby, døbt 16 AUG 1668 i Vejlby, Vends hd,[322] død NOV 1708 i Assens, begravet 13 NOV 1708 i Assens.[323]  Hun blev gift med Hans Pedersen Østerbye #1792, gift omk 1691.

 

83.  Anna Nielsdatter Steenløse #4265, født omk 1635 i Gamborg præstegård, død 15 MAR 1686 i Vejlby, Vends hd.  Hun døde kort efter manden og inden boet efter ham var gjort endeligt op.

 

112.  Henrik Glöerfelt #4518, død 1694 i Malmø.  Han var købmand og vinhandler i Malmø. Han ejede en købmandsgård på Stortorvet (gård nr 334 i kvarteret Gripen). Denne gård var fra 1689 gæstgiveri. Efter hans død overtog enken gæstgiveriet. 8 kendte børn. Han blev gift med Margaretha Jöransdatter Anker #4519, gift omk 1668 i Malmø.

                                    Børn:

               56.       i       Isach Glöerfelt #4120, født 05 JUL 1669 i Malmø, død 16 NOV 1722 i Malmø, begravet 24 NOV 1722 i Skt Petri, Malmø.  Han blev gift med (1) Katarina Maria Mastorph #4513, født 1668, død 16 MAR 1702 i Malmø.  Han blev gift med (2) Maria Jacobsdatter Jyde #4510, gift 07 AUG 1703 i Skt Petri, Malmø.[324]

                            ii      Sofie Glöerfelt #4535, født 1672 i Malmø, død 02 SEP 1752 i Sverige.  Hun blev gift med Jacob Falkmann #4536.

                            iii     Jøran Wilhelm Glöerfelt #4532, født 1674 i Malmø, døbt 04 DEC 1674 i Malmø, død 23 OKT 1712 i Malmø.

                            iv      Jøran Glöerfelt #4531, født 1674 i Malmø, død 1712.  Han blev købmand i Mamø og døde under pesten i 1712.

                            v       Henrik Glöerfelt #4533, født 1677 i Malmø, død 1708 i Malmø.  Han var købmand i Malmø.

                            vi      Johan Glöerfelt #4534, født 24 SEP 1678 i Malmø, død 10 FEB 1710 i Malmø.  Han fik borgerbrev som købmand i Malmø 1706.

                            vii    Annika Glöerfelt #4581.  Hun blev gift med Reinhold von Böhning #4584.

                            viii   Elsa Glöerfelt #4582.  Hun blev gift med NN Springarm #4585.

                            ix     Maria Magdalena Glöerfelt #4583, død 01 DEC 1712 i Malmø.  Hun blev gift med NN Griese #4586.

 

113.  Margaretha Jöransdatter Anker #4519, født 13 MAR 1638 i Gotland, død 11 MAJ 1706 i Malmø, begravet 20 MAJ 1706 i Skt Petri, Malmø.  Hun blev gift med (1) Isach von der Thi #4530, død omk 1665.  Hun blev gift med (2) Henrik Glöerfelt #4518, gift omk 1668 i Malmø, død 1694 i Malmø.

 

114.  Jacob Thomasson Jyde #4517, født 24 DEC 1649 i Malmø, død 20 APR 1716 i Malmø.  Han hed formentlig Johan Jacob. Han var en fremtrædende købmand i Malmø. 1697 blev han sammen med borgmesteren valgt til rigsdagsmand og 1700 blev han rådmand. Han ejede en stor ejendom i Østergade (ejendom 222 i kvarteret Diskonten). I 1697 ejede han også halvdelen af Svenstorp, som han solgte igen 2 år efter. 2+5+1+6 kendte børn. Han blev gift med (1) NN #4542.  Han blev gift med (2) Maria Helena Jostdatter Krutmeyer #4544, gift omk 1690, født 1671 i Malmø, død 23 FEB 1704 i Malmø.  Han blev gift med (3) Catharina Cicilia Thræne #4550, gift omk 1704, født 18 JUN 1688,[325] død 01 DEC 1705 i Malmø.  Han blev gift med (4) Helena Lorich #4552, gift omk 1706, født 17 DEC 1689 i Svedala, Sverige, død 02 FEB 1765 i Malmø.

                                    Barn af NN:

               57.       i       Maria Jacobsdatter Jyde #4510.  Hun blev gift med Isach Glöerfelt #4120, gift 07 AUG 1703 i Skt Petri, Malmø.[326]

                            ii      Johan Jacobson Jyde #4543, død eft 1746.  Han blev købmand i Malmø og levede endnu 1746.

                                    Barn af Maria Helena Jostdatter Krutmeyer:

                            iii     Jost Herman Jacobsen Jyde #4545, født 1691 i Malmø, død 29 NOV 1741.  Han var købmand i Malmø.

                            iv      Thomas Jacobsen Jyde #4546, født 1696 i Malmø.  Han blev stadsnotar i Malmø.

                            v       Jacob Jacobsen Jyde #4547, født 10 NOV 1698 i Malmø,[327] død 11 NOV 1698 i Malmø.

                            vi      Jacob Jacobsen Jyde #4548, født 25 MAR 1701 i Malmø,[328] død 28 MAR 1701 i Malmø.

                            vii    Maria Helena Jacobsdatter Jyde #4549, født 13 JUN 1702 i Malmø, død 04 MAR 1703 i Malmø.

                                    Barn af Catharina Cicilia Thræne:

                            viii   Jacob Jacobson Jyde #4551, født 21 OKT 1705 i Malmø, død 29 OKT 1705 i Malmø.

                                    Barn af Helena Lorich:

                            ix     Jørgen Jacobson Malmros #4553, født 24 MAJ 1707 i Malmø.  Han blev rådmand i Malmø og antog navnet Malmros.

                            x       Peter Jacobsen Jyde #4554, født 11 JUL 1708 i Malmø, død i Karlstad.  Han blev købmand i Karlstad, hvor han også døde.

                            xi     Jacob Jacobsen Malmros #4555, født 25 SEP 1709 i Malmø,[329] død 13 MAR 1751.  Han var notar og bogholder  i Malmø. Han blev gift med Anne Margareta Ståhl #4562, gift 20 AUG 1732.[330]

                            xii    Helena Catharina Jacobsdatter Jyde #4556, født 12 MAJ 1712 i Malmø,[331] død 24 MAJ 1712 i Malmø.

                            xiii   Niklas Jacobsen Jyde #4557, født 09 FEB 1714 i Malmø,[332] død 03 JUN 1785 i Gøteborg.  Han blev købmand i Gøteborg 1737, senere assessor. 1755 bblev han adlet med navnet von Jacobsson. Han anlagde flere fabrikker og en sukkerfabrik i Gøteborg. Han blev gift med (1) Anna Magdalena Nissen #4560.  Han blev gift med (2) Catharina Maria Ekermann #4561.

                            xiv    Anna Helena Jacobsdatter Jyde #4558, født 13 AUG 1716 i Malmø,[333] død 06 FEB 1718 i Malmø.

 

115.  NN #4542.  Hendes navn er ikke oplyst.

 

120.  Jens Sørensen Winther #1310, født omk 1607 i Århus, død 24 JUN 1670 i Århus, begravet 30 JUN 1670 i Frue kirke sogn, Århus.  Han fik borgerskab som købmand i Århus i 1643. Han var eligeret borger og rådmand (1650 - ). Kirkeværge for Frue kirke i 27 år. 8 sønner og 4 døtre. Han blev gift med Mette Rasmusdatter Thestrup #1304, gift 29 OKT 1643.

                                    Børn:

                            i       Søren Jensen Winther #1311, født 19 OKT 1644 i Århus, død 1682.  Han var præst i Årslev-Hørning. 6 børn. Han blev gift med Anne Christensdatter #5983.

                            ii      Peder Jensen Winther #1312, født 18 FEB 1646 i Århus, død 12 JAN 1647 i Århus.  Han døde af børnekopper.

                            iii     Maren Jensdatter Winther #1313, født 26 MAR 1647 i Århus, død 1712.  Hun blev gift med Jens Rasmussen Laasby #5984.

                            iv      Hans Jensen Winther #1314, født 31 MAR 1648 i Århus, død 18 JAN 1726 i Århus, begravet i Frue kirke sogn, Århus.  Han var købmand og borgmester i Århus. 2+8 børn. Han blev gift med (1) Anne Friis #5985, født omk 1662 i Skorup, død JUN 1681 i Århus, begravet 10 JUN 1681 i Frue kirke sogn, Århus.  Han blev gift med (2) Maren Michelsdatter Malling #5987, født 1667 i Århus, død 22 APR 1692.

               60.       v       Peder Jensen Winther #1315, født 02 JAN 1650 i Århus, død 26 APR 1725 i Føns, begravet 04 MAJ 1725 i Føns.[334]  Han blev gift med (1) Karen Knudsdatter Blanchenborg #1317, gift 11 OKT 1676 i Føns,[335] født 13 JUN 1639 i Odense, døbt 18 JUN 1639 i Skt Knud, Odense, død 28 OKT 1694 i Føns, begravet 06 NOV 1694 i Føns.[336]  Han blev gift med (2) Euphrosyne Christiansdatter Luja #1321, gift 12 NOV 1695 i Skt Knud, Odense, født 1669 i Odense, død 1736 i Odense.

                            vi      Mette Jensdatter Winther #1316, født 06 MAR 1651 i Århus, død 21 MAJ 1681.  Hun blev gift med Hans Bendixen Harding #5989.

                            vii    Morten Jensen Winther #5990.  Død som ung.

                            viii   Rasmus Jensen Winther #5991.  Død ung.

                            ix     Christian Jensen Winther #5992.

                            x       Gjertrud Jensdatter Winther #5993.  Hun blev gift med Jens Jacobsen Skibholm #5994.

 

121.  Mette Rasmusdatter Thestrup #1304, født 14 MAR 1623 i Århus, døbt 19 MAR 1623 i Århus, død 13 APR 1699 i Århus.  Hun gik i skole i Århus 1630-39. Derefter rejste hun til København og senere til Hindsholm hos broderen, som var præst i Dalby og Stubberup. I 1643 forlovede hun sig med Jens og de blev gift på rådhuset i Århus ved et prægtigt bryllup.

 

122.  Christian Henrich Luja #1350, født 13 SEP 1628 i Merseburg, Sachsen, død 02 APR 1709 i Odense, begravet 23 APR 1709 i Skt Knud, Odense.[337]  Han er født i Merseburg S for Halle i Tyskland (Preussen). Han blev student i Leipzig 1646 og dr med i Padua 1653. Han kom til Jylland som læge omk 1654, hvor han vistnok boede i Viborg eller Århus. Fra 1657 boede han i Odense. Han blev konsistorialassessor 28/5 1684.

         

          Han var ret velstående og ejede en del gods rundt omkring på Fyn. I 1683 udstedte Kronen et mageskiftebrev, således at han mod at erlægge 8 tdr. og 5 skp. hartkorn jord, som skulle udlægges til ryttergods, fik en gård i Ullerslev sogn, en gård i Ollerup sogn og en gård i Udby sogn, ialt hartkorn 7-4-2-2. Disse gårde havde tidligere været ryttergods. I matriklen 1688 står han som ejer af en række gårde, bl.a. en gård i Sødinge på hartkorn 6-0-1-1. I 1694 solgte de Tøjstrup (v Ringe), som de havde arvet efter Abigaels mor.

         

          Han blev begravet i koret i Skt. Knud kirke i Odense. Ved begravelsen blev der ringet med kirkeklokkerne i Skt. Knuds kirke og i begge Gråbrødre klostre. Han blev gift med (1) Karen Clausdatter Mule #1352, gift 02 JUN 1657 i Odense, født omk 1623 i Nislevgård, død 14 FEB 1663 i Odense, begravet 24 FEB 1663 i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med (2) Abigael Lauridsdatter Hindsholm #1348, gift 20 AUG 1665, født 01 NOV 1646 i Odense, død 13 MAR 1732 i Odense, begravet 31 MAR 1732 i Skt Knud, Odense.[338]

                                    Barn af Karen Clausdatter Mule:

                            i       Birgitte Luja #5942, født 1659 i Odense, døbt 30 MAR 1659 i Odense, død 1722 i Assens, begravet 11 DEC 1722 i Assens.  Hun blev gift med Bertel Ludvigsen #5943, gift 16 APR 1678 i Skt Knud, Odense.

                            ii      Christian Michael Luja #5944, født 19 JUN 1660 i Odense, død 26 SEP 1710 i Ørbæk.  Han blev rektor for latinskolen i Assens 1680 og sognepræst til Ørbæk 1/5 1688. Ifølge Wiberg: "talede han i sin Dimisprædiken baade Dansk og Latin. Sagnet siger: at han var et Dobbelgjænger og gik igjen. Skjænkede i Anledning andet Bryllup en Messinglysekrone og en Wiinkande (til kirken)". Han blev gift med (1) Maren Nielsdatter Juul #5945, gift 27 NOV 1688 i Ørbæk.  Han blev gift med (2) Anna Marie Jørgensdatter #5946, gift 26 JUN 1709, født 05 DEC 1667 i Faaborg, død 14 JAN 1757.

                            iii     Christian Henrich d.y. Luja #5947.  1 barn. Han blev gift med Karen Landorph #5948.

                                    Barn af Abigael Lauridsdatter Hindsholm:

                            iv      Karen Luja #5932, født JUL 1666, død 29 MAR 1731 i Odense.  Hun var gift med doctor Hannes (1698). Hun blev gift med (1) Jørgen Hahne #5938, gift 05 NOV 1684, født 19 MAR 1647, død 01 APR 1699 i Odense.  Hun blev gift med (2) Frantz Clausen Reenberg #5965, gift 24 JUL 1703 i Odense, født 04 DEC 1653 i Viborg, død 23 DEC 1727 i Aalborg.

                            v       Laurits Luja #1351, født 21 AUG 1668 i Odense, døbt 26 AUG 1668 i Skt Knud, Odense, død 20 OKT 1732 i Odense, begravet 27 OKT 1732 i Skt Knud, Odense.[339]  Han blev student i Odense 1686 og cand theol 1688. Professor i matematik og konrektor ved Odense Katedralskole. Han blev begravet i koret i Skt. Knuds kirke. Han blev gift med Cathrine Stoud #1353, gift 1697 i Skt Knud, Odense.

               61.       vi      Euphrosyne Christiansdatter Luja #1321, født 1669 i Odense, død 1736 i Odense.  Hun blev gift med Peder Jensen Winther #1315, gift 12 NOV 1695 i Skt Knud, Odense.

 

123.  Abigael Lauridsdatter Hindsholm #1348, født 01 NOV 1646 i Odense, død 13 MAR 1732 i Odense, begravet 31 MAR 1732 i Skt Knud, Odense.[340]  Hun blev begravet inde i Sct Knuds kirke i Odense.

 

124.  Hans Jensen Ravn #1046, født omk 1616, død 15 JAN 1705 i Dreslette.  Han blev student i 1636 i Odense (Johannes Joannis) og immatrikuleret ved Københavns universitet samme år. Derefter var han rektor for latinskolen i Assens, inden han i 1664 blev kapellan i Dreslette, Fyns stift. Fra 4. sept. 1668 til 22. okt. 1702 var han sognepræst i Dreslette, hvorefter sønnen Niels Hansen Ravn overtog embedet. Om hans herkomst ved man intet sikkert - men det må formodes, at han var i slægt med den tidl. præst i Dreslette Hans Mikkelsen Ravn. Han havde to søstre. Han fik selv 6 sønner og 5 døtre. Han blev gift med Sidsel Jensdatter #1047, gift 23 JUL 1665 i Dreslette.

                                    Børn:

                            i       Anne Hansdatter Ravn #1048, født 21 APR 1666 i Dreslette.[341]  Hun blev gift med Niels Jørgensen #2051, gift 07 NOV 1698 i Assens.

                            ii      Anne Cathrine Hansdatter Ravn #1049, født 12 SEP 1667 i Dreslette.[342]  Til hendes bryllup er udfærdiget et bryllupsdigt - formentlig af hendes far - på dansk og latin. Findes på Det kgl. Bibl. Hun blev gift med Nicolas Rye #2052, gift 08 NOV 1687 i Assens.

               62.       iii     Niels Hansen Ravn #1050, født 21 DEC 1668 i Dreslette,[343] død 24 JAN 1741 i Dreslette, begravet 31 JAN 1741 i Dreslette.[344]  Han blev gift med Sille Mouritsdatter #1059, gift 11 MAJ 1697 i Sønderby.[345]

                            iv      Jens Hansen Ravn #1051, født 12 MAJ 1670 i Dreslette,[346] død 1747 i Helnæs.  Han var købmand i Sønderborg, senere sognedegn på Helnæs. 2 børn. Han blev gift med Drude Christiansdatter #2053.

                            v       Dorthe Christine Hansdatter Ravn #1052, født 28 MAJ 1671 i Dreslette,[347] død 10 OKT 1672 i Dreslette.[348]  Hun blev 1 år og 4 mdr gl.

                            vi      Bendix Hansen Ravn #1053, født 09 AUG 1672 i Dreslette,[349] død 23 NOV 1672 i Dreslette.

                            vii    Claus Hansen Ravn #1054, født 04 OKT 1673 i Dreslette,[350] død 15 MAJ 1679 i Dreslette.[351]  Han blev 6 år og 7 mdr gl.

                            viii   Dorthe Kirstine Hansdatter Ravn #1055, født 14 JUL 1675 i Dreslette,[352] død 04 NOV 1675 i Dreslette.[353]  Hun blev 16 uger og 2 dage gl.

                            ix     Christian Hansen Ravn #1056, født 17 OKT 1676 i Dreslette.[354]  Han videre skæbne er ukendt.

                            x       Sidsel Hansdatter Ravn #1057, født 09 AUG 1678 i Dreslette.  Hun blev gift med Oluf Hansen Been #2054, gift 01 NOV 1703 i Dreslette.

                            xi     Thomas Hansen Ravn #1058, født 26 AUG 1684 i Dreslette,[355] død 29 AUG 1684 i Dreslette.[356]

 

125.  Sidsel Jensdatter #1047, født 1640, død 13 APR 1690,[357] begravet 22 APR 1690 i Dreslette.  Hun blev 50 år gl.

 

126.  Mourits Isaksen #1648, født 1644 i Helnæs, død 21 FEB 1695 i Sønderby.  Han blev student fra Herlufholm 1664 og fik attestats 24/10 1667. Derefter var han kapellan for Helnæs, inden han blev sognepræst i Sønderby (v Assens) 1688-95. Epitafium i Sønderby kirke med en lang levnedsbeskrivelse. Han blev gift med (1) Elisabeth Steeensdatter Rhode #1650, gift 16 JUN 1679, født 1654, død omk 1688.[358]  Han blev gift med (2) Elisabeth Ditlevsdatter Monrad #1651, født omk 1650.

                                    Barn af Elisabeth Steeensdatter Rhode:

               63.       i       Sille Mouritsdatter #1059, født omk 1680 i Sønderby.  Hun blev gift med Niels Hansen Ravn #1050, gift 11 MAJ 1697 i Sønderby.[359]

 

127.  Elisabeth Steeensdatter Rhode #1650, født 1654, død omk 1688.[360]  Wiberg anfører hende fejlagtigt som Hansdatter.

 

Tip-4-oldeforældre

 

164.  Hans Jensen Aalborg #5204, født 1542 i Aalborg, død 09 AUG 1619 i København.  Han blev student i Aalborg 1562. Derefter studerede han i Rostock, hvor han lavede en kommenteret udgave af Ciceros "Cato Major". Her blev han magister. Derefter lærer og hovmester for unge adelsmænd på rejser, bl.a. Thyge Brahe. 1582 nedsatte han sig som universitetets faste boghandler i København. Han rejste udenlands og foretog indkøb. Han var også forlægger og udgav Fr. II bibel i 1589 og Resens nye bibeludgave i 1607. Han nød stor ry for sin dygtighed og lærdom. Livsvarige årsrenter fra domkirkerne i Roskilde og Lund. Han blev gift med Anne Evertsen #5205, gift 15 SEP 1594 i Landskrona.

                                    Børn:

               82.       i       Hans Hansen Aalborg #4264, født 13 AUG 1609 i København, død NOV 1685 i Vejlby præstegård, Vejlby, begravet 08 NOV 1685 i Vejlby, Vends hd.  Han blev gift med Anna Nielsdatter Steenløse #4265, gift 1654.

 

165.  Anne Evertsen #5205, født i Landskrona, død 13 NOV 1627 i København.  Ved sit giftermål fik hun af faderen sin mødrene arv på 1400 daler, som imidlertid skulle blive stående hos faderen. I 1625 anmodede kancelliet Gabriel Kruse om, at han sørgede for, at hun fik sin ret over for faderens bo. Samme år blev hun forlenet til gården Hildeshøj i Landskrona len efter faderen.

 

166.  Niels Nielsen Stenløse #5210, født omk 1605 i Stenløse, Odense hd., død 1653 i Gamborg.  Han blev 27 år gl i 1632 ordineret som præst for Gamborg menighed. Han blev gift med (1) NN #5211.  Han blev gift med (2) Sidsel #5431, død eft 1670.

                                    Barn af NN:

               83.       i       Anna Nielsdatter Steenløse #4265, født omk 1635 i Gamborg præstegård, død 15 MAR 1686 i Vejlby, Vends hd.  Hun blev gift med Hans Hansen Aalborg #4264, gift 1654.

 

167.  NN #5211.  Hun hed formentlig Margrete.

 

226.  Jørgen Anker #4524, født omk 1600, død omk 1659 i Malmø.  Han nævnes 1638-46 som kgl ridefoged på Gotland. I 1646 tog han ophold i Malmø og 1655 blev han rådmand her. Han ejede flere ejendomme i Malmø. Selv boede han i tomten 213 i kvarteret Kronan. Kong Carl X Gustaf boede i denne ejendom under sit besøg i Malmø 1658. 2 kendte døtre. Han blev gift med Magdalene Jørgensdatter #4525, gift omk 1635 i Gotland.

                                    Børn:

               113.     i       Margaretha Jöransdatter Anker #4519, født 13 MAR 1638 i Gotland, død 11 MAJ 1706 i Malmø, begravet 20 MAJ 1706 i Skt Petri, Malmø.  Hun blev gift med (1) Isach von der Thi #4530, død omk 1665.  Hun blev gift med (2) Henrik Glöerfelt #4518, gift omk 1668 i Malmø, død 1694 i Malmø.

                            ii      Hille Jørgensdatter #4527, født 17 JUL 1650 i Malmø, død 25 MAR 1710 i Malmø.  Hun blev gift med (1) Jöns Nilsson Roth #4528.  Hun blev gift med (2) Hans Cortsen Walkeling #4529, gift eft 1673.

 

227.  Magdalene Jørgensdatter #4525, født omk 1600, død MAJ 1666 i Malmø.  Da hun giftede sig med Jørgen Anker var hun enke efter ridefoged Niels Hansen på Gotland. Hun døde en af de første dage i maj 1666. Hun blev gift med (1) Niels Hansen #4526, død ind 1635 i Gotland.  Hun blev gift med (2) Jørgen Anker #4524, gift omk 1635 i Gotland, født omk 1600, død omk 1659 i Malmø.

 

228.  Thomas Nielsen Jyde #4539, født AUG 1619 i Landskrona, død FEB 1702 i Malmø, begravet 07 FEB 1702 i Skt Petri, Malmø.[361]  Han nævnes første gang i Malmø i 1649 som "kremmer". 1654 blev han kirkeværge for St. Petri kirke, 1666 blev han forvalter af Jørgen Mynters fundats og 1668-1700 rådmand. Han ejede flere ejendomme i Malmø, bl.a. en gård i Østergade (tomt 26 i kvarteret S. Gertrud), samt en gård i Provstegaden (tomt 207 i kvarteret Kronan). I 1672 havde han 3 fartøjer, "S. Maria" på 38 læster, "Fortuna" på 32 læster og en lille jakt på 8 læster. 5 kendte børn. Var han født i København? Han blev gift med Karina Hansdatter #4540, gift omk 1648.

                                    Børn:

                            i       NN Thomassen Jyde #4571, begravet 16 NOV 1649 i Skt Petri, Malmø.[362]  Barnet - navn og køn ukendt blev begravet i "Kledebokapellet i St. Petri kirke, Malmø. Barnet må være født i 1648.

               114.     ii      Jacob Thomasson Jyde #4517, født 24 DEC 1649 i Malmø, død 20 APR 1716 i Malmø.  Han blev gift med (1) NN #4542.  Han blev gift med (2) Maria Helena Jostdatter Krutmeyer #4544, gift omk 1690, født 1671 i Malmø, død 23 FEB 1704 i Malmø.  Han blev gift med (3) Catharina Cicilia Thræne #4550, gift omk 1704, født 18 JUN 1688,[363] død 01 DEC 1705 i Malmø.  Han blev gift med (4) Helena Lorich #4552, gift omk 1706, født 17 DEC 1689 i Svedala, Sverige, død 02 FEB 1765 i Malmø.

                            iii     Thomas Thomassen Jyde #4541, født 10 JUL 1659 i Malmø, død 29 JUL 1730 i Malmø.  Han var en stor købmand i Malmø, men også kendt for altid at sætte tingene på spidsen. Han blev derfor hyppigt idømt bøder etc. Han blev gift med (1) Dorothea Nerman #4574, død omk 1697 i Malmø.  Han blev gift med (2) Anna Wilschiøtt #4575, født 10 JUL 1680 i Malmø, død 03 JAN 1716 i Petri, Malmø.

                            iv      Maren Thomasdatter Jyde #4572, født 1664 i Malmø, død MAR 1680 i Malmø, begravet 16 MAR 1680 i Malmø.

                            v       Karina Thomasdatter Jyde #4573.

 

229.  Karina Hansdatter #4540, født 14 APR 1627 i København,[364] død 07 JAN 1710 i Skt Petri, Malmø.

 

240.  Søren Jensen Winther #1438, født 1566 i Kjellerup, Hørup, død 25 MAJ 1644 i Århus, begravet i Frue kirke sogn, Århus.  Han tog borgerskab som købmand i Århus 1607. Her er angivet, at han var født i Kjellerup. Han ejede en købmandsgård i Vestergade, som svigersønnen Morten Hvas senere overtog. Han blev kæmner 1621 og var i 16 år kirkeværge for Frue Kirke. 6 sønner og 2 døtre født i perioden 1600-20. I Rasmus P. Winthers erindringer kaldes han fejlagtigt Jacobsen Winther. Han blev gift med Maren Jensdatter #1439, gift omk 1600.

                                    Børn:

                            i       Jacob Winther #5973, født omk 1600, død JAN 1662, begravet 16 JAN 1662 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg.  Han blev købmand og rådmand i Viborg. 6 børn. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter Trane #5974.

               120.     ii      Jens Sørensen Winther #1310, født omk 1607 i Århus, død 24 JUN 1670 i Århus, begravet 30 JUN 1670 i Frue kirke sogn, Århus.  Han blev gift med Mette Rasmusdatter Thestrup #1304, gift 29 OKT 1643.

                            iii     Hans Winther #5975.  Han blev student i Århus 1631. Han er 1639 nævnt som kapellan og "latinsk skolemester" i Grenå. Siden blev han formentlig præst på Anholt. Ingen arvinger.

                            iv      Peder Winther #5976, død i Århus, begravet 29 DEC 1657 i Frue kirke sogn, Århus.  Han var købmand i Århus og fik borgerskab 1633. Han døde inden 3/7 1666. 5 børn. Han blev gift med (1) Karen Jensdatter #6331, gift omk 1629, død omk 1636 i Århus.  Han blev gift med (2) Kirsten Pedersdatter Borum #5977, død i Århus, begravet 22 MAJ 1685 i Frue kirke sogn, Århus.

                            v       Morten Winther #5978.  Han døde som ungkarl.

                            vi      Anne Winther #5979.  Hun blev gift med Thomas Knudsen #5980.

                            vii    Gjertrud Winther #5981, født omk 1617.  Hun blev født, da faderen var 51 år gl. Hun blev gift med Morten Nielsen Hvass #5982.

 

241.  Maren Jensdatter #1439, født omk 1575 i Vadum, død eft 1644, begravet i Frue kirke sogn, Århus.

 

242.  Rasmus Pedersen Thestrup #1290, født 28 JUN 1588 i Mårslet, død 22 JAN 1656 i Århus.  Han er født på Nedergård i Thestrup. 1599 kom han i skole i Århus. 1602-03 gik han i skole i Lübeck. Efter forældrenes død i 1603 vendte han hjem og var et par år i Thestrup. Som 17 årig løste han borgerbrev i Århus (1605). 1610 blev han forlovet og gift med Maren. Han kom slemt til skade i 1610, da han kom til at sætte ild til 2 fade krudt. Han blev tidligt selvstændig købmand i Århus og opkøbte ejendomme og udvidede forretningen. Han havde mange offentlige hverv. Han beskriver krigstilstande o 1627 og 1644. Selvbiografi. Han blev gift med Maren Olufsdatter #1297, gift 08 JUL 1610.

                                    Børn:

                            i       Peder Rasmussen Thestrup #1298, født 09 JAN 1612 i Århus, døbt 12 JAN 1612 i Domkirke sogn, Århus, død 09 AUG 1640 i Toksværd.  Han kom i skole 1616 og blev student 1629. Han studerede i København og fik attestats 1636. Han var derefter og indtil sin død lærer for Christian Sparre på Sparresholm og prædikede på Sparresholm, i Egede, Toksværd og Everdrup kirker. Han tilbagebetalte faderen et lån på 700 daler før sin død. Sandemand.

                            ii      Oluf Rasmussen Thestrup #1299, født 30 OKT 1613 i Århus, døbt 01 NOV 1613 i Domkirke sogn, Århus, død 18 JUL 1673 i Stubberup.  Han kom i skole 1617 og blev student 1629. Han studerede sammen med sin bror Peder i København og fik attestats 1636. Derefter var han hører på Sorø kloster, senere skolemester for Axel Brahe og senere igen sognepræst til Dalby og Stubberup (1640). Provst 1672. (Evt død 18/1 1673?). Han blev gift med Margrethe Kirstine Mathiasdatter Moth #1309, gift 1642.

                            iii     Ingeborg Rasmusdatter Thestrup #1300, født 27 JAN 1616 i Århus, døbt 02 FEB 1616 i Domkirke sogn, Århus, død 20 AUG 1629 i Domkirke sogn, Århus.  Hun gik i skole 1621-27. Derefter lærte hun at sy og kniple hos en sykvinde. Hun døde af mæslinger.

                            iv      Niels Rasmussen Thestrup #1301, født 02 APR 1618 i Århus, døbt 06 APR 1618 i Domkirke sogn, Århus, død 17 OKT 1637 i Helligånd, København.  Han kom i dansk skole 1624 og latinskole 1626. 1636 rejste han til København, hvor han studerede 1/2 års tid, inden han døde af en pest. Hans begravelse kostede 60 daler.

                            v       Maren Rasmusdatter Thestrup #1302, født 16 NOV 1620 i Århus, død 28 SEP 1621 i Domkirke sogn, Århus.

               121.     vi      Mette Rasmusdatter Thestrup #1304, født 14 MAR 1623 i Århus, døbt 19 MAR 1623 i Århus, død 13 APR 1699 i Århus.  Hun blev gift med Jens Sørensen Winther #1310, gift 29 OKT 1643.

                            vii    Peder Rasmussen Fog Thestrup #1303, født 03 APR 1625 i Århus, død 23 MAJ 1682.  Han kom i skole 1631. Han blev student 1646 og studerede derefter i København. Han fik attestats 1654. Derefter præst i Huusby-Wedellsborg.

                            viii   Clemmend Rasmussen Thestrup #1305, født 16 NOV 1627 i Århus, død 1670.  Han kom i skole 1632 og blev student 1646 og rejste med broderen Peder til København og studerede. Han fik attestats i 1654.

                            ix     Christen Rasmussen Thestrup #1306, født 09 AUG 1630 i Århus, død 17 AUG 1634 i Domkirke sogn, Århus.  Biskop Morten Madsen var fadder ved hans dåb (se Rosenstand!). Han kom i skole 1632 og døde af børnekopper (pokker).

                            x       Vilhelm Rasmussen Thestrup #1307, født 09 AUG 1630 i Århus, døbt 11 AUG 1630 i Domkirke sogn, Århus, død 1673.  Christen og Vilhelm var tvillinger. Han blev kaldt op efter en tidligere borgmester i Århus Vilhelm Worm. Efter alm. skole kom han i latinskole 1637. 1649 var han på rejse til Halden i Norge, derefter var han 1/2 år hos sin bror Oluf på Fyn. Så rejste han 1/2 år til Amsterdam, inden han kom hjem til København og fik stilling hos borgmester på Christianshavn Jacob Madsen.

                            xi     Ingeborg Rasmusdatter Thestrup #1308, født 08 MAR 1632 i Århus, død 28 SEP 1652.  Hun havde børnekopper 1634 og mæslinger 1635. Hun kom i skole 1639. 1646 rejste hun ned til broderen på Fyn og var her indtil 1650. Hun døde 1652 af en heftig sprinkelsyge.

 

243.  Maren Olufsdatter #1297, født 06 AUG 1592 i Århus, død 11 FEB 1657 i Århus.  Hun var først gift med Niels Jensen Karlby (i 11 uger). Karlby var borger i Århus.

 

244.  Christian Luja #1720, født 15 APR 1602, død 13 JAN 1643.  Han var dr med og læge i Merseburg i Tyskland. Han blev gift med Euphrosyne Borstorph #1721.

                                    Børn:

               122.     i       Christian Henrich Luja #1350, født 13 SEP 1628 i Merseburg, Sachsen, død 02 APR 1709 i Odense, begravet 23 APR 1709 i Skt Knud, Odense.[365]  Han blev gift med (1) Karen Clausdatter Mule #1352, gift 02 JUN 1657 i Odense, født omk 1623 i Nislevgård, død 14 FEB 1663 i Odense, begravet 24 FEB 1663 i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med (2) Abigael Lauridsdatter Hindsholm #1348, gift 20 AUG 1665, født 01 NOV 1646 i Odense, død 13 MAR 1732 i Odense, begravet 31 MAR 1732 i Skt Knud, Odense.[366]

 

245.  Euphrosyne Borstorph #1721, født 20 JAN 1604, død 18 MAR 1680.  Borstorph eller Boesdorf.

 

246.  Laurids Jacobsen Hindsholm #1347, født omk 1600 i Viby, død 30 AUG 1663 i Odense, begravet 10 SEP 1663 i Skt Knud, Odense.  1607-18 gik han i Kerteminde skole. 1618-21 gik han på latinskolen i Odense, hvorfra han blev student. Han boede hos borgmester Jørgen Mule, hvis børn han samtidig underviste. Derefter studier i København, inden han 1623-30 var lærer og hovmester for den lærde Holger Rosenkrants børn på Odense Slot m.m. 1630-47 var han sognepræst for Rudkøbing og Skrøbelev menigheder og tillige provst. 1647 blev han kgl. konfessionarius og han var hos Chr. IV i hans dødsstund. 1651 blev han biskop over Odense stift og i 1653 dr. theol. Han blev gift med (1) Abigael Christiansdatter #1349, gift 19 SEP 1630, død 08 MAJ 1636 i Rudkøbing.  Han blev gift med (2) Anna Jørgensdatter Mule #1344, gift 22 SEP 1639, født 1613 i Odense, død 22 SEP 1677 i Odense.

                                    Barn af Anna Jørgensdatter Mule:

               123.     i       Abigael Lauridsdatter Hindsholm #1348, født 01 NOV 1646 i Odense, død 13 MAR 1732 i Odense, begravet 31 MAR 1732 i Skt Knud, Odense.[367]  Hun blev gift med Christian Henrich Luja #1350, gift 20 AUG 1665.

 

247.  Anna Jørgensdatter Mule #1344, født 1613 i Odense, død 22 SEP 1677 i Odense.  Hun overtog Tøjstrup hovedgård (v Ringe), som udlæg for gæld i fallitboet efter Erik Kaas i 1669. Efter hendes død overgik gården til datteren Abigael. Hun var enøjet som følge af, at en flaske, der lå på en hylde, frøs i stykker, så et stort glasskår faldt ned og slog barnets øje ud.

 

248.  Jens #2047, født omk 1580.

                                    Børn:

               124.     i       Hans Jensen Ravn #1046, født omk 1616, død 15 JAN 1705 i Dreslette.  Han blev gift med Sidsel Jensdatter #1047, gift 23 JUL 1665 i Dreslette.

                            ii      Kirsten Jensdatter #2048, født omk 1620.  Hun er nævnt som fadder hos broderen i Dreslette i 1676.

                            iii     Susanne Jensdatter #2049, født omk 1620.  Født omk 1650 død 1727 (jf Helmer Nielsen)? Hun blev gift med Jens Pedersen Kærumgaard #2050, gift 15 OKT 1684 i Dreslette.

 

250.  Jens Poulsen Gamtofte #1171, født 1599, død 21 AUG 1674 i Dreslette, begravet 31 AUG 1674 i Dreslette.[368]  Han blev student i Odense 1622. Da han som ung kandidat i 1628 prædikede for Fyns biskop, Hans Michelsen, i "Hospitalet", må prædikenen have været mindre tilfredsstillende, for han blev af biskoppen hjemsendt "for at studere bedre". I 1630 blev han kaldet som kapellan for Hans Mikkelsen Ravn i Gamtofte. Efter dennes død i 1640 overtog han embedet, som han havde til sin død i 1674. Han blev gift med Dorothea Pedersdatter #1172.

                                    Børn:

               125.     i       Sidsel Jensdatter #1047, født 1640, død 13 APR 1690,[369] begravet 22 APR 1690 i Dreslette.  Hun blev gift med Hans Jensen Ravn #1046, gift 23 JUL 1665 i Dreslette.

 

251.  Dorothea Pedersdatter #1172, født omk 1610, død 26 AUG 1668 i Dreslette.[370]

 

252.  Isak Mouritsen #1645, født 1605 i Horne, død 07 MAR 1676 i Assens.  Han tjente hos Jørgen Brahe på Hagenskov 1635-36 (se lensregnskab), derefter herredsfoged i Baag herred. Han boede i en årrække på Helnæs inden han i 1660 blev bevilget borgerskab i Assens og "lovede at være kongl. Majestæts borgmestre og råd, samt kongens foged, huld og tro, hørig og lydig". Han blev da ansat som byfoged.

         

          Evt først født 1609 (jf. Helmer Nielsen). Han blev gift med (1) Kirsten #1646, død eft 1648.  Han blev gift med (2) Maren Lauridsdatter Kylling #1649, født omk 1646, død 8 Nov 1732 i Rudkøbing.

                                    Barn af Kirsten:

               126.     i       Mourits Isaksen #1648, født 1644 i Helnæs, død 21 FEB 1695 i Sønderby.  Han blev gift med (1) Elisabeth Steeensdatter Rhode #1650, gift 16 JUN 1679, født 1654, død omk 1688.[371]  Han blev gift med (2) Elisabeth Ditlevsdatter Monrad #1651, født omk 1650.

                            ii      Karen Isaksdatter #1647, født omk 1645, død 1725, begravet 05 JAN 1725 i Holevad.  Hun blev gift med Jørgen Jensen #2055.

 

253.  Kirsten #1646, død eft 1648.  Hun er nævnt som gudmor ved en barnedåb i Dreslette 1648.

 

254.  Steen Poulsen Rhode #1670, født 06 JAN 1621 i Karlebo, død 25 SEP 1679 i Asserballe.  Han blev student i Roskilde 1645. Sognepræst i Asserballe 1653-79. I Wiberg betegnes han som en god, from, ærlig og redelig mand. I svenskekrigen 1658-60 skal polakkerne, da de hærgede Asserballe, have beskyldt ham for at skjule skatte, og da han ikke ville fortælle noget herom, borede de et hul i et træ, puttede hans lange skæg deri og naglede ham fast ved at slå et stort søm fast i hullet. Her måtte han stå, mens soldaterne plyndrede hans præstegård. (Se J. Raben, 1960, s 23). Han blev gift med (1) Karen Jespersdatter #1671, gift 13 JAN 1654, død ind 1668.  Han blev gift med (2) Magdalena Andersdatter Brandt #1672, gift 15 JUL 1668 i Nordborg, født 06 JUN 1654 i Nordborg, død SEP 1732 i Asserballe.

                                    Barn af Karen Jespersdatter:

               127.     i       Elisabeth Steeensdatter Rhode #1650, født 1654, død omk 1688.[372]  Hun blev gift med Mourits Isaksen #1648, gift 16 JUN 1679.

 

255.  Karen Jespersdatter #1671, død ind 1668.

 

Tip-5-oldeforældre

 

328.  Johannes Krag #5206, død eft 1542.  Han var rådmand i Aalborg 1542. (Kilde: Embeds- og bestillingsmænd i Aalborg). Han blev gift med Barbara #5207.

                                    Børn:

               164.     i       Hans Jensen Aalborg #5204, født 1542 i Aalborg, død 09 AUG 1619 i København.  Han blev gift med Anne Evertsen #5205, gift 15 SEP 1594 i Landskrona.

 

329.  Barbara #5207.

 

330.  Jens Evertsen #5208, død omk 1625.  Han nævnes første gang 23/2 1578, hvor han får tilladelse til at opføre en vejrmølle v Andeløv (Skåne). 1580 fik han skøde på en grund i Landskrona, hvor han skulle opføre en god købstadsbygning med tegltag. Han var købmand i Landskrona og havde i 1597 en jagt Gribben på 32 læster. Han var da også borgmester i Landskrona. Han var en holden mand. Han var forlenet til en gård i Hildeshøj, Landskrona len (overgik til datteren). Han blev gift med (1) NN #5209, død ind 1576.  Han blev gift med (2) Bente Nielsdatter #5432, gift omk 1576, født omk 1536, død 02 AUG 1598 i Landskrona.

                                    Barn af NN:

               165.     i       Anne Evertsen #5205, født i Landskrona, død 13 NOV 1627 i København.  Hun blev gift med Hans Jensen Aalborg #5204, gift 15 SEP 1594 i Landskrona.

 

331.  NN #5209, død ind 1576.

 

332.  Niels Olufsen #5212, født omk 1565, død APR 1647, begravet 13 APR 1647.  Han blev student 1591 og læste derefter teologi. I 1596 blev han ordineret som sognepræst for menigheden i Stenløse sogn ved Odense. 4 kendte børn i første ægteskab. Han blev gift med (1) Anna Jørgensdatter Mand #5213, født omk 1575 i Odense, død APR 1630, begravet 19 APR 1630.  Han blev gift med (2) Margrethe Jacobsdatter #5214, gift 07 OKT 1632.

                                    Barn af Anna Jørgensdatter Mand:

               166.     i       Niels Nielsen Stenløse #5210, født omk 1605 i Stenløse, Odense hd., død 1653 i Gamborg.  Han blev gift med (1) NN #5211.  Han blev gift med (2) Sidsel #5431, død eft 1670.

 

333.  Anna Jørgensdatter Mand #5213, født omk 1575 i Odense, død APR 1630, begravet 19 APR 1630.  Hun kom fra Odense.

 

456.  Niels Jacobsen Jyde #4579, født 1582 i Malmø.  Han var tolder i Landskrona. Han blev gift med Anne Thomasdatter #4580.

                                    Børn:

               228.     i       Thomas Nielsen Jyde #4539, født AUG 1619 i Landskrona, død FEB 1702 i Malmø, begravet 07 FEB 1702 i Skt Petri, Malmø.[373]  Han blev gift med Karina Hansdatter #4540, gift omk 1648.

 

457.  Anne Thomasdatter #4580, født i Ystad.

 

458.  Hans Jespersen #4569.  Han var inspektør ved silkemanufakturen i København. Han blev gift med Maren Jacobsdatter #4570.

                                    Børn:

               229.     i       Karina Hansdatter #4540, født 14 APR 1627 i København,[374] død 07 JAN 1710 i Skt Petri, Malmø.  Hun blev gift med Thomas Nielsen Jyde #4539, gift omk 1648.

 

459.  Maren Jacobsdatter #4570.

 

480.  Jens Winther #1839, født omk 1540.  Han var bonde i Kjellerup. Han er nævnt 1566.

                                    Børn:

               240.     i       Søren Jensen Winther #1438, født 1566 i Kjellerup, Hørup, død 25 MAJ 1644 i Århus, begravet i Frue kirke sogn, Århus.  Han blev gift med Maren Jensdatter #1439, gift omk 1600.

 

484.  Peder Nielsen #1289, født omk 1560, død 09 MAJ 1603 i Mårslet.  Han var bonde i Testrup, Mårslet sogn. De havde 4 sønner og 2 døtre. Alle med undtagelse af Rasmus, som var rejst udenlands, døde i en dødbringende pest i 1603. Han blev gift med Ingeborg Pedersdatter Fog #1282, gift omk 1587.

                                    Børn:

               242.     i       Rasmus Pedersen Thestrup #1290, født 28 JUN 1588 i Mårslet, død 22 JAN 1656 i Århus.  Han blev gift med Maren Olufsdatter #1297, gift 08 JUL 1610.

                            ii      Niels Pedersen Fog Thestrup #1291, død 13 MAJ 1603 i Mårslet.

                            iii     Niels Pedersen Krekær Thestrup #1292, død 29 MAR 1603.

                            iv      Clemmend Pedersen Thestrup #1293, død 16 APR 1603.

                            v       Maren Pedersdatter Thestrup #1294, død 12 APR 1603 i Mårslet.

                            vi      Anne Pedersdatter Thestrup #1295, død 29 APR 1603 i Mårslet.

 

485.  Ingeborg Pedersdatter Fog #1282, født omk 1560, død 16 APR 1603 i Mårslet.

 

486.  Oluf Michelsen #1440, født omk 1550, død ind 1610.  Han var bødker i Århus. Han blev gift med Mette Christensdatter #1441.

                                    Børn:

               243.     i       Maren Olufsdatter #1297, født 06 AUG 1592 i Århus, død 11 FEB 1657 i Århus.  Hun blev gift med Rasmus Pedersen Thestrup #1290, gift 08 JUL 1610.

 

487.  Mette Christensdatter #1441, født omk 1551 i Vindum, død 29 JAN 1632.  Hun var født i Skavngård ved Viborg.

 

488.  Henrik Luja #1825, født 18 SEP 1560, død 03 FEB 1625.  Han var læge i Weissenfels 40 km SV for Leipzig i Tyskland.

                                    Børn:

               244.     i       Christian Luja #1720, født 15 APR 1602, død 13 JAN 1643.  Han blev gift med Euphrosyne Borstorph #1721.

 

490.  Ambrosius Borstorph #1821, født 1570 i Merseburg, Sachsen, død JAN 1643 i Merseburg, Sachsen.  Han var byskriver i Merseburg 30 km V for Leipzig i Tyskland, nævnt 1604.

                                    Børn:

               245.     i       Euphrosyne Borstorph #1721, født 20 JAN 1604, død 18 MAR 1680.  Hun blev gift med Christian Luja #1720.

 

492.  Jacob Jacobsen #1614, født omk 1565, død 1618 i Viby, Odense amt.  Han blev student 1589 og kapellan hos faderen 1591. Han overtog faderens kald i Viby, Bjerge herred omk 1600-1618. Han havde mindst 4 sønner og 1 datter (se Wiberg). Han blev gift med Anna Pedersdatter #1615.

                                    Børn:

               246.     i       Laurids Jacobsen Hindsholm #1347, født omk 1600 i Viby, død 30 AUG 1663 i Odense, begravet 10 SEP 1663 i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med (1) Abigael Christiansdatter #1349, gift 19 SEP 1630, død 08 MAJ 1636 i Rudkøbing.  Han blev gift med (2) Anna Jørgensdatter Mule #1344, gift 22 SEP 1639, født 1613 i Odense, død 22 SEP 1677 i Odense.

                            ii      Margrethe Jacobsdatter #5214.  Hun kom fra Viby. Hun blev gift med Niels Olufsen #5212, gift 07 OKT 1632.

 

493.  Anna Pedersdatter #1615, født omk 1570.

 

494.  Jørgen Hansen Mule #1328, født 1569 i Odense, død 06 JUL 1634 i Odense.  I sine unge år tjente han kongen af Frankrigs garde. Han nævnes som rådmand i Odense 1605-32 og var borgmester 1632-34. Han var handelsmand og er nævnt i sager med handel af hvede, salt, humle, jern og stål. Han fik kronens tiende i Hjadstrup sogn. Han betegnes "ærlig og velagt". Han ejede mange ejendomme i Odense og var skatteyder nr 3 på skattemandtalslisten i 1626. 6 børn. (Se fynsk rådsaristokrati). Han blev gift med Barbara Mogensdatter Rosenvinge #1339, gift ind 1604.

                                    Børn:

                            i       Hans Jørgensen Mule #1340, født 08 MAR 1605 i Odense,[375] død 03 SEP 1669 i København, begravet i Frue kirke sogn, København.  Han blev student i Odense 1624, opholdt sig hos Holger Rosenkrantz den lærde og rejste med dennes søn Erik til Oxford, Cambridge og Leiden. Han vendte hjem 1634. 1636 foretog han en rejse til Nederlandene, England og Frankrig med to unge adelsmænd af slægten Lindenow. 1640 rejste han 6 år ud som hovmester for Kaj Lykke. 1654 blev han kvæstor ved Københavns Universitet og 1660 assessor i Højesteret. Han var møntsamler og havde et bibliotek på 7000 bind. Han fik korntiende efter sin far i Hjadstrup sogn. (Se fynsk rådsaristokrati).

                                   

                                    "Han hafde saa stor Consideration for hende [hustruen], at effter hendis død gich han aldrig tilbords [uden at] hendis Tellerchen io blef sat paa Bordet og lagt en fuldkommen Portion derpaa, som blef udbaaret til en Fattig." Han blev gift med Maren Jørgensdatter Brod #1698, gift 15 DEC 1647 i Odense.

                            ii      Karen Jørgensdatter Mule #1341, født omk 1608 i Odense, død 29 AUG 1650 i Nr. Broby.  Hun fik et barn med Achton. Hun blev gift med (1) Svend Pedersen #1701, gift 12 OKT 1628 i Odense, født 1590 i Skåne, død 03 JUL 1636 i Odense.  Hun blev gift med (2) Henning Christensen Achton #5707, gift ind 1646, født 1613 i Jordløse, død 17 DEC 1677 i Nr. Broby.

                            iii     Mogens Jørgensen Mule #1342, født 19 OKT 1610 i Odense, død 18 OKT 1680, begravet i Skt Knud, Odense.[376]  Han studerede i Leiden 1631, kom 1634 til Kaj Lykke og var udenlands 1640-44. Han fik tilbud om at blive borgmester i Odense 1661, men undskyldte sig og levede alene af sine midler. Hans ordsprog var: "Jeg lukker min dør og lever af mine renter". 5 børn. Han blev gift med Margrethe Eriksdatter #1699, gift 23 OKT 1653.

                            iv      Mette Jørgensdatter Mule #1343, født omk 1612, død 1701.  Hun blev gift med Dines Jensen #1700, gift ind 1630.

               247.     v       Anna Jørgensdatter Mule #1344, født 1613 i Odense, død 22 SEP 1677 i Odense.  Hun blev gift med Laurids Jacobsen Hindsholm #1347, gift 22 SEP 1639.

                            vi      Else Jørgensdatter Mule #1345, født omk 1614, død 20 FEB 1687, begravet 28 FEB 1687 i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med (1) Herman Hahne #1702, født 09 NOV 1608 i Lübeck, død 09 MAJ 1660, begravet 18 MAJ 1660 i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med (2) Jørgen Bertelsen Taulov #1703, gift 06 JAN 1664, født 06 APR 1606 i Taulov, død 14 MAJ 1680, begravet 25 MAJ 1680 i Skt Knud, Odense.

                            vii    Henrik Jørgensen Mule #5964.

 

495.  Barbara Mogensdatter Rosenvinge #1339, født 21 SEP 1578 i Odense, død 21 SEP 1634 i Odense.

 

500.  Poul Enevoldsen #1617, født 1557 i Sevel, Ribe stift, død 14 SEP 1643.  Han blev student i Odense 1574. Omk 1579 res. kapellan i Gråbrødre kirke i Odense. 1585-1643 var han sognepræst i Gamtofte på Fyn. Han var provstens "foged og fuldmægtig", bl.a. regnskabsprovst. I Det kgl Bibl. er bevaret et håndskrift, som han har samlet omkring 1607-08. Det kom på auktion 1726. Blandet indhold. Ordsprog og salmer, som han havde forfattet eller omskrevet. Rimede bordbønner m.m. Wiberg omtaler ham: "et smukt sagt(e) Tenor. bene docet". 11 børn. Epitafium i Gamtofte over ham og 2 forgængere (svigerfam.). Han blev gift med (1) Anna Andersdatter Maas #1618, gift 1586, født omk 1561, død 09 SEP 1620.  Han blev gift med (2) Sidsel Iversdatter #1621, død ind 1642.

                                    Barn af Anna Andersdatter Maas:

                            i       Iver Poulsen #1619, født omk 1591 i Gamtofte, Fyn, død eft 1624.  Han forpagtede Bispegård (Brahesborg) i Gamtofte sogn (PT 1985). Nævnt i Assens 1642. Han blev gift med Karen Lauritzdatter #3484.

               250.     ii      Jens Poulsen Gamtofte #1171, født 1599, død 21 AUG 1674 i Dreslette, begravet 31 AUG 1674 i Dreslette.[377]  Han blev gift med Dorothea Pedersdatter #1172.

                            iii     Mette Poulsdatter #1620.  Hun blev gift med Mads Simonsen Sass #1719.

 

501.  Anna Andersdatter Maas #1618, født omk 1561, død 09 SEP 1620.

 

504.  Mourits Isaksen #1684, født 29 NOV 1578 i Lund, Skåne, død 20 MAR 1639 i Horne.  Han var født i Lund. Han var sognepræst i Horne 1604-39. (Se H. Mikkelsens dagbog (30/12 1622)(Wiberg)).

         

          Han ligger begravet i sin kirke, hvor der hænger et epitafium over ham. Han blev gift med Birthe Jensdatter #1685.

                                    Børn:

               252.     i       Isak Mouritsen #1645, født 1605 i Horne, død 07 MAR 1676 i Assens.  Han blev gift med (1) Kirsten #1646, død eft 1648.  Han blev gift med (2) Maren Lauridsdatter Kylling #1649, født omk 1646, død 8 Nov 1732 i Rudkøbing.

                            ii      Pernille Mouritsdatter #1686, født omk 1624.  Hun blev gift med Christen Jensen Wellejus #1689.

                            iii     Maren Mouritsdatter #1687.  Hun blev gift med (1) Niels Jacobsen Pougdal #1690, født omk 1624, død omk 1660.  Hun blev gift med (2) Jens Rasmussen Kjærumgaard #1691, død 04 NOV 1718 i Espe.

                            iv      Margrethe Mouritsdatter #1688.  Hun blev gift med Niels Poulsen Harboe #1692.

 

505.  Birthe Jensdatter #1685, født omk 1580.  Wiberg anfører, at hun muligvis er enke efter forgængeren - men antyder også, at hun muligvis var datter af forgængeren (i supplementsoplysningerne).

 

508.  Poul Olsen Rhode #1669, født omk 1578, død 14 APR 1621 i Karlebo.  Han var sognepræst i Karlebo 1602-21. Han blev gift med Karen Baltzersdatter #1668.

                                    Børn:

               254.     i       Steen Poulsen Rhode #1670, født 06 JAN 1621 i Karlebo, død 25 SEP 1679 i Asserballe.  Han blev gift med (1) Karen Jespersdatter #1671, gift 13 JAN 1654, død ind 1668.  Han blev gift med (2) Magdalena Andersdatter Brandt #1672, gift 15 JUL 1668 i Nordborg, født 06 JUN 1654 i Nordborg, død SEP 1732 i Asserballe.

 

509.  Karen Baltzersdatter #1668, født omk 1590.

 

Tip-6-oldeforældre

 

664.  Oluf Nielsen #5215, født 1539 i Ystad, Skåne, død 1596 i Stenløse, Odense hd.  Han var sognepræst i Stenløse sogn syd for Odense. Omtalt i Jacob Madsens visitatsbog. Det siges, at han ikke havde nogen præstegård, men kun et boelssted - "Haffuer dog ald Præsterenthen". 5 børn. Han blev gift med Marine #5216.

                                    Børn:

               332.     i       Niels Olufsen #5212, født omk 1565, død APR 1647, begravet 13 APR 1647.  Han blev gift med (1) Anna Jørgensdatter Mand #5213, født omk 1575 i Odense, død APR 1630, begravet 19 APR 1630.  Han blev gift med (2) Margrethe Jacobsdatter #5214, gift 07 OKT 1632.

                            ii      Poul Olufsen #5378, død MAR 1635 i Stenløse, begravet 13 MAR 1635.  Han blev kapellan i Sønderby 1633 og sognepræst i Sandager og Holevad sogne 1634. Han døde på et besøg hos sin bror i Stenløse.

 

665.  Marine #5216.

 

666.  Jørgen Andersen Mand #5382, født omk 1550, død 06 MAR 1610 i Odense.  Han var købmand i Odense. I 1608 stævnede han en del bønder i Fangel, Gestelev og Allested m.fl. 5 kendte børn. Han blev gift med Karen Jørgensdatter Sommer #5383.

                                    Børn:

               333.     i       Anna Jørgensdatter Mand #5213, født omk 1575 i Odense, død APR 1630, begravet 19 APR 1630.  Hun blev gift med Niels Olufsen #5212.

 

667.  Karen Jørgensdatter Sommer #5383, født omk 1550, død 29 OKT 1631 i Odense.

 

968.  Niels Rasmussen #1442, født omk 1530, død eft 1588.  Han var bonde i Krekær i Malling sogn. Han blev gift med Bodil Nielsdatter #1443.

                                    Børn:

               484.     i       Peder Nielsen #1289, født omk 1560, død 09 MAJ 1603 i Mårslet.  Han blev gift med Ingeborg Pedersdatter Fog #1282, gift omk 1587.

 

969.  Bodil Nielsdatter #1443, født omk 1535 i Saksild.  Hun var fra Rude og af Saksildslægten.

 

970.  Peder Nielsen Fog #1279, født omk 1531 i Borum, død 07 APR 1614 i Farre, Sporup.  Han var bonde i Voldby, senere Farre. De fik 9 børn, heraf 1 dødfødt (unavngiven). Alle øvrige voksede op og blev gift. Han blev gift med Maren Nielsdatter Leth #1280, gift omk 1560.

                                    Børn:

                            i       Maren Pedersdatter Fog #1281, død 1585.  Hun blev gift med Clemmen Rasmussen Thestrup #1445.

               485.     ii      Ingeborg Pedersdatter Fog #1282, født omk 1560, død 16 APR 1603 i Mårslet.  Hun blev gift med Peder Nielsen #1289, gift omk 1587.

                            iii     Niels Pedersen Fog #1283, født omk 1570 i Farre, Sporup, død 13 JUN 1628 i Galten, begravet i Storring.  Han var sognepræst i Storring, Stjær og Galten og provst i Framlev herred. Provst for Framlev hrd. De havde 9 børn. Han blev gift med Birte (Berit) Lauritsdatter #1296, gift omk 1602.

                            iv      Niels Pedersen Fog #1284, født i Farre, Sporup, død 25 JUL 1628 i Grønbæk.  Han var præst i Grønbæk/Svostrup. 5 børn. Han blev gift med Karen Pedersdatter #1652, gift 06 OKT 1611.

                            v       Michel Pedersen Fog #1285, født eft 1570, død 07 MAJ 1632 i Thestrup.  Han var sandemand (sognefoged) i Thestrup. De havde 7 børn. Han blev gift med Sidsel Jensdatter #1653, gift 1605.

                            vi      Anne Pedersdatter Fog #1286, født omk 1579 i Farre, Sporup, død 13 MAR 1653 i Fløjstrup.  Hun blev 74 år gl. Hun blev gift med Knud Mogensen #1654.

                            vii    Lauritz Pedersen Fog #1287.  Han boede i Fog ved Farre og var sandemand (sognefoged) i Gjern herred. De havde 8 børn. Han blev gift med Anne Lauritzdatter #1655, gift 24 SEP 1614.

                            viii   Bodil Pedersdatter Fog #1288.  Hun blev gift med (1) Niels Mikkelsen #1656.  Hun blev gift med (2) Rasmus Christensen #1657, gift 1621.

 

971.  Maren Nielsdatter Leth #1280, født omk 1539 i Lyngby-Borum, død 30 JUN 1612 i Farre, Sporup.  Hun var født på Søndergård (Lyngbygård v Borum).

 

976.  Georg d.y. Luja #1823, født omk 1530, død 26 OKT 1587.  Han var amtsskriver i Weissenfels, Tyskland. Han blev gift med Sybille ? #1824.

                                    Børn:

               488.     i       Henrik Luja #1825, født 18 SEP 1560, død 03 FEB 1625.

 

977.  Sybille ? #1824, født omk 1530.

 

984.  Jacob Nielsen #1613, født omk 1519, død omk 1600.  Han var sognepræst i Viby, Bjerge herred på Fyn omk 1568-1600. Han havde 2 sønner og 2 døtre. Wiberg har noteret følgende om ham: ægteskabet: "uxor vetula". "Oculo uno privatus; vox bona, et utcunque se expedivit". "Hans Gord ilde byget".

                                    Børn:

               492.     i       Jacob Jacobsen #1614, født omk 1565, død 1618 i Viby, Odense amt.  Han blev gift med Anna Pedersdatter #1615.

 

988.  Hans Michelsen Mule #1325, født omk 1525 i Odense, død 25 SEP 1602, begravet i Skt Knud, Odense.  Han var købmand i Odense, hvor han i modsætning til den øvrige adel, mest opholdt sig. Som ung drev han en alsidig handel og havde bl.a. skibe. Senere drev han en betydelig øksenhandel, og han var en af byens rigeste mænd. Sammen med sønnen Jørgen udførte han f. eks. 1000 øksne over Assens i 1563. I 1571 fik han forleningsbrev på Sanderumgård, hvor han havde sit kvæg på græs. I 1581 fik han skøde af Kongen på en jordegen bondegård i Nislev By, den senere herregård Nislevgård, og i 1584 på en lignende gård i Hjorslev i Otterup sogn.

         

          I 1591 fik han kongeligt fribrev, hvor han i betragtning af sin alder og skrøbelighed blev fritaget for borgerlig tynge og fik fri ret til at drage ud af byen og bo i rolighed på sin gård i Nislev og der nyde de samme privillegier som andre af adelen. Her levede han fredsomt sine sidste 11 år. I sine yngre dage var han kendt som en rethaverisk og kolerisk person, som lå i evig strid med sine omgivelser. Dette lå desværre til Mule-slægten, som på den tid ikke havde det bedste omdømme.

         

          5/5 1561 kom han, som det hedder, for skade at ihjelslå en borger ved navn Mogens Hansen. Skønt hans forfædre havde fået adelsfrihed, blev Hans Mule retsforfulgt ved bytinget, men kongen lagde sig imellem og henviste til konge og rigsråd. Forinden opnåede Hans Mule forlig med Mogens Hansens efterladte familie, hvorfor kongen eftergav ham bøden for manddrab. Kort efter klagede Mogens Hansens enke imidlertid over, at Hans Mule ikke havde overholdt forliget og stillet hende og hendes børn tilfreds som lovet. Kongen måtte derfor give Hans Mule en skarp befaling, for at få ham til at opfylde sit løfte.

         

          Ved en mønstring i Odense et par år efter optrådte Hans Mule uden harnisk, og da lensmanden befalede ham at tage den på, blev Hans Mule grov og nægtede bandende at adlyde. Resultatet blev så, at mønstringen udviklede sig til tumulter.

         

          I 1567 ville han ikke betale skat og told og opfordrede andre borgere til at følge ham. Resultatet blev, at lensmanden på Odensegård på Kongens ordre stævnede Hans Mule til at give møde Skt. Hansdag i København og stå til rette for Kongen. Hans Mule valgte i den situation at opgive sine protester.

         

          I 1569 overfaldt Hans Mule"uden al redelig Aarsag" i sit eget hus og uden andres overværelse en af Kongens hofsinder, Ejler Bryske og sårede ham med sin daggert. Den overfaldne, som selv var en hård hals, og ifølge datteren selv havde et drab på samvittigheden, klagede naturligvis til Kongen, der befalede lensmanden straks at lade Hans Mule gribe og under sikker bevogtning sende til Københavns Slot. Hans Mule var imidlertid i tide rømmet ud af landet, da han ikke kunne komme til noget forlig med Ejler Bryske. Kongen lagde sig atter imellem, og den 6/9 1569 tilstod han Hans Mule frit lejde indtil påske til at komme hjem og få sin sag bilagt. Der høres herefter ikke mere til sagen, som Hans Mule nok har fået bilagt. De to mænd forhold til hinanden blev imidlertid aldrig godt.

         

          Efter et bryllup i 1589, hvor Hans Mule efter tidens skik var gået tidligt i seng, optrådte Carl Bryske, som var Ejler Bryskes bror og ejer af Langesø, sammen med sine mænd ved Hans Mules dør kl. 9 om aftenen og ville ind. Alle mændene havde formentlig drukket tæt ved brylluppet, og da det ikke lykkedes dem at komme ind til Hans Mule, slog de i raseri 54 vinduer ud og huggede vinduesrammer i stykker, bombarderede huset med sten og sårede Hans Mule i den ene arm, så han måtte rømme sit soveværelse. Opbragt over dette brutale overfald klagede Hans Mule til regeringsrådet, som straks pålagde lensmanden at tiltale Carl Bryske på det strengeste med lov og ret. Der blev indgået et forlig mellem parterne og 3/6 1589 oprettede Kongen og rigets råd en kontrakt mellem Hans Mule og de to brødre Bryske om at holde fred.

         

          I 1596 kom det igen til en retssag, da Hans Mule beskyldte Ejler Bryske for at påføre ham unødig trætte angående en gl. handel om nogle stude. I sit indlæg udtalte Hans Mule, at han alene begærede, at Kongen ville tage ham i sin beskærmelse og forhjælpe, "at han paa sin Alderdom maatte nyde Fred og godt af det han ikke aleneste havde selv med Hest og Harnisk hværget sit Liv for Kongens Fiender, men ogsaa været blandt de højeste Skatteborgere her udi Riget".  Heraf kan man se, at han havde deltaget i Svenskekrigene.

          . Han blev gift med Mette Lauritsdatter Kotte #1326, gift 1551.

                                    Børn:

                            i       Maren Hansdatter Mule #1331, født ind 1553, død 15 JUL 1607, begravet i Frue Kirke, Odense.  Hun blev gift med (1) Casper Mule #1713, gift 23 JUL 1570, født 1525, død 12 JUL 1581, begravet i Frue Kirke, Odense.  Hun blev gift med (2) Mads Knudsen Skriver #1714, gift 23 FEB 1606, død eft 1620.

                            ii      Else Hansdatter Mule #1332, født ind 1556, død 25 JAN 1605, begravet i Frue Kirke, Odense.  Hun blev gift med (1) Iver Bertelsen #1715, gift 1573, født 1525 i Middelfart, død 28 SEP 1583 i Ringsted, begravet i Ringsted kirke.  Hun blev gift med (2) Niels Krag #1716, gift 22 AUG 1591, født 1550 i Ribe, død 14 MAJ 1602 i København.

                            iii     Laurids Hansen Mule #1335, født omk 1560, død 14 MAR 1603 i København, begravet i Skt Knud, Odense.  Han havde studeret i Tübingen (1589) og var lærer i Lund (1588) og Odense (1595), inden han blev sekretær i kancelliet og forlenet med et kannikedømme i Oslo. Han døde i en duel i København. Han skyldte sine søskende penge ved sin død, og de udtog ejendomme i boet. Han blev gift med Mette Jacobsdatter Vejle #1206, gift 23 AUG 1601 i Odense.

                            iv      Mikkel Hansen Mule #1330, død 1599.  Han blev gift med Margrethe Knudsdatter Seeblad #1712.

                            v       Barbara Hansdatter Mule #1336, født ind 1560, død 1591.  Nævnes i DAA årg 1904. Hun blev gift med Willum Bang #3470.

                            vi      Jens Hansen Mule #1327, født 15 SEP 1564 i Odense, død 26 MAJ 1633 i Odense, begravet 04 JUN 1633 i Skt Knud, Odense.  Han studerede i Padua 1596, senere i Siene og Orleans (1601). Efter hjemkomst i 1602 rejste han med hertug Hans til Rusland, og kom hjem til Odense 1605. Han var læge i Odense 1605-33. I 1625 blev han takseret til 112 tdr hartkorn blandt den fynske adel. 8 børn (alle i 2. ægteskab). Han havde et iltert temperament og kom ofte i klammeri med folk, og optræder derfor ofte i tingbøgerne! Han blev gift med (1) Else Hansdatter Dinesen #1337, gift 26 MAJ 1605 i Odense, født 1560 i Odense, død 30 MAR 1623 i Odense, begravet i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med (2) Anne Willumsdatter #1338, gift 14 NOV 1624, født 1602, død 06 OKT 1652, begravet i Skt Knud, Odense.

               494.     vii    Jørgen Hansen Mule #1328, født 1569 i Odense, død 06 JUL 1634 i Odense.  Han blev gift med Barbara Mogensdatter Rosenvinge #1339, gift ind 1604.

                            viii   Niels Hansen Mule #1334, født omk 1574, død 03 JUL 1616 i Onsbjerg.  1602 blev han sognepræst til Høve og Flakkebjerg og i 1603 til Besser og Onsbjerg. Endvidere var han provst. 8 børn. Han blev gift med Barbara Mikkelsdatter Møller #1717, gift 16 SEP 1604 i København.

                            ix     Claus Hansen Mule #1329, født omk 1575 i Odense, død 1647 i Odense.  Han besøgte Tyge Brahe i Bøhmen 1599 og blev indkaldt sammen med andre adelsmænd til krigstjeneste 1611. Han arvede Nislevgård efter faderen i 1602, men måtte afstå denne 1614. Han fik - lige som sin far og broderen Laurits - biskopjorden i forlening. Derefter var han bosat i Odense. Han blev takseret til 39 tdr hartkorn blandt den fynske adel i 1625. 1628 fik han bevilling til at brænde potaske i Norge. I 1640 solgte han noget gods for 2.730 rd og fik samtidig bevilling for sig og sin hustru til på livstid at måtte få 100 læs brænde årligt fra Sct. Knuds klosters skove. I 1631 fik han skøde på den såkaldte Møntergaarden i Odense, "som er begreben og funderet i 16 Boder og Vaaninger, liggende her i Byen østen for Sortebrødre Kirkegaard". I 1631 fik han dom på, at svogeren Henrik Mogensen Rosenvinge skulle tilbagebetale en gæld på 1.880 rd, idet svogeren havde lånt penge mod pant i sin ejendom.

                                   

                                    Han optrådte ofte som "Rigens Kanslers fuldmægtig" (for Jacob Ulfeldt) i sager på Fyn. Han kaldes "ærlig og velbyrdig". Han havde lensjord på Fyn og var kirkeværge for Sct Knudskirke i Odense en periode. 2 børn. Han blev gift med (1) Birgitte Mogensdatter Rosenvinge #1346, født 1590 i Odense, død 23 NOV 1623 i Odense, begravet i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med (2) Ingeborg Jensdatter Svane #3471, gift eft 1623, født ind 1602, død MAJ 1654 i Odense, begravet 09 MAJ 1654.

                            x       Markus Hansen Mule #1333, født ind 1575, død 1626.  Han var købmand. Han havde stridigheder med faderen og var indblandet i voldssager. Han fik pas til at rejse til Sverige og udskibede flæsk og havre. Han nævnes som kæmner i Odense 1611. Hans trolovede Karen.

 

989.  Mette Lauritsdatter Kotte #1326, født omk 1530, død 20 MAR 1613 i Odense, begravet i Skt Knud, Odense.

 

990.  Mogens Henriksen Rosenvinge #1354, født 04 JUN 1540 i Helsingør, død 22 MAR 1607 i Odense, begravet 27 MAR 1607 i Gråbrødre, Odense.[378]  Han blev student 1555, hvorefter han studerede i København. 1558 studerede han i Wittenberg. 1566 var han i Helsingør og derefter i Odense.

         

          Han blev forlenet til kronens part af tiende for en række sogne og gårde på Fyn. I 1570 til Kronens tiende i Hjadstrup sogn og 1576 tilsvarende i Marslev sogn. Samme år fik han også skøde på et stykke øde jord i Odense. 1578 fik han livsbrev på Verninge tiende mod at svare Odense Hospital 16 ørter rug, 12 ørter byg og 1 ørte havre. I 1584 ses han at have haft 2 gårde, og samme år fik han yderligere 2 gårde i Fremmelev. Disse gårde fik han i 1585 fritaget for afgifter.

         

          Han ejede flere ejendomme i Odense. Fra en gård, der lå på hjørnet af nuværende Adelgade og Albani Torv, hvor nu Albani kirke ligger, stammer en portbjælke med Mogens Henriksens og hustrus våben, som opbevares i Møntergården i Odense. Mellem Mogens Henriksen og Knud Jørgensen Seeblad blev truffet aftale om, at de skulle købe Peder Mules gård, som lå mellem deres ejendomme, og ved deling skulle gården komme dem begge til bedste. I 1576 fik Mogens Henriksen og hans hustru skøde på en grund mellem byens stræde og det hvide hus, som nedbrydes. Der skulle årligt inden 14 dage efter St. Mikkelsdag svares to gamle daler i jordskyld til kronen, men i 1581 blev de og deres arvinger fritaget for jordskyld, som de hidtil havde svaret af en øde jord mellem byens stræde og det nedbrudte hvide hus i Biskopgården og af en anden jord mellem den gård, som Knud Jørgensen købte af Peder Mule, og Mogens Henriksens eget hus, på hvilket han havde opført en bygning, som han nu selv boede i, og hvoraf han havde svaret 2½ mk. dansk i årlig jordskyld til Vor Frue alters vicarie. Med kongens tilladelse måtte han få en fjerding jord, som han havde i pant, mod at betale, hvad jorden måtte være mere værd end pantesummen, ligesom han fik to agre i Møllelykken og et stykke jord ved Gillested led mellem Ødelykken og Aasum mark. Han fik besegling af et pantebrev på to haver uden Vindegade, og brev på en have "liggende vesten fra Vindegades Port", tillige skøde på en staldgård i Grønnegade, som han havde solgt til rådmand Poul Nielsen, blev beseglet 1592. Han fik kongens tilladelse til at betale 300 daler af en gæld til hospitalet med købstadsgods. Ved mageskifte med Gråbrødre hospital fik han fire til åen løbende agre i Ødelykken for to agre i Mølleløkken, og ved mageskifte med rigens kansler, Eiler Grubbe, på Provstegårdens vegne fik Mogens Henriksen 8 små og store agre for een lang (anf. sted).

         

          Kongen meddelte ham 1580 tilladelse til at købe, stalde og toldfrit udføre et parti øksne

         

          I 1584 ønskede kongen at overtage hans ejendom i Helsingør, og kongen bad ham derfor om en tilbudspris på det stenhusi Helsingør, som Mogen Rosenvinge havde arvet efter sin far.

         

          Han er nævnt som kirkeværge for Gråbrødre kirke 1573 og som hospitalsforstander 1574 sammen med Hans Dinesen (hvervet beholdt han til sin død). I 1578 blev der tillagt hospitalsforstanderne løn, og da Mogens Henriksen varetog hospitalets interesser på tinge, tillagdes der ham 80 Dlr. årlig løn, mens Hans Dinesen fik 40. 1573-76 var han rådmand og 1576-1607 borgmester i Odense. I 1596 pålagde Chr IV ham i Christopher Valkendorfs fraværelse at føre tilsyn med de fremmede herrers traktement. (Se Fynsk rådsaristokrati). Han blev gift med Karen Jørgensdatter Friis #1355, gift omk 1570.

                                    Børn:

                            i       Jørgen Mogensen Rosenvinge #1356, født 02 OKT 1570 i Odense, død 05 NOV 1634 i Odense.  Han fik tiende af kronens part af Verninge og Seden sogne. Han var rådmand i Odense 1615-22 og borgmester 1622-34, hvor han gik af p.g.a. skrøbelighed. Han boede formentlig i faderens gård ved torvet. 1626 havde han den 8. højeste skat i byen - d.v.s. han var en holden mand. 6 børn. (Se fynsk rådsarist.) Han blev gift med Karen Rickertsdatter Seeblad #1695.

                            ii      Jens Mogensen Rosenvinge #1357, født 07 SEP 1572 i Odense, død 30 NOV 1625 i Odense, begravet 04 DEC 1625 i Gråbrødre, Odense.  Han tjente i lang tid Christopher Valkendorf. Han er nævnt i Odense 1606. Han var kæmner 1613-14. Han var handelsmand (nævnt i handel med malt og flæsk). Han var kirkeværge for Sct Knuds kirke 1618-25. Han er nævnt som rådmand 1625. Han ejede flere ejendomme i Odense, og stod som nr 9 på skattemandtalslisten i 1624. 11 børn. (Se fynsk rådsaristokrati). Han blev gift med Margrethe Diderichsdatter Graff #1696, gift 1607.

                            iii     Karen Mogensdatter Rosenvinge #1358, født 1575 i Odense, død 1602.  Hun var trolovet med Marcus Mule, men døde inden brylluppet af pest i 1602.

               495.     iv      Barbara Mogensdatter Rosenvinge #1339, født 21 SEP 1578 i Odense, død 21 SEP 1634 i Odense.  Hun blev gift med Jørgen Hansen Mule #1328, gift ind 1604.

                            v       Mette Mogensdatter Rosenvinge #1359, født 1579, død 1580.

                            vi      Henrik Mogensen Rosenvinge #1360, født 1585, død 1655 i Nr. Broby.  Han fik sin første undervisning hjemme, 1601 blev han sendt til Hamborg og 1604 kom han til Goslar. 1607-14 var han hjemme hos moderen. 1623 giftede han sig, og familien flyttede nogle år til København under urolighederne på Fyn. 1632 rejste han til Århus og bestyrede domkirkens jord. Fra 1648 forvaltede han to herregårde på Fyn. 1649 var han foged på Lundegård. Han døde på Ågård ved Nr. Broby. Han blev gift med Maria Christophersdatter #1697, gift 1623.

                            vii    Birgitte Mogensdatter Rosenvinge #1346, født 1590 i Odense, død 23 NOV 1623 i Odense, begravet i Skt Knud, Odense.  Hun var ikke lykkeligt gift med Claus, idet han "æstimerede sin hustru lidet", som forholdet beskrives. Hun blev gift med Claus Hansen Mule #1329.

 

991.  Karen Jørgensdatter Friis #1355, født 29 JUN 1551 i Odense, død 1614 i Odense.

 

1000.  Enevold #1616.  Han var sognepræst i Sevel i Sinding herred, Ribe stift fra omk 1557. 3 af hans sønner blev præster og er omtalt i Wiberg.

                                    Børn:

               500.     i       Poul Enevoldsen #1617, født 1557 i Sevel, Ribe stift, død 14 SEP 1643.  Han blev gift med (1) Anna Andersdatter Maas #1618, gift 1586, født omk 1561, død 09 SEP 1620.  Han blev gift med (2) Sidsel Iversdatter #1621, død ind 1642.

 

1002.  Anders Jepsen Maas #1623, født 1536, død 1585.  Han var sognepræst i Gamtofte efter sin far 1558-85, fra 1577 tillige provst for Baag herred. Ved biskop Niels Jespersens hjælp fik han forbedret hørerne ved Assens latinskoles løn, idet de som løbedegne betjente Gamtofte. Epitafium i Gamtofte kirke.

                                    Børn:

               501.     i       Anna Andersdatter Maas #1618, født omk 1561, død 09 SEP 1620.  Hun blev gift med Poul Enevoldsen #1617, gift 1586.

 

1008.  Isak Mouritsen #2056, født omk 1535 i Gilleleje, død 1585 i Lund, Skåne, begravet i Domkirken i Lund.  Han kaldte sig på latin Isaacus Mauritius Gildeleianus.

           

            I et svensk værk om Lund stifts præster står der følgende om ham:

           

            Da Isak Mouritsen 1576 blev rektor ved Lunds katedralskole havde han allerede bag sig næsten 20 års rejseliv og en ikke ringe produktion som latisnk digter. Han nævnes 1. gang 1/6 1558, da kanniken Jens Jørgensen i Roskilde i sit testamente giver ham 1 daler. 1561 synes han at have været i Rostock, men er ikke indskrevet ved universitetet. Han har imidlertid der d.å. offentliggjort et par latiske digte, det ene et nu ikke længere bevaret hyldestdigt til byen Helsingør, hvor han antagelig har gået i skole, eftersom han stammede fra Gilleleje. Derefter synes han at være vendt tilbage til København, hvor hans "Carmen de secunda persona divinitatis" udkom 1563, og hvor han 1568 skrev en græsk ode i Morten Knudsens stambog, samt 1570 i en Carmen hylder den s.å. fra bispestolen i Ribe til Sjællands stift overflyttede Poul Madsen ved den højtidelige handling, da denne af sin gamle lærer og ven Niels Hemmingsen blev promoveret til dr. theol. Han synes derefter at have begivet sig ud på langrejse, og er 14/2 1573 indskrevet ved Heidelbergs universitet, s.å. 7/4 ved Tübingens, samt s.å. 5/11 ved Paduas universitet tilligemed to brødre Rud, hvis hovmester han var. Den nære forbindelse, han har haft til familien Rud, fremgår også af det bryllupsdigt, hvormed han hylder sine to disciples søster Mette, da hun i København 27/6 1574 blev viet til admiral Henrik Gyldenstjerne til Ågård. Hans Italiensrejse var det vel, som inspirerede ham til det latinske sørgedigt ved professor Johs. Pratensis død i 1576, i hvilket han skildrer en række danske videnskabsmænds rejser til Italien på Christian 3.s tid.

           

            Fra s.å. og til sin død var han så knyttet til Lund som katedralskolens rektor, og s.å. 22/5 fik han det efter Anders Watzens død ledigblevne kannikembede. Den 12/6 1579 blev han lovet et vikariat, og den 14/2 1583 blev han forlenet med Sct. Johannes' vikariat. Allerede i begyndelsen af året 1585 afgik han imidlertid ved døden, for 5/3 blev det "efter afdøde mester Isak" ledige vikariat givet til Henrik Dringelberg.

           

            Isak Mouritsen ligger begravet i domkirken sammen med sin hustru, Christina Gans, der var død 21/4 1583.

           

            Over graven ligger en gravsten med en langt latinsk gravskrift.

           

            Kilde: Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens. Han blev gift med Christina Gans #2057.

                                    Børn:

               504.     i       Mourits Isaksen #1684, født 29 NOV 1578 i Lund, Skåne, død 20 MAR 1639 i Horne.  Han blev gift med Birthe Jensdatter #1685.

 

1009.  Christina Gans #2057, født omk 1550, død 21 APR 1583 i Lund, Skåne, begravet i Domkirken i Lund.

 

1018.  Balthasar (Thusnes?) #1667, død 1602 i Karlebo.  Han var sognepræst i Karlebo o 1593-1602 (Wiberg anfører 9 år).

                                    Børn:

               509.     i       Karen Baltzersdatter #1668, født omk 1590.  Hun blev gift med Poul Olsen Rhode #1669.

 

Tip-7-oldeforældre

 

1334.  Jørgen Sommer #5384, død omk 1612 i Odense.  Han havde fået et lån af Gråbrødre Hospital i Odense, som skulle tilbagebetales Valborgsdag 1613. Sønnen, rådmand Hans Jørgensen Sommer blev 1631 tilpligtet at tilbagebetale lånet. 3 kendte børn. Han blev gift med Karen #5385.

                                    Børn:

               667.     i       Karen Jørgensdatter Sommer #5383, født omk 1550, død 29 OKT 1631 i Odense.  Hun blev gift med Jørgen Andersen Mand #5382.

 

1335.  Karen #5385.  Hun er nævnt i en sag om arveafkald 1615.

 

1936.  Rasmus Michelsen #1444, født omk 1500, død 15xx.  Han var selvejerbonde i Kanne, Hvilsted sogn (nævnt 1548). I en familiestrid om et stykke jord mellem Kanne og Balle (NV for Odder), dræbte Rasmus og hans to sønner to nevøer fra Balle. Han måtte derfor aflevere jorden til Fr. II for at få afsluttet familiefejden.

                                    Børn:

               968.     i       Niels Rasmussen #1442, født omk 1530, død eft 1588.  Han blev gift med Bodil Nielsdatter #1443.

                            ii      Clemmen Rasmussen Thestrup #1445, død 1585.  Gårdmand i Thestrup. De havde flere børn - og hele familien døde i en stor pest i 1585. Han blev gift med Maren Pedersdatter Fog #1281.

 

1940.  Niels d.y. Fog #1446, født omk 1500, død eft 1531 i Borum.  Han var selvejerbonde i Borum.

                                    Børn:

               970.     i       Peder Nielsen Fog #1279, født omk 1531 i Borum, død 07 APR 1614 i Farre, Sporup.  Han blev gift med Maren Nielsdatter Leth #1280, gift omk 1560.

 

1942.  Niels Leth #1447, født omk 1510.  Han var selvejerbonde på Søndergård i Lyngby (Lyngbygård). Han blev gift med Johanne Søndergård #1448.

                                    Børn:

               971.     i       Maren Nielsdatter Leth #1280, født omk 1539 i Lyngby-Borum, død 30 JUN 1612 i Farre, Sporup.  Hun blev gift med Peder Nielsen Fog #1279, gift omk 1560.

 

1943.  Johanne Søndergård #1448, født omk 1515 i Søndergård, Lyngby-Borum, død 1612 i Lyngbygård.

 

1952.  Georg Luja #1822, født omk 1500, død 1575.  Han var amtsskriver i Weissenfels, Tyskland.

                                    Børn:

               976.     i       Georg d.y. Luja #1823, født omk 1530, død 26 OKT 1587.  Han blev gift med Sybille ? #1824.

 

1976.  Michel Christensen Mule #1404, født omk 1480, død 01 NOV 1537 i Odense, begravet i Frue Kirke, Odense.  Han var rådmand i Odense 1523, og borgmester 1528 og 1535. Han førte adeligt våben. 1535 udgav han sammen med en række andre borgere fra Odense et troskabsrevers til hertug Christian (Chr. III). Det skete, da delegationen besøgte hertugens lejr i Barløse. Han var kirkeværge for Vor Frue kirke i Odense. Gravsten aftegnet af Bircherod, hvor også våbenskjold findes. Han blev gift med Anna Jensdatter Bang #1405.

                                    Børn:

                            i       Christen Mule #1406, født ind 1523, død eft 1586.  1548 var han foged for Erik Krabbe på Aastrup. 1550-51 indkrævede han fordringer for sin hustrus fader, 1561 var han rådmand i Odense. 1568 kaldes han en "erlig of velbyrdig Mand". 1572 var han foged på Rygaard og levede endnu 1586. 2 sønner.

                            ii      Oluf Mule #1407.  Han var 1536 foged på Mattrup for Erik Hardenberg.

                            iii     Marcus Mule #1408.

               988.     iv      Hans Michelsen Mule #1325, født omk 1525 i Odense, død 25 SEP 1602, begravet i Skt Knud, Odense.  Han blev gift med Mette Lauritsdatter Kotte #1326, gift 1551.

                            v       Maren Michelsdatter Mule #1410, født ind 1527, død 24 SEP 1545 i Odense, begravet 25 SEP 1545 i Skt Albani, Odense.  Hun blev gift med Knud Jørgensen Seeblad #1768, gift 12 OKT 1544 i Odense.

                            vi      Jens Mule #1409, født ind 1530, død 02 SEP 1565, begravet i Frue Kirke, Odense.  Han boede 1552 i Fåborg. Han var ugift.

 

1977.  Anna Jensdatter Bang #1405, født 1506 i Middelfart, død 20 APR 1569, begravet i Frue Kirke, Odense.  F.E. Hundrup nævner hende (1875) som datter af Oluf Bang! (Han er nævnt gift med Anna Slet, født 1485 i Assens, død 20/4 1569 i Odense).

 

1978.  Laurits Nielsen Kotte #1449, født omk 1500, død 1547.  Han var købmand i Odense (nævnt 1529 og 1540). Han bekræftede i 1532 som den ene af byens kæmnere en handel mellem Skt. Anne Gildet og en Knud Andersen i Anderup. I en rusttjenesteliste for den fynske adel fra 1535 oplyses det, at Laurots Nielsen Kotte og broderen Jørgen tilsammen skulle stille en hest og en rytter. Han havde tillige indtægter fra Kotternes væbnergårde i Dalby på Nordfyn. Han blev gift med Karen Lauritsdatter #1450.

                                    Børn:

               989.     i       Mette Lauritsdatter Kotte #1326, født omk 1530, død 20 MAR 1613 i Odense, begravet i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med Hans Michelsen Mule #1325, gift 1551.

 

1979.  Karen Lauritsdatter #1450, født omk 1510 i Kerteminde, død omk 1590 i Odense.  Efter mandens død blev hun kaldt Karen Kottes. Hun skaffede sig efterhånden en selvstændig position i Odense, hvor hun drev handelsvirksomhed og var mellem byens rigeste borgere. Kongens fornemme gæster blev ofte indlogeret i hendes hus. Hun ejede gården i Overgade 12, samt kirkejord i Kerteminde og jord i Assens.

           

            7/1 1578 fik Jørgen Marsvin befaling om at gøre op med Karine Kottis og betale hende for Hertug Hans og hans følges fortæring hos hende, og den 10/1 1579 fik borger i Odense Hans Friis livsbrev på kirkens part af korntienden i Marslev og Rynkeby sogne, såfremt han overlevede Fru Karin Kottis, der da havde livsbrev derpå. Den 31/3 1580 ses Kongen at have meddelt, at hvad angik hertugerne af Holstens "Logement", så bifaldt han, at hertug Hans den ældre blev indlogeret hos Karin Kottis i Odense. Den 12/1 1583 ses endvidere admiral Peder Munk af Kongen at have fået ordre til at lade sig indlogere hos hende i Odense.

 

1980.  Henrik Mogensen Rosenvinge #1424, født omk 1500, død 1583 i Helsingør.  Han var borger og købmand i Helsingør. Her blev han rådmand i 1544, borgmester 1555-79 og tillige tolder 1564. I 1562 solgte han til Kronen 5 gårde i Tikøb, som han havde i pant fra Esrum Kloster. 1564 blev han forlenet med Kronens tiende i Asminderød sogn. I 1568 fik han tilladelse til fiskeri med ruser i to bække, som løb ud i Gurre sø syd for Horserød. 1579 blev han fritaget for embedet som borgmester, fordi Kronborg slots bygningsregnskaber lagde så stærkt beslag på hans tid. Han blev gift med (1) Karen Willumsdatter Forbus #1425, gift omk 1539, født omk 1515, død omk 1571.  Han blev gift med (2) Birgitte Mortensdatter Schult #1429, gift 03 FEB 1572 i Helsingør, død omk 1583.

                                    Barn af Karen Willumsdatter Forbus:

               990.     i       Mogens Henriksen Rosenvinge #1354, født 04 JUN 1540 i Helsingør, død 22 MAR 1607 i Odense, begravet 27 MAR 1607 i Gråbrødre, Odense.[379]  Han blev gift med Karen Jørgensdatter Friis #1355, gift omk 1570.

                            ii      Willum Henriksen Rosenvinge #1426, født 1542 i Helsingør, død 1608 i Helsingør.  Han var borger i Helsingør. Han blev gift med (1) Bente Mostsdatter Gere #1708, død 16 APR 1585 i Malmø, begravet i Skt Petri, Malmø.  Han blev gift med (2) Karen Nielsdatter Hvid #1709, gift 1587, død ind 1653.

                            iii     Niels Henriksen Rosenvinge #1427, født omk 1553, død 10 DEC 1603, begravet i Roskilde.  Han var toldskriver i Helsingør. Han blev gift med Margrethe Schwendi #1710, gift 1584.

                            iv      Dorothea Henriksdatter Rosenvinge #1428, født 1553 i Helsingør, død 28 APR 1623.  Hun blev gift med Anders Hess #1711, gift 1573.

 

1981.  Karen Willumsdatter Forbus #1425, født omk 1515, død omk 1571.  Skifte efter hende 25/2 1572 i Helsingør.

 

1982.  Jørgen Hansen Friis #1461, født omk 1515, død 11 DEC 1566 i Odense, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han var rådmand i Odense (1561).

           

            Han og hans hustru blev begravet i Gråbrødre kirke i Odense, og Hans Friis, Mogens Henriksen og Arnt Pedersen [søn og 2 svigersønner] satte i 1588 en ligsten over dem. Han blev gift med Barbara Pedersdatter Bonde #1462, gift 31 JUL 1547.

                                    Børn:

                            i       Anna Jørgensdatter Friis #1464, født 1549, død ind 1611.  Hun blev gift med Arnt Pedersen #1704.

                            ii      Kirstine Jørgensdatter Friis #1463.  Barnet var dødfødt.

               991.     iii     Karen Jørgensdatter Friis #1355, født 29 JUN 1551 i Odense, død 1614 i Odense.  Hun blev gift med Mogens Henriksen Rosenvinge #1354, gift omk 1570.

                            iv      Hans Jørgensen Friis #1465, født 25 MAR 1553, død omk 1597.  Han fik korntiender af kirkens ejendomme i Marslev og Rynkeby sogne. Han handlede bl.a. med øksne. Han er nævnt som rådmand i Odense 1588-96. Han blev gift med Else Olufsdatter Bager #1705.

                            v       Maren Jørgensdatter Friis #1466.  Hun døde ugift.

 

1983.  Barbara Pedersdatter Bonde #1462, født omk 1520, død 11 JAN 1557, begravet i Gråbrødre, Odense.

 

2004.  Jeppe (Jacob) Maas #1622, født omk 1500, død 1558.  Han var sognepræst i Gamtofte 1537-58. Epitafium.

                                    Børn:

               1002.   i       Anders Jepsen Maas #1623, født 1536, død 1585.

 

Tip-8-oldeforældre

 

3872.  Michel Lassen #1817, født omk 1465 i Kanne, Hvilsted, død eft 1497 i Kannegård.  Han var selvejerbonde i Kanne (1497). Han blev gift med NN Rasmusdatter #1818, gift 1497.

                                    Børn:

               1936.   i       Rasmus Michelsen #1444, født omk 1500, død 15xx.

 

3873.  NN Rasmusdatter #1818, født omk 1475.

 

3952.  Christen Jensen Mule #1411, født omk 1440, død ind 1522.  Han er nævnt i en retssag 1486 sammen med sin bror Marcus. 1491 var han rådmand i Odense, 1493 kirkeværge for Vor Frue kirke og 1505 borgmester sst. 1497 betegnes han som væbner (adelig). Han skulle være død 1509 (jf Skinnerup). Han blev gift med (1) NN #1412, død ind 1509.  Han blev gift med (2) Marine #1414, født omk 1450, død eft 1522.

                                    Barn af NN:

                            i       Peder Mule #1413, født ind 1490, død eft 1509.  Han var i 1509 provst og forstander for Helliggeisthuset i Odense og tilskødede da den del af forældrenes arv, som indestod i en gård i Odense til broderen Mikkel og dennes hustru.

                                    Barn af Marine:

               1976.   ii      Michel Christensen Mule #1404, født omk 1480, død 01 NOV 1537 i Odense, begravet i Frue Kirke, Odense.  Han blev gift med Anna Jensdatter Bang #1405.

                            iii     Hans Mule #1415, død 24 SEP 1524.  Han studerede 1513 i Køln, hvor han tog magistergraden. Senere studerede han i Rostock og blev skriver i kancelliet. 1615 blev han høvedsmand på Akershus og 1521 biskop i Oslo. Han var berygtet for sit uordentlige levned og opsagde kong Chr II huld og troskab og sluttede sig til Frederik I. På vej til Danmark druknede han ud for Vestervig 24. sept. 1524. Han efterlod sig en uægte søn.

                            iv      Lydeke Mule #5950, født ind 1495, død eft 1527.  Han var præst og lensmand.

                            v       Gregers Mule #5951.

 

3953.  Marine #1414, født omk 1450, død eft 1522.  Hun levede som enke i 1522, hvor hun måtte bøde til kongen i en sag.

 

3954.  Jens Bang #1422, født omk 1470, død 11 JUL 1531 i Assens.  Han er nævnt 1496/1515 i forbindelse med administrationen af Assens kirke. Han var rådmand (1511) og borgmester i Assens fra 1514-26 - måske helt frem til sin død i 1531. Ifølge adelskalenderen (1995 om familierne Bang) kan der ikke påvises familieforbindelse til Vends-slægten. På det tidspunkt var der flere slægter Bang på Fyn. [Fritz Schönwandt påviser dog i PT 1980, at borgmester Hans Bang i Bogense (o 1490-1560) var g.m. datterdatter af Jens Bang fra Assens]. Han må dog antages at have været adelig, men bl.a. hans våbenskjold forbinder ikke de to nævnte familier. Han blev gift med Else Grott? #1423.

                                    Børn:

               1977.   i       Anna Jensdatter Bang #1405, født 1506 i Middelfart, død 20 APR 1569, begravet i Frue Kirke, Odense.  Hun blev gift med Michel Christensen Mule #1404.

                            ii      Niels Bang #7871.  Der vides ikke meget om denne person, men han forbinder Jens Bang med skriveren Christoffer Bang, senere borger i Odense, som angiveligt var sønnesøn af Jens Bang i Assens.

                            iii     Jørgen gamle Bang #7872.  Han var borgmster i Assens og forveksles ofte med den yngre og samtidige Jørgen Bang.

                            iv      Maren Bangsdatter #7873, død 02 FEB 1545 i Bogense.  Hun blev gift med Claus Eriksen #7874.

 

3955.  Else Grott? #1423, født omk 1475, død eft 1532.  Hun var måske af adelig herkomst - hun omtales som Fru Else i forskellige papirer, hvilket bekræfter et adelsforhold.

 

3956.  Niels Lauritsen Kotte #1453, født omk 1460, død 1518.  Han var borger i Odense og ejede Hallegård. Han mistede sit adelsskab p.g.a. sit borgerlige giftermål. Han ejede Eskelund (v Ringe) 1510. Eskelund var en "målsgård", d.v.s. gården skulle levere fødevarer til kongens slot (Nyborg Slot), når kongen opholdt sig her. Han blev gift med Marina Thordsdatter #1454.

                                    Børn:

               1978.   i       Laurits Nielsen Kotte #1449, født omk 1500, død 1547.  Han blev gift med Karen Lauritsdatter #1450.

 

3957.  Marina Thordsdatter #1454, født omk 1465 i Svendborg, død eft 1518.  Hun blev gift med (1) Niels Lauritsen Kotte #1453, født omk 1460, død 1518.  Hun blev gift med (2) Marcus Mule #1455, født ind 1461, død eft 1486.

 

3958.  Laurits Poulsen (Skinkel?) #1451, født omk 1460, død eft 1515.  Han var købmand og borgmester i Kerteminde (nævnt 1512 og 1515). Han blev gift med Kirsten Lauritsdatter (Kotte?) #1452.

                                    Børn:

               1979.   i       Karen Lauritsdatter #1450, født omk 1510 i Kerteminde, død omk 1590 i Odense.  Hun blev gift med Laurits Nielsen Kotte #1449.

 

3959.  Kirsten Lauritsdatter (Kotte?) #1452, født omk 1465, død 1546.

 

3960.  Mogens Jensen Rosenvinge #1430, født omk 1470 i Helsingør, død 1528 i Helsingør.  Han var foged på Bergenhus 1505 og blev adlet samme år (31/7). Han var rådmand i Helsingør (nævnt 1511 og 1515) og borgmester sst. (nævnt 1517). I 1519 solgte han på vegne af Skt. Olai kirke noget jord til Hans Pedersen Lilliefeld. Han blev gift med Anna Pedersdatter Lilliefeld #1431.

                                    Børn:

               1980.   i       Henrik Mogensen Rosenvinge #1424, født omk 1500, død 1583 i Helsingør.  Han blev gift med (1) Karen Willumsdatter Forbus #1425, gift omk 1539, født omk 1515, død omk 1571.  Han blev gift med (2) Birgitte Mortensdatter Schult #1429, gift 03 FEB 1572 i Helsingør, død omk 1583.

 

3961.  Anna Pedersdatter Lilliefeld #1431, født omk 1470 i Helsingør, død eft 1557.

 

3962.  Willum Forbus #1436, født omk 1480 i Skotland, død ind 1561.  Han stammer fra den skotske adelslægt Petzlego. Han kom til Danmark og fik borgerskab i Helsingør 1529. Senere blev han rådmand i Helsingborg. Han blev gift med Johanne Dorthea #1437.

                                    Børn:

               1981.   i       Karen Willumsdatter Forbus #1425, født omk 1515, død omk 1571.  Hun blev gift med Henrik Mogensen Rosenvinge #1424, gift omk 1539.

 

3963.  Johanne Dorthea #1437.  Evt. kun Johanne!

 

3964.  Hans Friis #1467, født omk 1485, død 30 JAN 1551 i Odense.  Han var borgmester i Odense (1542). Han blev gift med Mette Lauritsdatter Kotte #1458, gift omk 1515.

                                    Børn:

               1982.   i       Jørgen Hansen Friis #1461, født omk 1515, død 11 DEC 1566 i Odense, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han blev gift med Barbara Pedersdatter Bonde #1462, gift 31 JUL 1547.

 

3965.  Mette Lauritsdatter Kotte #1458, født omk 1480 i Kerteminde, død 13 JUL 1563 i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med (1) Jørgen Knudsen Seeblad #1468, født omk 1470, død 20 APR 1514 i Odense, begravet i Skt Albani, Odense.  Hun blev gift med (2) Hans Friis #1467, gift omk 1515, født omk 1485, død 30 JAN 1551 i Odense.

                                    Barn af Jørgen Knudsen Seeblad:

                            i       Knud Jørgensen Seeblad #1768, født 18 OKT 1512 i Odense, død 20 OKT 1580 i Odense, begravet i Skt Albani, Odense.  Han var rådmand i Odense. Han blev gift med (1) Maren Michelsdatter Mule #1410, gift 12 OKT 1544 i Odense, født ind 1527, død 24 SEP 1545 i Odense, begravet 25 SEP 1545 i Skt Albani, Odense.  Han blev gift med (2) Karine Rickertsdatter Carstensen #4595, født 29 NOV 1535 i Flensborg, død 03 NOV 1579 i Gråbrødre, Odense.

                                    Barn af Hans Friis:

               1982.   ii      Jørgen Hansen Friis #1461, født omk 1515, død 11 DEC 1566 i Odense, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han blev gift med Barbara Pedersdatter Bonde #1462, gift 31 JUL 1547.

 

3966.  Peder Christiernsøn Månebjælke #1706, født omk 1480, død 26 MAR 1546.  Han var købmand og rådmand i Odense og blev adlet 1511. I 1535 blev han opført på rusttjenestelisten for den fynske adel. Heraf fremgår, at han skulle stille med en hest og en rytter. 1536 fik han på kongens retterting udstedt stadfæstelse på en skov, som tilhørte ham i Lunde herred. Han blev gift med Karen Pedersdatter Bonde #1707.

                                    Børn:

               1983.   i       Barbara Pedersdatter Bonde #1462, født omk 1520, død 11 JAN 1557, begravet i Gråbrødre, Odense.  Hun blev gift med Jørgen Hansen Friis #1461, gift 31 JUL 1547.

 

3967.  Karen Pedersdatter Bonde #1707, født omk 1490, død 02 DEC 1549 i Odense.

 

Tip-9-oldeforældre

 

7744.  Lars Michelsen #1816, født omk 1430 i Kanne, Hvilsted, død eft 1465 i Kanne, Hvilsted.  Han var selvejerbonde i Kanne (1467). Lars = Las.

                                    Børn:

               3872.   i       Michel Lassen #1817, født omk 1465 i Kanne, Hvilsted, død eft 1497 i Kannegård.  Han blev gift med NN Rasmusdatter #1818, gift 1497.

 

7746.  Rasmus i Balle #1840.

                                    Børn:

               3873.   i       NN Rasmusdatter #1818, født omk 1475.  Hun blev gift med Michel Lassen #1817, gift 1497.

 

7904.  Jens Mule #1421, født omk 1410, død eft 1487.  Han var borger i Odense, nævnt 1450 som vidne (en beskeden dannemand) i en retssag, rådmand 1466 og 1484. Han var blandt stifterne af Helliggeisthuset i Odense 1478 og førte adeligt våben. 3 børn.

                                    Børn:

                            i       Mikkel Mule #1767, død eft 1479.  Han er nævnt som borgmester i Odense 1479. Han havde 3 kendte sønner.

               3952.   ii      Christen Jensen Mule #1411, født omk 1440, død ind 1522.  Han blev gift med (1) NN #1412, død ind 1509.  Han blev gift med (2) Marine #1414, født omk 1450, død eft 1522.

                            iii     Marcus Mule #1455, født ind 1461, død eft 1486.  Han var borger i Odense, nævnt 1486. Han blev gift med Marina Thordsdatter #1454.

 

7912.  Laurits Nielsen Kotte #1456, født omk 1430, død omk 1480, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han var væbner i Dalby, nævnt 1473. Senere flyttede han til Odense, hvor han drev handel. Levede 1480. Han er stamfar til slægten Kotte. Han blev gift med Margrethe Jensdatter #1457.

                                    Børn:

               3956.   i       Niels Lauritsen Kotte #1453, født omk 1460, død 1518.  Han blev gift med Marina Thordsdatter #1454.

               3965.   ii      Mette Lauritsdatter Kotte #1458, født omk 1480 i Kerteminde, død 13 JUL 1563 i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med (1) Jørgen Knudsen Seeblad #1468, født omk 1470, død 20 APR 1514 i Odense, begravet i Skt Albani, Odense.  Hun blev gift med (2) Hans Friis #1467, gift omk 1515, født omk 1485, død 30 JAN 1551 i Odense.

 

7913.  Margrethe Jensdatter #1457, født omk 1430.

 

7914.  Thord Ipsen #1549, født omk 1430.  Han var borger i Svendborg.

                                    Børn:

               3957.   i       Marina Thordsdatter #1454, født omk 1465 i Svendborg, død eft 1518.  Hun blev gift med (1) Niels Lauritsen Kotte #1453, født omk 1460, død 1518.  Hun blev gift med (2) Marcus Mule #1455, født ind 1461, død eft 1486.

 

7922.  Peder Hansen Liliefeld #1432, født omk 1420 i Helsingør, død 05 DEC 1492 i Helsingør.  Han var tolder i Helsingør i 1454, hvor han boede i sin svigerfars gård i Helsingør. Senere blev han rådmand (1468) og endelig borgmester (1476). Han blev adlet 23/6 1474. Han blev gift med Anne Jensdatter Baden #1433, gift ind 1454.

                                    Børn:

               3961.   i       Anna Pedersdatter Lilliefeld #1431, født omk 1470 i Helsingør, død eft 1557.  Hun blev gift med Mogens Jensen Rosenvinge #1430.

 

7923.  Anne Jensdatter Baden #1433, født omk 1430.

 

7930.  Laurits Nielsen Kotte, (see same person above # 7912) #1456, født omk 1430, død omk 1480, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han blev gift med Margrethe Jensdatter #1457.

                                    Børn:

               3956.   i       Niels Lauritsen Kotte #1453, født omk 1460, død 1518.  Han blev gift med Marina Thordsdatter #1454.

               3965.   ii      Mette Lauritsdatter Kotte #1458, født omk 1480 i Kerteminde, død 13 JUL 1563 i Skt Knud, Odense.  Hun blev gift med (1) Jørgen Knudsen Seeblad #1468, født omk 1470, død 20 APR 1514 i Odense, begravet i Skt Albani, Odense.  Hun blev gift med (2) Hans Friis #1467, gift omk 1515, født omk 1485, død 30 JAN 1551 i Odense.

 

7931.  Margrethe Jensdatter, (see same person above # 7913) #1457, født omk 1430.

 

7932.  Christiern #1826.  Han blev gift med NN Andersdatter #1827.

                                    Børn:

               3966.   i       Peder Christiernsøn Månebjælke #1706, født omk 1480, død 26 MAR 1546.  Han blev gift med Karen Pedersdatter Bonde #1707.

 

7933.  NN Andersdatter #1827, født omk 1460.  Hun var søster til biskop Jens Andersen Beldenak. Hun blev gift med (1) Christiern #1826.  Hun blev gift med (2) Peder #1828.

                                    Barn af Christiern:

               3966.   i       Peder Christiernsøn Månebjælke #1706, født omk 1480, død 26 MAR 1546.  Han blev gift med Karen Pedersdatter Bonde #1707.

                                    Barn af Peder:

                            ii      Christiern Pedersen #1829.  Han var domprovst i Viborg.

 

7934.  Peder Christensen Bonde #1819, født omk 1450.  Han var borgmester i Odense 1493-1512 og blev adlet 1495.

                                    Børn:

               3967.   i       Karen Pedersdatter Bonde #1707, født omk 1490, død 02 DEC 1549 i Odense.  Hun blev gift med Peder Christiernsøn Månebjælke #1706.

 

Tip-10-oldeforældre

 

15488.  Michel Pedersen Kanne #1841, født omk 1405 i Kanne, Hvilsted, død eft 1445 i Kanne, Hvilsted.  Han var bonde på Kannegård. Nævnt 1445.

                                    Børn:

               7744.   i       Lars Michelsen #1816, født omk 1430 i Kanne, Hvilsted, død eft 1465 i Kanne, Hvilsted.

 

15808.  Hans Mule #1416, født 1387, død eft 1466, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han er nævnt som rådmand i Odense 1425 og 1433. 1435 besegler han det Elende Gilde og bliver samme år borgmester. Han kalder sig også Hans Hintzon. 1444 fik han i Kalmar brev på Frihed og Frelse med Skjold og Hjelm og beseglede 1451 et brev til vitterlighed, hvor han fører adeligt våbenmærke og står foran væbneren Hinse Brun. Han blev gift med Edele Mikkelsdatter #1417.

                                    Børn:

               7904.   i       Jens Mule #1421, født omk 1410, død eft 1487.

                            ii      NN Mule #1419.  Hun blev gift med Eggert Jensen Satzlef #1766.

                            iii     Niels Mule #1420, død eft 1473.  Han skal have været ærkedegn i Aabo i Finland.

                            iv      Johanne Mule #1418, født ind 1425, død eft 1471.  Efter mandens død pantsætter hun en gård, som hun havde arvet efter sin mor - og i 1471 sælger hun den til sin søstersøn Hans Eggertsen. Hun blev gift med Jens Hagensen #1765.

                            v       Michel Mule #5949.  1 kendt barn.

 

15809.  Edele Mikkelsdatter #1417, født omk 1395, død ind 1468.  Hun var søster til landsdommer Jens Mikkelsen, Eskelund.

 

15824.  Niels Kotte #1833, født omk 1400.  Han ejede Hallegård (Hollufgård?). Han blev gift med Mette (Egern) Friis #1834.

                                    Børn:

               7930.   i       Laurits Nielsen Kotte #1456, født omk 1430, død omk 1480, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han blev gift med Margrethe Jensdatter #1457.

 

15825.  Mette (Egern) Friis #1834, født omk 1405.

 

15826.  Jens (Kløverbladskors) Mikkelsen #1459, født omk 1390, død 14xx.  Han var væbner og landsdommer og ejede Eskelund og Skeby. Hans segl kendes fra syv segl fra årene 1438-42. Han blev gift med NN nn'sdatter #1460.

                                    Børn:

               7931.   i       Margrethe Jensdatter #1457, født omk 1430.  Hun blev gift med Laurits Nielsen Kotte #1456.

 

15827.  NN nn'sdatter #1460, født omk 1395, død 14xx.  Hun var enke efter Kjeld Tuesen, som var væbner og ejede Anderupgård (nævnt 1423 og 1428) og Eskelund (1419).

 

15846.  Jens Andersen Baden #1434, født omk 1400, død 14xx.  Han er nævnt som borger i Helsingør 1452 og var senere borgmester i Helsingør (1462). Han blev gift med Beritte #1435.

                                    Børn:

               7923.   i       Anne Jensdatter Baden #1433, født omk 1430.  Hun blev gift med Peder Hansen Liliefeld #1432, gift ind 1454.

 

15847.  Beritte #1435.

 

15866.  Anders #2418.  Han var skomager i Brøndum ved Løgstør.

                                    Børn:

               7933.   i       NN Andersdatter #1827, født omk 1460.  Hun blev gift med (1) Christiern #1826.  Hun blev gift med (2) Peder #1828.

                            ii      Jens Andersen Beldenak #2419, født omk 1468, død 1537 i Lübeck.  Han fik øgenavnet Beldenak (den skaldede). Han var lynende begavet, og det lykkedes ham hensynsløst at gøre en for tiden imponerende karriere. Efter indstilling fra kong Hans blev han pavelig biskop i Odense 1501. Da han var politisk intrigant, fik han problemer under Chr. II, blev fængslet og siden løsladt mod at betale erstatning. Han var med i optakten til det Stockholmske blodbad - og fik til gengæld Strängnes len. Under Fr I fik han igen problemer og måtte trække sig tilbage til Tåsinge. Senere var han fange i Holsten. (H.T).

 

Tip-11-oldeforældre

 

31616.  Hans Mule #1764, født 1368, død 1439.  Han var borgmester i Odense.

                                    Børn:

               15808 i       Hans Mule #1416, født 1387, død eft 1466, begravet i Gråbrødre, Odense.  Han blev gift med Edele Mikkelsdatter #1417.

 

31618.  Mikkel #2417.

                                    Børn:

               15826 i       Jens (Kløverbladskors) Mikkelsen #1459, født omk 1390, død 14xx.  Han blev gift med NN nn'sdatter #1460.

               15809 ii      Edele Mikkelsdatter #1417, født omk 1395, død ind 1468.  Hun blev gift med Hans Mule #1416.

 

31648.  Laurids Kotte #1832, født omk 1380, død omk 1440.  Han er nævnt 13/9 1432 i Skovbo herred.

                                    Børn:

               15824 i       Niels Kotte #1833, født omk 1400.  Han blev gift med Mette (Egern) Friis #1834.

 

31650.  Brun (Egern) Friis #1836.  Til Åslo (Årslev).

                                    Børn:

               15825 i       Mette (Egern) Friis #1834, født omk 1405.  Hun blev gift med Niels Kotte #1833.

 

31652.  Mikkel, (see same person above # 31618) #2417.

                                    Børn:

               15826 i       Jens (Kløverbladskors) Mikkelsen #1459, født omk 1390, død 14xx.  Han blev gift med NN nn'sdatter #1460.

               15809 ii      Edele Mikkelsdatter #1417, født omk 1395, død ind 1468.  Hun blev gift med Hans Mule #1416.

 

31692.  Anders Nielsen Baden #1759, født omk 1361.  Han er født mellem 1361 og 1377. Han var borgmester i København. Nævnt 1442, 1461-77 og 1482. Han blev gift med Margrethe Hennekesdatter Bekman #1760.

                                    Børn:

               15846 i       Jens Andersen Baden #1434, født omk 1400, død 14xx.  Han blev gift med Beritte #1435.

 

31693.  Margrethe Hennekesdatter Bekman #1760.

 

Tip-12-oldeforældre

 

63300.  Christoffer Friis #1835.

                                    Børn:

               31650 i       Brun (Egern) Friis #1836.

 

63384.  Nis Andersen #1838.  Han er nævnt 1450. Han var rådmand i København.

                                    Børn:

               31692 i       Anders Nielsen Baden #1759, født omk 1361.  Han blev gift med Margrethe Hennekesdatter Bekman #1760.

 

63386.  Henneke Bekman #1837.  Han kom fra V. Götland og var væbner.

             

              Af Diplomatarium Danicum 4. række bd. 10 nr. 20 fremgår: 5/2 1405:

             

              Henneke Bekman og Nils Guttormsson Degn, væbnere, erkender på tro og love at have modtaget borgen Axevalla af kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete på betingelse af, at de på deres forlangende når som helst skal afgive den og ved deres død holde den til kongens søster jomfru Katerines hånd og ved hendes død til den, der da tages til konge i de tre riger.

             

              Han var herefter forvalter på Axevalla indtil 1430.

             

              Af Danmarks Riges breve 4. række bd. 11 nr. 362 fremgår: 16/7 1408:

             

              Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe på rettertinget har skødet al deres arveret til gods i Kundby, Bennebo, Snuderup, Jyderup og Hjembæk til dronning Margrete.

             

              Vidisse 1414 24. februar i rigsarkivet.

             

              Erik, af Guds nåde rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

              I skal vide, at i det Herrens år 1408 dagen efter apostlenes delingsdag fremstod i Sæby på vort retterting hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe, væbner, for de velbyrdige mænd og gode herrer Lars Jensen, dekan i Roskilde, Niels Bille, kannik sammesteds, Hans og Predbjørn Podebusk, Fikke Smeger, Niels Plade, Knud Bonde, riddere, Jens Gyrstinge, Cernin, Fikke van Vitzen, Gustav Ulfsson, Hans Krøpelin, Otto Dorna, Stig Porse, Henneke Bekman, Morten Jensen, Bo Karse, Gørgishagen og flere andre troværdige mænd i talrig mængde og skødede og skødede i skød på nærværende brevviser den berømmelige fyrstinde og fru Margrete, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters o.s.v. dronning, vor kære frue og moder, al arv, ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som de havde erhvervet angående nedenforanførte gods , nemlig en halv mark skyldjord i Kundby, tre pund korn i Bennebo, fire gårde i Snuderup, fire gårde i Jyderup og Søgård i Hjembæk i Tuse herred tillige med alle tilliggender til nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, søer, møller, møllesteder, dam og damsbånd, vådt og tørt, rørligt og urørligt, intet undtaget, med hvilket navn det end benævnes for fuld og fyldestgørende pris og penge, der efter hendes vilje allerede er oppebåret ved handlingen, idet der intet resterer deraf, og overgav hende det i hænde, at besidde med rette evindeligt, idet de til samme vor fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere overfører al ejendom, besiddelse, ret og herredømme, som hidtil har vedrørt eller nogensinde vil kunne vedkomme dem eller deres arvinger angående det fornævnte, idet de forsikrer og bekræfter, at hvis der engang findes nogle breve, der berører fornævnte gods, skal de blive til fordel og nytte og gavn for vor fornævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere. Men fornævnte hr. Erik Bydelsbak og Peder Grubbe forpligtede sig og deres arvinger til at hjemle og fri vor nævnte frue dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere alt det nævnte gods med alle dets tilliggender fra alles påkrav. Givet år, dag og sted som ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.

                                    Børn:

               31693 i       Margrethe Hennekesdatter Bekman #1760.  Hun blev gift med Anders Nielsen Baden #1759.

 

 

 

 [1]  KB.

[2]  KB.

[3]  KB.

[4]  KB.

[5]  KB.

[6]  KB.

[7]  KB.

[8]  KB.

[9]  KB.

[10]  KB.

[11]  KB.

[12]  KB.

[13]  KB.

[14]  Kbh politis dødeprotokol.

[15]  KB.

[16]  KB.

[17]  KB.

[18]  KB.

[19]  KB.

[20]  KB.

[21]  KB.

[22]  KB.

[23]  KB.

[24]  KB.

[25]  KB.

[26]  IGI.

[27]  KB.

[28]  KB.

[29]  KB.

[30]  KB.

[31]  KB.

[32]  KB.

[33]  KB.

[34]  KB.

[35]  KB.

[36]  KB.

[37]  KB.

[38]  KB.

[39]  KB.

[40]  KB.

[41]  KB.

[42]  IGI.

[43]  KB.

[44]  KB.

[45]  KB.

[46]  KB.

[47]  KB.

[48]  KB.

[49]  KB.

[50]  KB.

[51]  KB.

[52]  KB.

[53]  KB.

[54]  KB.

[55]  KB.

[56]  KB.

[57]  KB.

[58]  KB.

[59]  KB.

[60]  KB.

[61]  KB.

[62]  KB.

[63]  KB.

[64]  KB.

[65]  KB.

[66]  KB.

[67]  KB.

[68]  KB.

[69]  KB.

[70]  KB.

[71]  KB.

[72]  KB.

[73]  KB.

[74]  KB.

[75]  KB.

[76]  KB.

[77]  KB.

[78]  KB.

[79]  KB.

[80]  KB.

[81]  KB.

[82]  KB.

[83]  KB.

[84]  KB.

[85]  KB.

[86]  KB.

[87]  KB.

[88]  KB.

[89]  KB.

[90]  KB.

[91]  KB.

[92]  KB.

[93]  KB.

[94]  KB.

[95]  KB.

[96]  KB.

[97]  KB.

[98]  KB.

[99]  KB.

[100]  KB.

[101]  KB.

[102]  KB.

[103]  KB.

[104]  KB.

[105]  KB.

[106]  KB.

[107]  KB.

[108]  KB.

[109]  Dødsannonce.

[110]  KB.

[111]  KB.

[112]  KB.

[113]  KB.

[114]  KB.

[115]  KB.

[116]  KB.

[117]  KB.

[118]  KB.

[119]  KB.

[120]  KB.

[121]  KB.

[122]  KB.

[123]  KB.

[124]  KB.

[125]  KB.

[126]  KB.

[127]  KB.

[128]  KB.

[129]  KB.

[130]  KB.

[131]  KB.

[132]  KB.

[133]  KB.

[134]  KB.

[135]  KB.

[136]  KB.

[137]  KB.

[138]  KB.

[139]  KB.

[140]  KB.

[141]  KB.

[142]  KB.

[143]  KB.

[144]  KB.

[145]  KB.

[146]  KB.

[147]  KB.

[148]  KB.

[149]  KB.

[150]  KB.

[151]  KB.

[152]  KB.

[153]  KB.

[154]  KB.

[155]  KB.

[156]  KB.

[157]  KB.

[158]  KB.

[159]  KB.

[160]  KB.

[161]  KB.

[162]  KB.

[163]  KB.

[164]  KB.

[165]  KB.

[166]  KB.

[167]  KB.

[168]  KB.

[169]  KB.